https://religiousopinions.com
Slider Image

Kuwento ni Queen Esther at Purim Holiday ng Hudyo

Ang isa sa mga kilalang heroine sa Jewish Bible ay si Queen Esther, na naging hari ng consort ng Persia at sa gayon ay may paraan upang mailigtas ang kanyang mga tao mula sa pagpatay. Ang pista opisyal ng Purim ng mga Hudyo, na karaniwang bumabagsak minsan sa Marso, ay nagsasabi sa kuwento ni Esther.

Si Queen Esther ay isang Hudyong 'Cinderella'

Sa maraming paraan, ang kwento ni Esther na kilala bilang Aklat ni Esther sa Christian Old Testament at ang Megillah (scroll) ni Esther sa Jewish Bible ay nagbabasa tulad ng isang Cinderella tale.

Ang kuwento ay nagsisimula sa pinuno ng Persia na si Ahasuerus, isang figure na madalas na nauugnay sa Persian monarch na kilala ng kanyang Greek name, Xerxes. Ipinagmamalaki ng hari ang kanyang magagandang reyna na si Vashti, na inutusan niya siyang magpakita ng unveiled sa harap ng mga prinsipe ng bansa sa isang kapistahan. Dahil lumilitaw na unveiled ay ang katumbas ng lipunan ng pagiging pisikal na hubad, tumanggi si Vashti. Nagalit ang hari, at hinikayat siya ng kanyang mga tagapayo na gumawa ng isang halimbawa ni Vashti upang ang ibang mga asawa ay hindi maging masuway tulad ng reyna.

Sa gayon ang mahirap na Vashti ay isinagawa para sa pagtatanggol sa kanyang kahinhinan. Pagkatapos ay inutusan ni Ahasuerus ang mga magagandang dalaga ng lupain na dadalhin sa korte, upang sumailalim sa isang taon ng paghahanda sa harem (pag-usapan ang tungkol sa matinding makeovers!). Ang bawat babae ay dinala sa harap ng hari para sa pagsusuri at bumalik sa harem upang maghintay ng kanyang pangalawang tawag. Mula sa larong ito ng mga lovelies, pinili ng hari si Ester upang maging kanyang susunod na reyna.

Natago ni Esther ang kanyang Pamana ng Hudyo

Ang hindi alam ni Ahasuerus ay ang kanyang susunod na reyna ay talagang isang magandang batang babae na Judiong nagngangalang Hadassah ("myrtle" sa Hebreo), na pinalaki ng kanyang tiyuhin (o posibleng pinsan), si Mardocheo. Pinayuhan siya ng tagapag-alaga ni Hadassah na itago ang kanyang pamana sa mga Hudyo mula sa kanyang asawang hari.

Napatunayan ito nang madali dahil, sa kanyang pagpili bilang susunod na reyna, ang pangalan ni Hadassah ay binago kay Esther. Ayon sa The Jewish Encyclopedia, ang ilang mga istoryador ay binibigyang kahulugan ang pangalang Ester na isang pagbubuo ng salitang Persian para sa "bituin" na nagsasaad ng kanyang pag-akyat. Ang iba ay iminumungkahi na si Esther ay nagmula sa Ishtar, ang ina na diyosa ng relihiyon ng Babilonya.

Alinmang paraan, kumpleto ang makeover ni Hadassah, at bilang Esther, pinakasalan niya si Haring Ahasuerus.

Ipasok ang Villain: Si Haman ang Punong Ministro

Mga oras na ito, hinirang ni Ahasuerus si Haman na maging kanyang punong ministro. Di-nagtagal, may masamang dugo sa pagitan nina Haman at Mardokeo, na nagbanggit ng mga kadahilanang pangrelihiyon sa pagtanggi na yumuko kay Haman ayon sa hinihiling ng kaugalian. Sa halip na sundin si Mardokeo lamang, sinabi ng punong ministro sa hari na ang mga Hudyo na naninirahan sa Persia ay walang halaga na mga scoundrels na karapat-dapat na puksain. Nangako si Haman na bibigyan ang hari ng 10, 000 piraso ng pilak kapalit ng isang mahinahon na utos na nagpapahintulot sa kanya na patayin hindi lamang ang mga kalalakihan ng Hudyo, kundi ang mga kababaihan at mga bata.

Pagkatapos ay inihagis ni Haman ang "pur, " o lot, upang matukoy ang petsa ng pagpatay, at nahulog ito sa ika-13 araw ng buwan ng Adar ng mga Judio.

