https://religiousopinions.com
Slider Image

Halloween sa Islam: Dapat Magdiwang ba ang mga Muslim?

Ipinagdiriwang ba ng mga Muslim ang Halloween? Paano nahalata ang Halloween sa Islam? Upang makagawa ng isang pasyang desisyon, kailangan nating maunawaan ang kasaysayan at tradisyon ng kapistahang ito.

Mga Pista sa Relihiyoso

Ang mga Muslim ay may dalawang pagdiriwang bawat taon, 'Eid al-Fitr at' Eid al-Adha. Ang mga pagdiriwang ay batay sa pananampalataya ng Islam at relihiyosong paraan ng pamumuhay. Mayroong ilan na nagtaltalan na ang Halloween, hindi bababa sa, ay isang holiday sa kultura, na walang kahalagahan sa relihiyon. Upang maunawaan ang mga isyu, kailangan nating tingnan ang mga pinagmulan at kasaysayan ng Halloween.

Mga Pagan Pinagmulan ng Halloween

Ang Halloween ay nagmula bilang Bisperas ng Samhain, isang pagdiriwang na nagmamarka ng simula ng taglamig at ang unang araw ng Bagong Taon sa mga sinaunang pagano ng British Isles. Sa okasyong ito, pinaniniwalaan na ang mga supernatural na puwersa ay nagtipon-tipon, na ang mga hadlang sa pagitan ng mga supernatural at mga mundo ng tao ay nasira. Naniniwala sila na ang mga espiritu mula sa ibang mga mundo (tulad ng mga kaluluwa ng mga patay) ay maaaring bumisita sa mundo sa oras na ito at gumala. Sa Samhain, ipinagdiwang ni Celts ang isang pinagsamang pagdiriwang para sa diyos ng araw at panginoon ng mga patay. Ang araw ay pinasalamatan sa pag-aani at suporta sa moral na hiniling para sa paparating na "labanan" kasama ang taglamig. Noong mga sinaunang panahon, ang mga pagano ay nagsakripisyo ng mga hayop at pananim upang malugod ang mga diyos.

Naniniwala rin sila na noong Oktubre 31, pinangalap ng panginoon ng mga patay ang lahat ng kaluluwa ng mga taong namatay noong taon. Ang mga kaluluwa sa kamatayan ay tatahan sa katawan ng isang hayop, kung gayon, sa araw na ito, ipapahayag ng panginoon kung anong anyo ang kanilang gagawin sa susunod na taon.

Impluwensya ng Kristiyano

Nang dumating ang Kristiyanismo sa British Isles, sinubukan ng simbahan na pansinin ang mga paganong ritwal na ito sa pamamagitan ng paglalagay ng isang Kristiyanong holiday sa parehong araw. Ang pagdiriwang ng Kristiyano, ang Pista ng Lahat ng mga Banal, ay kinikilala ang mga banal ng pananampalataya ng Kristiyano sa parehong paraan na nagbigay ng parangal si Samhain sa mga paganong diyos. Ang mga kaugalian ng Samhain ay nakaligtas pa rin, at kalaunan ay nakipag-ugnay sa pista opisyal na Kristiyano. Ang mga tradisyon na ito ay dinala sa Estados Unidos ng mga imigrante mula sa Ireland at Scotland.

Mga Customs at Mga tradisyon sa Halloween

 • "Trick o Paggamot": Naniniwala ang malawak na sa Pista ng Lahat ng mga Banal, ang mga magsasaka ay umuwi sa bahay-bahay na humihingi ng pera upang bumili ng pagkain para sa paparating na kapistahan. Bilang karagdagan, ang mga taong nakasuot ng mga costume ay madalas na maglaro ng mga trick sa kanilang mga kapitbahay. Ang sinisisi sa nagresultang kaguluhan ay inilagay sa "mga espiritu at goblins."
 • Mga imahe ng mga paniki, itim na pusa, atbp .: Ang mga hayop na ito ay pinaniniwalaang makipag-usap sa mga espiritu ng mga patay. Ang mga itim na pusa lalo na ay pinaniniwalaan na mapangalagaan ang mga kaluluwa ng mga witches.
 • Mga laro tulad ng bobbing para sa mansanas: Ang mga sinaunang pagano ay gumagamit ng mga diskarte sa panghula upang mahulaan ang hinaharap. Mayroong iba't ibang mga paraan ng paggawa nito, at marami ang nagpatuloy sa pamamagitan ng tradisyonal na mga laro, na madalas na nilalaro sa mga partido ng mga bata.
 • Jack-O'-Lantern: Dinala ng Irish ang Jack-O'-Lantern sa Amerika. Ang tradisyon ay batay sa isang alamat tungkol sa isang kuripot, lasing na lalaki na nagngangalang Jack. Naglalaro si Jack sa diyablo, pagkatapos ay ipinangako ng diyablo na hindi kukunin ang kanyang kaluluwa. Ang demonyo, nagalit, ipinangako na iwanan lamang si Jack. Nang mamatay si Jack, siya ay tumalikod sa Langit dahil siya ay kuripot, ibig sabihin ay lasing. Naghangad para sa isang pahinga na lugar, napunta siya sa diyablo ngunit pinabayaan din siya ng diyablo. Natigil sa mundo sa isang madilim na gabi, nawala si Jack. Itinapon siya ng diyablo ng isang ilaw na uling mula sa apoy ng Impiyerno, na inilagay ni Jack sa loob ng isang turnip bilang isang lampara upang magaan ang kanyang daan. Mula noong araw na iyon, naglakbay siya sa buong mundo kasama ang kanyang Jack-O'-Lantern upang maghanap ng isang pahinga na lugar. Ang mga batang Irish ay kinatay ang mga turnip at patatas upang magaan ang gabi sa Halloween. Nang ang Irish ay dumating sa Amerika sa maraming mga numero noong 1840s, natagpuan nila na ang isang kalabasa ay gumawa ng isang mas mahusay na parol, at ganoon naganap ang "tradisyong Amerikano".

