https://religiousopinions.com
Slider Image

Pagkabuhay-muli at Muling Pagkakatawang-tao sa Budismo

Magugulat ka ba na malaman na ang muling pagkakatawang-tao ay hindi isang pagtuturo sa Buddhist?

Ang "Reincarnation" ay karaniwang nauunawaan na ang paglilipat ng isang kaluluwa sa ibang katawan pagkatapos ng kamatayan. Walang ganoong pagtuturo sa Budismo - isang katotohanan na nakakagulat sa maraming tao, kahit na ilang Buddhists Ang isa sa mga pangunahing pangunahing doktrina ng Budismo ay anatta, o anatman - walang kaluluwa o walang sarili . Walang permanenteng kakanyahan ng isang indibidwal na sarili na nakaligtas sa kamatayan, at sa gayon ang Buddhismo ay hindi naniniwala sa muling pagkakatawang-tao sa tradisyonal na kahulugan, tulad ng paraan na nauunawaan sa Hinduismo.

Gayunpaman, ang mga Buddhist ay madalas na nagsasalita ng "muling pagsilang." Kung walang kaluluwa o permanenteng sarili, ano ang "ipinanganak na muli"?

Ano ang Sarili?

Itinuro ng Buddha na ang iniisip natin bilang ating "sarili" - ang ating kaakuhan, kamalayan sa sarili, at pagkatao - ay isang likha ng mga skandhas. Napakadali, ang ating mga katawan, pisikal at emosyonal na mga sensasyon, konsepto, konsepto at paniniwala, at kamalayan ay nagtutulungan upang lumikha ng ilusyon ng isang permanenteng, natatanging "akin."

Sinabi ng Buddha, "Oh, Bhikshu, sa bawat sandaling ipinanganak ka, mabulok, at mamatay." Ibig niyang sabihin na sa bawat sandali, ang ilusyon ng "ako" ay nagpapanibago ng sarili. Hindi lamang walang dinadala mula sa isang buhay hanggang sa susunod; walang dinadala mula sa isang sandali hanggang sa susunod. Hindi ito sasabihin na ang "kami" ay hindi umiiral - ngunit walang permanenteng, hindi nagbabago "sa akin, " ngunit sa halip na tayo ay muling tukuyin sa bawat sandali sa pamamagitan ng paglilipat ng mga hindi maayos na kondisyon. Ang pagdurusa at kawalan ng kasiyahan ay nangyayari kapag kumapit tayo sa pagnanais para sa isang hindi nagbabago at permanenteng sarili na imposible at walang pinag-aralan. At ang pagpapakawala mula sa pagdurusa ay nangangailangan ng hindi na kumapit sa ilusyon.

Ang mga ideyang ito ay bumubuo ng pangunahing of Tatlong Marks ng Eksistensya: anicca ( impermanence), dukkha (paghihirap) at anatta ( egolessness). Itinuro ng Buddha na ang lahat ng mga kababalaghan, kabilang ang mga nilalang, ay nasa isang palaging estado ng pagkilos ng bagay - palaging nagbabago, palaging nagiging, laging namamatay, at ang pagtanggi na tanggapin ang katotohanan na iyon, lalo na ang ilusyon ng ego, ay humahantong sa pagdurusa. Ito, sa madaling sabi, ay ang pangunahing paniniwala at kasanayan ng Buddhist.

Ano ang Ipinanganak, kung Hindi ang Sarili?

Sa kanyang aklat na What the Buddha Taught (1959), tinanong ng scholar ng Theravada na si Walpola Rahula,

"Kung maiintindihan natin na sa buhay na ito maaari tayong magpatuloy nang walang isang permanenteng, hindi nagbabago na sangkap tulad ng Sarili o Kaluluwa, bakit hindi natin maiintindihan na ang mga pwersang iyon mismo ay maaaring magpatuloy nang walang Sarili o Kaluluwa sa likuran nila pagkatapos ng hindi gumagana ng katawan. ?
"Kapag ang pisikal na katawan na ito ay hindi na may kakayahang gumana, ang enerhiya ay hindi namatay kasama nito, ngunit patuloy na kumuha ng iba pang hugis o anyo, na tinawag nating ibang buhay. ... Ang mga pisikal at kaisipan na enerhiya na bumubuo sa tinatawag na pagiging sa loob ng kanilang sarili ang kapangyarihan na kumuha ng isang bagong anyo, at palaguin nang paunti-unti at magtipon ng lakas hanggang sa buo.

Ang bantog na guro ng Tibet na Chogyam Trunpa Rinpoche ay minsang napansin na kung ano ang nakakuha ng muling pagsilang ay ang aming neurosis - ang aming mga gawi sa pagdurusa at hindi kasiya-siya. At sinabi ng guro ng Zen na si John Daido Loori:

