https://religiousopinions.com
Slider Image

Holy Saturday

Ang Holy Saturday ay ang araw sa kalendaryo ng liturhikanong Kristiyano na ipinagdiriwang ang 40-hour-long vigil na ginanap ng mga tagasunod ni Hesus matapos ang kanyang pagkamatay at paglibing sa Magandang Biyernes at bago ang kanyang muling pagkabuhay sa Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang Holy Saturday ay ang huling araw ng Kuwaresma at ng Holy Week, at ang ikatlong araw ng Easter Triduum, ang tatlong mataas na pista opisyal bago ang Pasko ng Pagkabuhay, Holy Huwebes, Magandang Biyernes, at Holy Saturday.

Holy Saturday Key Takeaways

 • Ang Holy Saturday ay ang araw sa pagitan ng Magandang Biyernes at Easter Sunday sa Catholic Liturgical Calendar.
 • Ipinagdiriwang ng araw ang pagbabantay na ginawang para sa kanya ng mga tagasunod ni Kristo sa labas ng kanyang libingan, naghihintay para sa kanyang muling pagkabuhay.
 • Hindi kinakailangan ang pag-aayuno, at ang tanging misa na gaganapin ay isang Easter Vigil sa paglubog ng araw sa Sabado.

Pagdiriwang ng Holy Saturday

Ang Holy Saturday ay palaging ang araw sa pagitan ng Magandang Biyernes at Mahal na Linggo. Ang petsa ng Pasko ng Pagkabuhay ay itinakda ng Mga Talaan ng Ebolastikal, na itinayo sa Ekumenikal na Konseho ng Nicea (325 CE) bilang unang Linggo na sumunod sa unang buong buwan pagkatapos ng equinox ng tagsibol (na may ilang pagsasaayos para sa kalendaryong Gregorian) .

Holy Saturday sa Bibliya

Ayon sa Bibliya, ang mga tagasunod at pamilya ni Jesus ay nagbabantay sa kanya sa labas ng kanyang libingan, naghihintay sa kanyang inihandang pagkabuhay na mag-uli. Ang mga sanggunian sa Bibliya sa vigil ay medyo kakaiba, ngunit ang mga account ng libing ay Mateo 27: 45 57; Marcos 15: 42 47; Lucas 23: 44 56; Juan 19: 38 42.

"Kaya't bumili si Jose ng ilang tela na lino, kinuha ang katawan, binalot sa linen, at inilagay ito sa isang libingan na pinutol ng bato. Pagkatapos ay iginulong niya ang isang bato laban sa pintuan ng libingan. Mary Magdalene at Maria na ina. ng Joseph saw kung saan siya inilatag. " Marcos 15: 46 47.

Walang direktang mga sanggunian sa kanonikal na Bibliya sa ginawa ni Jesus habang ang mga apostol at ang kanyang pamilya ay nakaupo sa pagbabantay, maliban sa kanyang mga huling salita kay Barabas na magnanakaw: "Ngayon ay makakasama mo ako sa paraiso" (Lucas 23: 33 43 ). Ang mga may-akda ng Creed ng Apostol at ang Athanasian Creed, gayunpaman, ay tumutukoy sa araw na ito bilang "The Harrowing of Hell, " nang matapos ang kanyang kamatayan, si Kristo ay bumaba sa impiyerno upang palayain ang lahat ng mga kaluluwa na namatay mula pa noong simula ng mundo at payagan ang makulong mga matuwid na kaluluwa na maabot ang langit.

"Pagkatapos ay iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay, ginawa ang tanda ng krus kay Adan, at sa lahat ng kanyang mga banal. At hinawakan niya si Adan sa kanyang kanang kamay, siya ay umakyat mula sa impiyerno, at ang lahat ng mga banal ng Diyos ay sumunod sa kanya." Ebanghelyo ni Nicodemus 19: 11 12

Ang mga kwento ay nagmula sa tekstong apokripal na "Ebanghelyo ni Nicodemus" (na kilala rin bilang "Gawa ni Pilato" o "Ebanghelyo ni Pilato"), at tinutukoy sa pagpasa sa ilang mga lugar sa kanonikal na Bibliya, ang pinakamahalaga sa na kung saan ang 1 Pedro 3: 19-20, nang si Jesus ay "nagpunta at gumawa ng isang pagpapahayag sa mga espiritu sa bilangguan, na sa mga unang panahon ay hindi sumunod, kapag ang Diyos ay naghintay nang matiyaga sa mga araw ni Noe."

