https://religiousopinions.com
Slider Image

Pag-unawa sa mga Hasidic na Hudyo at Ultra-Orthodox Hudaismo

Sa pangkalahatan, ang mga Orthodox na Hudyo ay mga tagasunod na naniniwala sa isang medyo mahigpit na pagsunod sa mga patakaran at mga turo ng Torah, kung ihahambing sa mas liberal na gawi ng mga miyembro ng modernong Reform na Hudaismo. Within ang pangkat na kilala bilang Orthodox Hudyo, gayunpaman, doon ay mga degree ng conservatism.

Sa huling bahagi ng ika-19 at unang bahagi ng ika-20 siglo, ang ilang mga Orthodox na Hudyo ay naghangad na gawing makabago sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga modernong teknolohiya. Ang mga Hudyong Orthodox na patuloy na sumunod nang mahigpit sa itinatag na mga tradisyon ay kilala bilang mga Haredi Hudyo, at kung minsan ay tinawag na "Ultra-Orthodox." Karamihan sa mga Hudyo sa panghihikayat na ito ay hindi nagagusto sa parehong mga termino, gayunpaman, iniisip ang kanilang sarili bilang tunay na "orthodox" na mga Hudyo kung ihahambing sa mga modernong grupong Orthodox na pinaniniwalaan nila na nalayo sa mga prinsipyo ng mga Hudyo.

Haredi at Hasidic Hudyo

Ang mga Hudyo ng Haredi ay tinanggihan ang marami sa mga trappings ng teknolohiya, tulad ng telebisyon at internet, at ang mga paaralan ay pinaghiwalay ng kasarian. Ang mga kalalakihan ay nagsusuot ng mga puting kamiseta at itim na demanda, at itim na fedora o Homburg hats kaysa sa itim na skull cap. Karamihan sa mga kalalakihan ay nagsusuot ng mga balbas. Ang mga kababaihan ay nakasuot ng katamtaman, na may mahabang manggas at mataas na mga neckline, at karamihan ay nagsusuot ng mga takip sa buhok.

Ang isang karagdagang subset ng Hedic Hudyo ay ang mga Hasidic Hudyo, isang pangkat na nakatuon sa masayang espirituwal na aspeto ng pagsasanay sa relihiyon. Ang mga Hasidic Hudyo ay maaaring manirahan sa mga espesyal na komunidad at, ang Heredics, ay nabanggit para sa pagsusuot ng mga espesyal na damit. Gayunpaman, maaari silang magkaroon ng mga natatanging tampok na damit upang makilala na kabilang sila sa iba't ibang Hasadic group. Ang mga Male Hasidic na mga Hudyo ay nakasuot long, walang putol na sidelock, na tinatawag na payot . Ang mga kalalakihan ay maaaring magsuot ng masalimuot na sumbrero na gawa sa balahibo.

Ang mga Judiong Hasidic ay tinawag na Hasidim sa Hebreo. Ang salitang ito ay nagmula sa salitang Hebreo para sa maibiging-kabaitan ( chesed ). Ang kilusang Hasidic ay natatangi sa pokus nito sa masasayang pagsunod sa mga utos ng Diyos ( mitzvot ), taos-pusong panalangin, at walang hanggan na pag-ibig sa Diyos at sa mundo na nilikha niya. Maraming mga ideya para sa Hasidism na nagmula sa mysticism ng mga Hudyo ( Kabbalah ).

Paano Nagsimula ang Kilusang Hasidic

Ang kilusan ay nagmula sa Silangang Europa noong ika-18 siglo, sa isang oras na ang mga Judio ay nakakaranas ng malaking pag-uusig. Habang ang mga piling tao ng mga Hudyo ay nakatuon at nakatagpo ng kaginhawahan sa pag-aaral sa Talmud, ang mahihirap at walang pinag-aralan na masa ng Hudyo ay nagutom para sa isang bagong pamamaraan.
Sa kabutihang palad para sa masa ng mga Hudyo, ang Rabi Israel ben Eliezer (1700-1760) ay nakahanap ng isang paraan upang ma-democratize ang Hudaismo. Siya ay isang mahirap na ulila mula sa Ukraine. Bilang isang binata, naglibot siya sa mga nayon ng mga Hudyo, nagpapagaling sa maysakit at tumulong sa mahihirap. Pagkatapos niyang ikasal, nagpasok siya sa mga bundok at nakatuon sa mysticism. Habang lumalaki ang kanyang sumusunod, nakilala siya bilang Baal Shem Tov (pinaikling bilang Besht) na nangangahulugang Master of the Good Name.

