https://religiousopinions.com
Slider Image

Ang Ebanghelyo Ayon kay Marcos, Kabanata 13

Sa ika-labing tatlong kabanata ng Ebanghelyo ni Mark, ipinakita si Jesus na nagbibigay sa kanyang mga tagasunod ng isang pinahuhulaan na hula ng isang darating na pahayag. Ang Pahayag ng Marcan na ito ay kumplikado sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang pangunahing pag-igting sa salaysay: kahit na habang pinapayuhan ang kanyang mga tagasunod na magkaroon ng kamalayan sa mga darating na mga kaganapan, sinabi rin niya sa kanila na huwag makakuha ng labis na nasasabik sa mga posibleng mga palatandaan ng End Times.

Hinulaan ni Jesus ang Pagkawasak ng Templo (Marcos 13: 1-4) (Marcos 12: 1-12)

Ang paghula ni Jesus ng pagkasira ng Templo sa Jerusalem ay isa sa mga pinakamahalagang katangian sa ebanghelyo ni Mark . Ang mga iskolar ay mahigpit na nahahati sa kung paano haharapin ito: ito ba ay isang tunay na hula, na nagpapakita ng kapangyarihan ni Jesus, o ebidensya ba na isinulat si Marcos pagkatapos na nawasak ang Templo noong 70 CE?

Ipinaliwanag ni Jesus ang Mga Palatandaan ng Katapusan na Panahon: Kapighatian at Maling mga Propeta (Marcos 13: 5-8)

Ito, ang unang seksyon ng prediksyon ni Jesus apocalyptic, marahil ay binubuo ng mga kaganapan na patuloy na isyu para sa pamayanan ng Mark : panlilinlang, maling propeta, pag-uusig, pagtataksil, at kamatayan. Ang mga salitang mga katangian ni Marcos kay Jesus ay magsisilbi upang matiyak ang mga tagapakinig na gayunpaman kakila-kilabot ang mga karanasang ito, alam ni Jesus ang lahat tungkol sa mga ito at kinakailangan sila para sa katuparan ng Diyos.

Ipinaliwanag ni Jesus ang Mga Palatandaan ng Huling Panahon: Pag-uusig at Pagdudiyaya (Marcos 13: 9-13)

Matapos mabalaan ang apat sa kanyang mga disipulo tungkol sa darating na mga kaguluhan na magdurusa sa mundo, si Jesus ngayon ay lumiliko sa mga kaguluhan na malapit nang dumanas sila. Bagaman inilalarawan ng salaysay na nagbabala si Jesus sa apat na mga tagasunod lamang na ito, inilaan ni Marcos ang kanyang tagapakinig na ituring ang kanilang sarili na dinidirek ni Jesus at para sa kanyang mga babala na sumasalamin sa kanilang sariling mga karanasan.

Ipinaliwanag ni Jesus ang Mga Palatandaan ng Huling Panahon: Mga Kapighatian at Maling Mesiyas (Marcos 13: 14-23)

Hanggang sa puntong ito, pinapayuhan ni Jesus ang pag-iingat sa apat na mga alagad at sa pamamagitan ng pagpapalawak, na kung ano ang ipinapayo ni Marcos sa kanyang sariling tagapakinig. Tulad ng hindi maganda sa mga bagay na maaaring maging, huwag mag-gulat dahil ito'y kailangan ng lahat at hindi isang indikasyon na malapit na ang Katapusan. Ngayon, gayunpaman, isang palatandaan na malapit nang dumating ang Wakas at bibigyan ng payo ang mga tao na mag-alala.

Hinulaan ni Jesus ang kanyang Ikalawang Pagparito (Marcos 13: 24-29)

Ang isang seksyon ng Jesus hula sa kabanata 13 na tiyak ay hindi nagpapakita ng mga kamakailang mga kaganapan para sa pamayanan ng Mark ay ang paglalarawan ng kanyang Second Coming, kung saan siya nakibahagi sa pahayag . Ang mga palatandaan ng kanyang pagdating ay hindi katulad ng anumang nauna, na tinitiyak na ang kanyang mga tagasunod ay nanalo t nagkakamali sa nangyayari.

Pinapayuhan ni Jesus ang Pagbantay (Marcos 13: 30-37)

Bagaman ang karamihan ng kabanata 13 ay itinuro sa pagbabawas ng pagkabalisa ng mga tao sa mga darating na pahayag, ngayon ay pinapayuhan ni Jesus ang isang mas mapagbantay na tindig. Marahil ay hindi dapat matakot ang mga tao, ngunit dapat talaga silang maging maingat at mag-ingat.

Panimula sa Aklat ng Habakuk

Panimula sa Aklat ng Habakuk

Pagsamba sa Shinto: Mga Tradisyon at Kasanayan

Pagsamba sa Shinto: Mga Tradisyon at Kasanayan

Gumawa ng isang Magical Herb Wreath

Gumawa ng isang Magical Herb Wreath