Ang Kasaysayan ng Pagdiriwang ng Holy Saturday

Noong ikalawang siglo CE, ang mga tao ay nag-iingat ng lubos na pag-aayuno para sa buong 40 oras na oras sa pagitan ng nightfall sa Magandang Biyernes (pag-alala sa oras na natanggal si Kristo mula sa krus at inilibing sa libingan) at madaling araw sa Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay (nang muling nabuhay si Cristo) .

Sa pamamagitan ng kaharian ni Constantine noong ika-apat na siglo CE, ang gabi ng pagbabantay ng Pasko ng Pagkabuhay ay nagsimula noong Sabado sa hapon, kasama ang pag-iilaw ng "bagong sunog, " kasama ang isang malaking bilang ng mga lampara at kandila at paschal kandila. Ang kandila ng paschal ay napakalaki, na gawa sa beeswax at naayos sa isang mahusay na kandelero na nilikha para sa layuning iyon; ito ay pa rin isang makabuluhang bahagi ng mga serbisyo sa Holy Saturday.

Ang kasaysayan ng pag-aayuno sa Holy Saturday ay iba-iba sa mga siglo. Tulad ng tala ng Catholic Encyclopedia, "sa unang Simbahan, ito ang nag-iisang Sabado kung saan pinapayagan ang pag-aayuno." Ang pag-aayuno ay isang tanda ng pagsisisi, ngunit noong Biyernes ng Biyernes, binayaran ni Kristo sa sarili niyang dugo ang utang ng mga kasalanan ng kanyang mga tagasunod, at ang mga tao, samakatuwid, ay walang pagsisisi. Kaya, sa maraming siglo, itinuring ng mga Kristiyano ang Sabado at Linggo bilang mga araw na ipinagbabawal ang pag-aayuno. Ang kasanayan na iyon ay makikita pa rin sa mga disiplina ng Lenten ng mga Eastern Catholic at Eastern Orthodox na mga Simbahan, na pinagaan ang kanilang pag-aayuno tuwing Sabado at Linggo.

Easter Vigil Mass

Sa unang iglesya, ang mga Kristiyano ay nagtipon sa hapon ng Holy Saturday upang magdasal at ibigay ang Sakramento ng Binyag sa catechumens converts sa Kristiyanismo na gumugol ng Kuwaresma na naghahanda upang matanggap sa Simbahan. Tulad ng tala ng Catholic Encyclopedia, sa unang Iglesya, "Holy Saturday at ang pagbabantay sa Pentekostes ang tanging araw kung saan pinangangasiwaan ang binyag." Ang pagbabantay na ito ay tumagal sa buong gabi hanggang sa madaling araw sa Linggo ng Pagkabuhay, nang ang Alleluia ay inawit sa kauna-unahang pagkakataon mula pa noong simula ng Kuwaresma, at ang tapat na ng pagsasama ng bagong binyag na na galakin ang kanilang 40-oras na mabilis sa pamamagitan ng pagtanggap ng Komunyon.

Sa Middle Ages, na nagsisimula nang halos ika-walong siglo, ang mga seremonya ng Easter Vigil, lalo na ang pagpapala ng bagong apoy at ang pag-iilaw ng kandila ng Pasko ng Pagkabuhay, ay nagsimulang maisagawa nang mas maaga at mas maaga. Kalaunan, ang mga seremonya na ito ay ginanap sa Holy Saturday ng umaga. Ang buong Linggo ng Sabado, na orihinal na araw ng pagdadalamhati para sa ipinako sa krus na si Kristo at inaasahan ang Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli, ngayon ay naging mas kaunti kaysa sa isang pag-asa sa Pasko ng Pagkabuhay.

Mga Repormasyon sa Ika-20 Siglo

Sa reporma ng liturhiya para sa Holy Week noong 1956, ang mga seremonyang iyon ay naibalik sa mismong Easter Vigil mismo, iyon ay, sa Misa na ipinagdiriwang pagkatapos ng paglubog ng araw sa Holy Saturday, at sa gayon ang orihinal na karakter ng Holy Saturday ay naibalik.