Natagpuan ni Mardokeo ang Plot

Gayunman, nalaman ni Mardokeo ang balak ni Haman, at hinapak niya ang kanyang mga damit at inilagay ang abo sa kanyang mukha sa kalungkutan, tulad ng ginawa ng ibang mga Hudyo na kanyang inalerto. Nang malaman ni Queen Esther ang pagkabalisa ng kanyang tagapag-alaga, pinadalhan siya ng mga damit ngunit tinanggihan niya sila. Pagkatapos ay ipinadala niya ang isa sa kanyang mga bantay upang malaman ang gulo at sinabi ni Mardocheo sa guwardiya ang lahat ng balak ni Haman.

Nagpaalam kay Mardocheo kay Queen Ester na mamagitan sa hari para sa kanyang bayan, na binibigkas ang ilan sa mga pinakatanyag na salita ng Bibliya: Huwag isipin na sa palasyo ng king ay tatakas ka pa sa lahat ng iba pang mga Hudyo. Sapagkat kung mananahimik ka sa oras na ito, ang kaluwagan at kaligtasan ay babangon para sa mga Hudyo mula sa ibang quarter, ngunit ikaw at ang iyong pamilya na ay mapahamak. Sino ang nakakaalam? Marahil ay napunta ka sa maharlikang dignidad para lamang sa oras na ito.

Pinangunahan ni Queen Esther ang Dekada ng Hari

Mayroon lamang isang problema sa kahilingan ni Mardocheo: Sa pamamagitan ng batas, walang makakapasok sa piling ng hari nang walang pahintulot, maging ang kanyang asawa. Si Ester at ang kanyang mga kababayan na Judio ay nag-ayuno ng tatlong araw upang siya ay makabangon. Pagkatapos ay isinuot niya ang lahat ng kanyang pinakamahusay na finery at lumapit sa hari nang walang tawag. Inabot ni Ahasuerus ang kanyang maharlikang setro sa kanya, na nagpapahiwatig na tinanggap niya ang kanyang pagbisita. Nang tanungin ng hari si Ester na gusto niya, sinabi niya na dumating siya upang anyayahan si Ahasuerus at Haman na magsaya.

Sa ikalawang araw ng mga piging, inihandog ni Ahasuerus kay Ester ang anumang nais niya, kahit kalahati ng kanyang kaharian. Sa halip, ang reyna ay humingi ng tawad para sa kanyang buhay at sa lahat ng mga Hudyo sa Persia, na isiniwalat ang mga plano ni Haring Haman laban sa kanila, lalo na kay Mardokeo. Si Haman ay pinatay sa parehong paraan na pinlano para kay Mardokeo. Sa pamamagitan ng kasunduan ng hari, ang mga Hudyo ay bumangon at pinatay ang mga henchmen ni Haman noong ika-13 araw ng Adar, ang araw na orihinal na pinlano para sa pagkalipol ng mga Hudyo, at sinamsam ang kanilang mga gamit. Pagkatapos sila ay nagsaya ng dalawang araw, ang ika-14 at ika-15 ng Adar, upang ipagdiwang ang kanilang pagsagip.

Si Haring Ahasuerus ay nanatiling nalulugod kay Queen Esther at pinangalanan ang kanyang tagapag-alaga na si Mardokeo na maging punong ministro niya sa lugar na kinalalagyan ni Haman.

Sa kanilang artikulo sa Esther in The Jewish Encyclopedia, schol EEmil G. Hirsch, John Dyneley Prince at Solomon Schechter na estado na hindi maikakaila na ang biblikal na talaan ng Aklat ni Ester ay hindi maaaring isaalang-alang sa kasaysayan nang wasto, kahit na isang kapanapanabik na kwento kung paano iniligtas ni Queen Esther ng Persia ang mga Hudyo mula sa pagkalipol.

Para sa mga nagsisimula, sinabi ng mga iskolar na hindi lubos na malamang na pinahintulutan ng mga maharlika ng Persia ang kanilang hari na itaas ang parehong reyna ng Hudyo at isang punong ministro ng Hudyo. Ang mga iskolar ay nagbabanggit ng iba pang mga kadahilanan na may posibilidad na iwaksi ang pagiging totoo ng Aklat ni Esther:

* Hindi binabanggit ng may-akda ang Diyos, na kung saan ang kaligtasan ng Israel ay maiugnay sa bawat iba pang aklat ng Lumang Tipan. Sinasabi ng mga istoryador ng Bibliya na ang pagtanggi na ito ay sumusuporta sa isang huli na pinagmulan para kay Esther, marahil ang panahon ng Hellenistic nang mawala ang pagsunod sa relihiyon ng mga Judio, tulad ng ipinakita sa iba pang mga libro sa bibliya mula sa parehong panahon tulad ng Eclesiastes at Daniel.