  Mga Turo sa Islam

  Halos lahat ng mga tradisyon ng Halloween ay batay sa alinman sa sinaunang paganong kultura o sa Kristiyanismo. Mula sa isang Islamikong pananaw, silang lahat ay mga anyo ng idolatriya ( shirk ). Bilang mga Muslim, ang ating pagdiriwang ay dapat na magpaparangal at magtataguyod ng ating pananampalataya at paniniwala. Paano natin sasamba ang Allah, ang Lumikha, kung nakikilahok tayo sa mga aktibidad na batay sa mga paganong ritwal, paghula, at mundo ng espiritu? Maraming mga tao ang nakikilahok sa mga pagdiriwang na ito kahit na walang pag-unawa sa kasaysayan at mga paganong koneksyon, dahil lamang sa ginagawa ng kanilang mga kaibigan, ginawa ito ng kanilang mga magulang ("tradisyon ito!"), At dahil "masaya ito!"

  Kaya ano ang magagawa natin, kapag nakikita ng aming mga anak ang iba na nagbihis, kumakain ng kendi, at pumupunta sa mga partido? Bagaman maaaring makatutukso na sumali, dapat tayong mag-ingat upang mapanatili ang ating sariling tradisyon at hindi hayaang masira ang ating mga anak sa tila "walang sala" na kasiyahan. Kapag tinukso, alalahanin ang paganong pinagmulan ng mga tradisyon na ito, at hilingin sa Allah na bigyan ka ng lakas. I-save ang pagdiriwang, ang saya at mga laro, para sa aming mga 'Pista ng Pangdiriwang. Ang mga bata ay maaari pa ring magkaroon ng kanilang kasiyahan, at pinakamahalaga, ay dapat malaman na kinikilala lamang natin ang mga pista opisyal na may relihiyosong kahalagahan sa atin bilang mga Muslim. Ang mga Piyesta Opisyal ay hindi lamang mga dahilan upang mag-binge at walang ingat. Sa Islam, ang ating mga pista opisyal ay nagpapanatili ng kanilang kahalagahan sa relihiyon, habang pinapayagan ang tamang oras para sa pagsasaya, kasiyahan, at mga laro.

  Patnubay Mula sa Quran

  Sa puntong ito, sinabi ng Quran:

  "Kapag sinabi sa kanila, 'Halika sa kung ano ang ipinahayag ni Allah, lumapit sa Sugo, ' sabi nila, 'Sapat sa amin ang mga paraan na natagpuan namin ang aming mga magulang.' Ano! Kahit na ang kanilang mga ama ay walang kabuluhan ng kaalaman at patnubay? " (Qur'an 5: 104)
  "Hindi pa ba dumating ang oras para sa mga naniniwala, na ang kanilang mga puso sa buong pagpapakumbaba ay dapat makisali sa pag-alaala kay Allah at ng Katotohanan na ipinahayag sa kanila? Na hindi sila dapat maging katulad ng mga binigyan ng Aklat kanina, ngunit ang mga mahabang edad ay lumipas sa kanila at ang kanilang mga puso ay tumitigas? Sapagka't marami sa kanila ay mga mapaghimagsik na malabag. " (Qur'an 57:16)
  Ang Romany Spread Tarot Card Layout

  Ang Romany Spread Tarot Card Layout

  Mga pagdiriwang ng Bagong Taon ng Hindu sa pamamagitan ng Rehiyon

  Mga pagdiriwang ng Bagong Taon ng Hindu sa pamamagitan ng Rehiyon

  Paghahanda ng Pag-aasawa ng Gabay sa Pag-aaral ng Bibliya ng Kordero

  Paghahanda ng Pag-aasawa ng Gabay sa Pag-aaral ng Bibliya ng Kordero