Hanggang sa pagbabago ng mga patakaran para sa pag-aayuno at pag-aabuso noong 1969, ang mahigpit na pag-aayuno at pag-aabuso ay nagpatuloy na isinasagawa sa umaga ng Holy Saturday, sa gayon ay nagpapaalala sa tapat ng malungkot na kalikasan ng araw at paghahanda sa kanila para sa kagalakan ng kapistahan ng Pasko ng Pagkabuhay. Habang ang pag-aayuno at pag-aalangan ay hindi na kinakailangan sa Holy Saturday ng umaga, ang pagsasanay sa mga disiplinang Lenten na ito ay pa rin isang mahusay na paraan upang sundin ang sagradong araw na ito.

Tulad ng sa Biyernes Santo, ang modernong simbahan ay hindi nag-aalok ng Mass para sa Holy Saturday. Ang Mahal na Pasko ng Pagkabantay sa Pasko, na nagaganap pagkatapos ng paglubog ng araw sa Holy Saturday, maayos na nabibilang sa Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, mula liturgically, bawat araw ay nagsisimula sa paglubog ng araw sa nakaraang araw. Iyon ang dahilan kung bakit maaaring matupad ng mga vigil Mass Saturday ang parishioner 'Sunday Duty. Hindi tulad ng sa Biyernes Santo, kapag ang Banal na Komunyon ay ipinamamahagi sa liturhiya ng hapon na paggunita sa Pasyon ni Cristo, sa Holy Saturday ang Eukaristiya ay ibinibigay lamang sa mga tapat bilang viaticum na, tanging sa mga nasa panganib ng kamatayan, upang ihanda ang kanilang mga kaluluwa para sa ang kanilang paglalakbay sa susunod na buhay.

Ang modernong Easter Vigil Mass ay madalas na nagsisimula sa labas ng simbahan malapit sa isang charcoal brazier, na kumakatawan sa unang pagbabantay. Pinamunuan ng pari ang mga tapat sa simbahan kung saan ang kandila ng paschal ay naiilawan at ang misa ay gaganapin.

Iba pang mga Christian Holy Saturday

Ang mga Katoliko ay hindi lamang ang sekta na Kristiyano na nagdiriwang ng Sabado sa pagitan ng Magandang Biyernes at Mahal na Araw. Narito ang ilan sa mga pangunahing sekta na Kristiyano sa mundo at kung paano nila sinusunod ang kaugalian.

 • Ang mga simbahang Protestante tulad ng mga Methodist at Lutherans at United Church of Christ ay itinuturing na Holy Saturday bilang isang araw ng pagmumuni-muni sa pagitan ng Magandang Biyernes at mga serbisyo ng Pasko ng Pagdiriwang Typically, walang espesyal na serbisyo ang gaganapin.
 • Ang mga Practicing Mormons (ang Simbahan ng mga Banal sa mga Huling Araw) ay nagtataguyod ng isang Vigil sa Sabado ng gabi, kung saan nagtitipon ang mga tao sa labas ng simbahan, gumawa ng sunog at pagkatapos ay magkakabit ng mga kandila bago pumasok sa simbahan.
 • Ipinagdiriwang ng mga Eastern Orthodox Church ang Great at Holy Saturday, o ang Mahal na Sabbath, kung saan ang araw ng ilang mga parishioner ay dumalo sa mga vespers at makinig sa Liturhiya ng Saint Basil.
 • Ipinagdiriwang ng mga Russian Orthodox simbahan ang Holy Saturday bilang bahagi ng the wewe-long Great and Holy Week, simula sa Linggo ng Palma. Ang Sabado ay ang huling araw ng pag-aayuno, at ang mga celebrant ay naghiwalay ng mabilis at dumadalo sa mga serbisyo sa simbahan.

Pinagmulan

 • "Pagdurog ng Impiyerno." Bagong World Encyclopedia . 3 August 2017.
 • Leclercq, Henri. "Holy Saturday." Ang Catholic Encyclopedia . Tomo 7. New York: Robert Appleton Company, 1910.
 • "Ang Ebanghelyo ni Nicodemus, Dating Tinatawag Ang Mga Gawa Ni Poncio Pilato." Ang Nawala na Aklat ng Bibliya 1926.
 • Woodman, Clarence E. "Easter ." Journal ng Royal Astronomical Society ng Canada 17: 141 (1923) . at ang Freelastical Calendar
Ano ang Candombl ? Mga Paniniwala at Kasaysayan

Ano ang Candombl ? Mga Paniniwala at Kasaysayan

Relihiyon sa Laos

Relihiyon sa Laos

Ano ang Sagrado ng Diyos?

Ano ang Sagrado ng Diyos?