"... ang karanasan ng Buddha s ay kapag lumampas ka sa skandhas, na lampas sa mga pinagsama-samang, kung ano ang nananatiling wala. Ang sarili ay isang ideya, isang konstruksyon ng kaisipan. Iyon ay hindi lamang karanasan ng Buddha ., ngunit ang karanasan ng bawat natanto ng Buddhist na lalaki at babae mula 2, 500 taon na ang nakalilipas hanggang sa kasalukuyan.Ayon ang kaso, ano ito ay namatay? Walang tanong na kapag ang pisikal na katawan na ito ay hindi na may kakayahang gumana, ang mga energies sa loob ito, ang mga atomo at mga molekula ay binubuo ng, huwag mag-mamatay kasama nito.Nakakuha sila ng ibang anyo, ibang anyo. Maaari mong tawaging ibang buhay, ngunit dahil walang permanenteng, hindi nagbabago na sangkap, walang pumasa mula sa isang sandali hanggang sa susunod. Malinaw na, walang permanente o hindi nagbabago ang maaaring pumasa o lumilipas mula sa isang buhay hanggang sa susunod. Ang pagiging isinilang at namamatay ay patuloy na hindi nababagsak ngunit nagbabago sa bawat sandali. "

Pag-iisip-sandali sa Pag-iisip-sandali

Sinasabi sa amin ng mga guro na ang aming kahulugan ng isang "akin" ay hindi hihigit sa serye ng mga pag-iisip-sandali. Ang bawat pag-iisip-sandali kondisyon sa susunod na pag-iisip-sandali. Sa parehong paraan, ang huling pag-iisip-sandali ng isang buhay na kondisyon ang unang pag-iisip-sandali ng isa pang buhay, na kung saan ay ang pagpapatuloy ng isang serye. "Ang taong namatay dito at muling ipinanganak sa ibang lugar ay hindi pareho ang tao, o iba pa, " isinulat ni Walpola Rahula.

Hindi ito madaling maunawaan, at hindi lubos na maiintindihan nang nag-iisa. Sa kadahilanang ito, binibigyang diin ng maraming mga paaralan ng Budismo ang isang kasanayan sa pagmumuni-muni na nagbibigay-daan sa isang matalik na pagsasakatuparan ng ilusyon ng sarili, na humahantong sa kalayaan mula sa ilusyon na iyon.

Karma at Rebirth

Ang puwersa na nagtutulak sa pagpapatuloy na ito ay kilala as karma . Ang Karma ay isa pang konsepto sa Asya na ang mga Kanluranin (at, para sa bagay na iyon, maraming mga taga-silangang) ay madalas na hindi pagkakaunawaan. Hindi kapalaran ang Karma, ngunit ang simpleng pagkilos at reaksyon, sanhi at epekto.

Napakadali, itinuturo ng Buddhismo na ang karma ay nangangahulugang "volitional action." Ang anumang pag-iisip, salita o gawa na kinondisyon ng pagnanasa, poot, pagnanasa, at maling haka-haka ay lumilikha ng karma. Kapag ang mga epekto ng karma ay umabot sa buong oras, ang karma ay nagdudulot ng pagsilang muli.

Ang Paniniwala ng Paniniwala sa Reincarnation

Walang tanong na maraming Buddhists, East at West, ang patuloy na naniniwala sa indibidwal na muling pagkakatawang-tao. Ang mga talinghaga mula sa mga sutras at "mga pantulong sa pagtuturo" tulad ng Tibetan Wheel of Life ay may posibilidad na palakasin ang paniniwala na ito.

Si Rev. Takashi Tsuji, isang pari ng Jodo Shinshu, ay sumulat tungkol sa paniniwala sa muling pagkakatawang-tao:

"Sinasabing ang Buddha ay nag-iwan ng 84, 000 mga turo; ang simbolikong pigura ay kumakatawan sa magkakaibang mga katangian ng background, panlasa, atbp ng mga tao. Ang Buddha ay nagtuturo ayon sa kaisipan at espirituwal na kakayahan ng bawat indibidwal. Para sa simpleng mga tao sa baryo na nabubuhay sa panahon ng oras ng Buddha, ang doktrina ng muling pagkakatawang-tao ay isang malakas na aralin sa moralidad.Ang takot sa pagsilang sa mundo ng hayop ay dapat na takot sa maraming tao mula sa pagkilos tulad ng mga hayop sa buhay na ito.Kung kukunin natin ang turong ito ngayon ay nalilito tayo dahil hindi natin ito maintindihan makatuwiran.
"... Ang isang talinghaga, kapag kinuha nang literal, ay hindi makatuwiran sa modernong kaisipan. Samakatuwid dapat nating matutunan na maibahin ang mga talinghaga at alamat mula sa pagiging totoo."

Ano ang Punto?

Ang mga tao ay madalas na lumiliko sa relihiyon para sa mga doktrina na nagbibigay ng mga simpleng sagot sa mga mahirap na katanungan. Ang Budismo ay hindi gumagana sa ganoong paraan. Lubos na naniniwala sa ilang doktrina tungkol sa muling pagkakatawang muli o muling pagsilang ay walang layunin. Ang Budismo ay isang kasanayan na ginagawang posible upang makaranas ng ilusyon bilang ilusyon at katotohanan bilang katotohanan. Kapag ang ilusyon ay naranasan bilang ilusyon, malaya tayo.

Mga Recipe para sa Imbolc Sabbat

Mga Recipe para sa Imbolc Sabbat

Ang Mga Pakinabang ng Pagninilay-nilay

Ang Mga Pakinabang ng Pagninilay-nilay

Mga Recipe para sa Lammas Sabbat

Mga Recipe para sa Lammas Sabbat