https://religiousopinions.com
Slider Image

Mga Batayan ng Kristiyanismo 101

Mga Pangunahing Kaalaman sa Kristiyanismo eCourse:

Upang laktawan ang balangkas na ito at makatanggap ng sampung linggo ng mga aralin sa pamamagitan ng email, pumunta sa: Mga Pangunahing Kaalaman ng Kristiyanismo eCourse . Mag-sign up at awtomatiko kang makakatanggap ng sampung lingguhang mga aralin na sumasaklaw sa mga pangunahing alituntunin para sa pagiging matatag sa pananampalatayang Kristiyano.

1) Mga Pangunahing Kaalaman upang Maging isang Kristiyano:

Kung naniniwala ka na ang Bibliya ay nag-aalok ng katotohanan tungkol sa daan patungo sa kaligtasan, at handa ka na gumawa ng desisyon na sundin si Kristo, ang mga simpleng paliwanag na ito ay lalalakad ka sa daan patungo sa kaligtasan:

 • Bakit Maging isang Kristiyano?
 • Paano Maging isang Kristiyano
 • Mga Pangunahing Paniniwala ng Kristiyanismo
 • Roma Daan tungo sa Kaligtasan
 • Ano ang Kahulugan Na Ipanganak Ka Na rin?

2) Mga Pangunahing Kaalaman sa Espirituwal na Paglago:

Bilang isang bagong paniniwala ay maaaring nagtataka kung saan at kung paano magsisimula sa iyong paglalakbay. Paano ka magsisimulang mag-edad ng pananampalatayang Kristiyano? Narito ang 4 mahahalagang hakbang upang maisulong ka sa espirituwal na paglaki. Bagaman simple, mahalaga sila sa pagbuo ng iyong relasyon sa Panginoon:

 • 4 Mga Mahahalaga sa Espirituwal na Paglago
 • Espirituwal na Paglago ng Pag-unlad

3) Mga Pangunahing Kaalaman sa Pagpili ng isang Bibliya:

Ang Bibliya ay handbook ng Kristiyano para sa buhay. Gayunpaman, bilang isang bagong mananampalataya, na may daan-daang iba't ibang mga Bibliya na pipiliin, ang desisyon ay maaaring napakahusay. Narito ang ilang mga tip upang matulungan kang pumili ng isang Bibliya:

 • Nangungunang 10 Bibliya
 • Mga Sikat na Pagsasalin sa Bibliya
 • Paano Makakakuha ng isang Libreng Bibliya

4) Mga Pangunahing Kaalaman sa Pag-aaral sa Bibliya:

Ang isa sa mga pinakamahalagang mahahalaga sa pang-araw-araw na buhay ng isang Kristiyano ay ang paggastos ng oras sa pagbasa ng Diyos Word. Sinasabi ng Bibliya sa Awit 119: 105, Ang iyong salita ay lampara sa aking mga paa at ilaw para sa aking landas. (NIV)

Maraming mga paraan upang pag-aralan ang Bibliya. Ang sumusunod na hakbang-hakbang na gabay ay ginagawang simple. Ang pamamaraang ito, subalit, isa lamang ang dapat isaalang-alang, na sadyang idinisenyo para sa mga nagsisimula. Gayundin, ang isang plano sa pagbabasa ng Bibliya ay makakatulong sa iyong pag-aralan ang iyong pang-araw-araw na pagbabasa ng Bibliya sa nakatuon at organisadong paraan:

 • Paano Pag-aralan ang Bibliya
 • Bago ka Mag-aral ng Bibliya
 • Plano sa Pagbasa ng Bibliya ng Tagumpay

5) Mga Pangunahing Kaalaman sa Pagbuo ng Isang Plano ng debosyonal:

Kasabay ng pag-aaral sa Bibliya, ang pang-araw-araw na oras ng pansariling mga debosyon sa Diyos ay isang mahalagang bahagi ng pagiging matanda sa pananampalatayang Kristiyano. Walang itinakda na pamantayan ng kung ano ang dapat hitsura ng pang-araw-araw na debosyonal. Ang mga hakbang na ito ay tutulong sa iyo na isama ang mga pangunahing elemento ng isang solidong debosyonal sa pasadyang plano na tama para sa iyo:

 • Paano Gumawa ng isang Plano sa Pang-araw-araw na Devotional
 • Paggastos ng Oras Sa Diyos (eCourse)

6) Mga Pangunahing Kaalaman sa Paghahanap ng Isang Simbahan:

Ang pagpupulong nang regular kasama ang ibang mga naniniwala ay mahalaga sa paglaki ng espirituwal, ngunit ang paghahanap ng isang simbahan ay maaaring maging mahirap, napakahabang karanasan. Madalas itong tumatagal ng isang mahusay na pagtitiyaga ng pasyente, lalo na kung naghahanap ka ng isang simbahan pagkatapos lumipat sa isang bagong komunidad. Narito ang ilang mga praktikal na hakbang upang alalahanin, kasama ang mga tanong na tanungin ang iyong sarili, habang nagdarasal ka at humingi sa Panginoon sa pamamagitan ng proseso ng paghahanap ng isang simbahan:

 • Paano Pumili ng isang Simbahan
 • Karaniwang Serbisyo sa Simbahan (Maglakad-Daan)
 • Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pagdalo sa Simbahan?

7) Mga Pangunahing Kaalaman sa Panalangin:

Kung ikaw ay isang bagong naniniwala, ang panalangin ay maaaring parang isang kumplikadong gawain, ngunit ang panalangin ay simpleng pakikipag-usap sa Diyos. Walang tama at maling salita. Ang panalangin ay pakikipag-usap at nakikinig sa Diyos, pumupuri at sumasamba, at tahimik na nagmumuni-muni. Minsan hindi natin alam kung saan magsisimula o kahit paano humingi ng tulong sa Diyos. Ang mga panalangin at talatang Bibliya ay tutukoy ng mga tiyak na sitwasyon upang matulungan kang maging mas epektibo sa iyong mga panalangin:

 • Mga Pangunahing Kaalaman sa Panalangin
 • Tanong - Maganda ba ang Manalangin "Kung Ito ang Iyong Kagustuhan, Panginoon?"
 • Mga Panalangin para sa Tiyak na Pangangailangan
 • Karaniwang mga Panalanging Kristiyano

8) Mga Pangunahing Kaalaman sa Binyag:

Ang mga denominasyong Kristiyano ay naiiba sa kanilang mga turo tungkol sa binyag. Ang ilan ay naniniwala na ang binyag ay nagagawa ang paghuhugas ng kasalanan. Ang iba ay itinuturing na ang binyag ay isang anyo ng exorcism mula sa masasamang espiritu. Ang iba pang mga pangkat ay nagtuturo na ang bautismo ay isang mahalagang hakbang ng pagsunod sa naniniwala sa buhay, subalit isang pagkilala lamang sa karanasan ng kaligtasan na nakamit na. Ang sumusunod na paliwanag ay tumitingin sa huling pananaw na tinatawag na "Believer's Baptism:"

 • Ano ang Binyag?

9) Mga Pangunahing Kaalaman sa Komunyon:

Hindi tulad ng Bautismo, na kung saan ay isang beses na kaganapan, ang Komunyon ay isang kasanayan na inilaan na paulit-ulit na sundin sa buong buhay ng isang Kristiyano. Ito ay isang banal na oras ng pagsamba kapag tayo ay korporasyong magkasama bilang isang katawan upang alalahanin at ipagdiwang ang ginawa ni Cristo para sa atin. Matuto nang higit pa tungkol sa pag-obserba ng Komunyon:

 • Ano ang Komunyon?

10) Mga Pangunahing Kaalaman upang maiwasan ang Pagtukso at Pagtalikod:

Ang buhay Kristiyano ay hindi palaging isang madaling daan. Minsan bumababa kami. Sinasabi ng Bibliya na hikayatin ang iyong mga kapatid kay Kristo araw-araw upang walang sinumang tumalikod sa buhay na Diyos. Kung natagpuan mo ang iyong sarili sa pagtalikod, pagharap sa tukso o pag-anod palayo sa Panginoon, ang mga praktikal na hakbang na ito ay makakatulong na mapabalik ka sa kurso ngayon:

 • Paano Maiiwasan ang Tukso
 • Paano Maiiwasan ang Baliktad
10 Mga Patakaran sa Sikhism Clergy at Ano ang Kahulugan Nila

10 Mga Patakaran sa Sikhism Clergy at Ano ang Kahulugan Nila

Ang East Timor Religion, isang Komunidad sa Katoliko sa Timog Silangang Asya

Ang East Timor Religion, isang Komunidad sa Katoliko sa Timog Silangang Asya

Lahat Tungkol sa Pamilyang Sikh

Lahat Tungkol sa Pamilyang Sikh