Isang Emphasis sa Mysticism

Sa madaling sabi, pinangunahan ng Baal Shem Tov ang European Jewry na malayo sa Rabbinism at patungo sa mysticism. Ang maagang paggalaw ng Hasidic ay hinikayat ang mga mahihirap at inaapi na mga Hudyo noong ika-18 siglo ng Europa na hindi gaanong pang-akademiko at mas emosyonal, hindi gaanong nakatuon sa pagpapatupad ng mga ritwal at mas nakatuon sa karanasan, hindi gaanong nakatuon sa pagkakaroon ng kaalaman at mas nakatuon sa pakiramdam na nakataas. Ang paraan ng pagdarasal ay naging mas mahalaga kaysa sa isang kaalaman sa mga kahulugan ng dasal . Ang Baal Shem Tov ay hindi nagbago sa Hudaismo, ngunit iminumungkahi niya na ang mga Judio ay lumapit sa Hudaismo mula sa ibang sikolohikal na estado.
Sa kabila ng nagkakaisa at tinig na pagsalungat ( mitnagdim ) na pinamunuan ng Vilna Gaon ng Lithuania, umunlad ang Hasidic Judaism. Ang ilan ay nagsasabi na ang kalahati ng European Hudyo ay Hasidic sa isang pagkakataon.

Mga Pinuno ng Hasidic

Ang mga pinuno ng Hasidic, na tinawag na tzadikim, na kung saan ay Hebreo para sa mga na mga kalalakihan, ang ay naging mga paraan kung saan ang pang-edukadong masa ay maaaring humantong sa maraming buhay ng mga Hudyo. Ang tzadik ay isang pinuno ng espiritwal na tumulong sa kanyang mga tagasunod na makakuha ng mas malapit na kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal para sa kanila at pagbibigay ng payo sa lahat ng bagay.
Sa paglipas ng panahon, ang Hasidism ay naghiwalay sa iba't ibang mga pangkat na pinamumunuan ng iba't ibang tzadikim. Ang ilan sa mga mas malaki at mas kilalang mga sekta na Hasidic ay kinabibilangan ng Breslov, Lubavitch (Chabad), Satmar, Ger, Belz, Bobov, Skver, Vizhnitz, Sanz (Klausenberg), Puppa, Munkacz, Boston, at Spinka Hasidim.
Tulad ng ibang Haredim, ang mga Hasidic na Hudyo ay nagbibigay ng natatanging kasuotan na katulad ng isinusuot ng kanilang mga ninuno noong ika-18 at ika-19 na siglo sa Europa. At ang iba't ibang mga sekta ng Hasidim ay madalas na nagsusuot ng ilang mga anyo ng mga natatanging damit bilang bilang magkakaibang mga sumbrero, balabal o medyas upang makilala ang kanilang partikular na sekta.

Mga Komunidad sa Hasidic sa buong Mundo

Sa ngayon, ang pinakamalaking grupo ng Hasidic ay matatagpuan sa Israel at Estados Unidos. Ang mga komunidad ng Hasidic Jewish ay mayroon ding sa Canada, England, Belgium at Australia.

10 ng Pinaka Mahalagang Shinto Shrines

10 ng Pinaka Mahalagang Shinto Shrines

Ano ang Bibliya ng Kahoy ng Buhay?

Ano ang Bibliya ng Kahoy ng Buhay?

Ekskomunikasyon sa Simbahang Katoliko

Ekskomunikasyon sa Simbahang Katoliko