* Ang may-akda ay hindi maaaring nakasulat sa taas ng Persian Persian dahil pinalaki ang mga paglalarawan ng maharlikang korte at hindi kumpleto na mga talento ng isang hari na binanggit sa pangalan. Hindi bababa sa, hindi niya maaaring nakasulat ang mga kritikal na paglalarawan at nabuhay upang sabihin ang kuwento.

Mga Iskolar ng Pakikipagtalo sa Kasaysayan ng debate laban sa Fiction

Sa isang artikulo para sa the Journal of Biblical Literature, Ang Aklat ng Esther at Sinaunang Kuwento, ang akdang si Adele Berlin ay nagsusulat din tungkol sa scholar na pag-aalala tungkol sa katumpakan ng kasaysayan ni Esther. Inilarawan niya ang gawain ng maraming mga iskolar sa pagkilala sa tunay na kasaysayan mula sa kathang-isip sa mga teksto sa bibliya. Ang Berlin at iba pang mga iskolar ay nagkakasundo na si Esther ay marahil isang makasaysayang nobela, iyon ay, isang akda ng fiction na isinasama ang tumpak na mga setting ng kasaysayan at mga detalye.

Tulad ng makasaysayang kathang-isip ngayon, ang Aklat ni Ester ay maaaring isinulat bilang isang pagtuturo na pag-iibigan, isang paraan upang hikayatin ang mga Hudyo na nahaharap sa pang-aapi mula sa mga Greeks at Roma. Sa katunayan, ang mga iskolar na si Hirsch, Prinsipe at Schechter ay napupunta upang magtaltalan na ang nag-iisang layon ng Aklat ni Esther ay magbigay ng ilang "back story" para sa Pista ng Purim, na ang mga antecedents ay malabo dahil ito ay nauugnay sa walang naitala na Babilonya o Pagdiriwang ng Hebreo.

Kasayahan ang Kontemporaryong Purim na Pagsubaybay

Ang mga obserbasyon ngayon ng Purim, ang pista opisyal ng Hudyo na paggunita ng Queen Esther's story, ay inihahambing sa mga Kristiyanong kapistahan tulad ng Mardi Gras in New Orleans or Carinvale in Rio de Janeiro. Bagaman ang bakasyon ay may isang relihiyosong overlay na may kinalaman sa pag-aayuno, pagbibigay sa mahihirap, at pagbabasa ng Megillah ni Esther nang dalawang beses sa sinagoga, ang pokus para sa karamihan ng mga Hudyo ay nasa kasiyahan ng Purim. Kasama sa mga kasanayan sa bakasyon ang pagpapalitan ng mga regalo ng pagkain at inumin, pagdiriwang, paghawak ng mga beauty pageants at panonood ng mga larong kung saan kumikilos ang mga bata ng kwento ng matapang at magandang Queen Esther, na nagligtas sa mga Hudyo.

Pinagmulan

Si Hirsch, Emil G., kasama si John Dyneley Prince at Solomon Schechter, "Esther, " The Jewish Encyclopedia http: //www.jewishencyclopedia.com/view.jsp? Artid = 483 & sulat = E & search = Esther # ixzz1Fx2v2MSQ

Berlin, Adele, Ang Aklat ng Esther at Sinaunang Kuwento, Journal ng Panitikan sa Bibliya Volume 120, Isyu Blg 1 (Spring 2001).

Souffer, Ezra, "Ang Kasaysayan ng Purim, " The Jewish Magazine, http://www.jewishmag.com/7mag/history/purim.htm

Ang Oxford Annotated Bible, New Revised Standard Bersyon (Oxford University Press, 1994).

Lahat Tungkol sa Guru Gobind Singh

Lahat Tungkol sa Guru Gobind Singh

Ano ang Kahulugan ng Apocalypse sa Bibliya?

Ano ang Kahulugan ng Apocalypse sa Bibliya?

Mga Recipe para sa Lammas Sabbat

Mga Recipe para sa Lammas Sabbat