https://religiousopinions.com
Slider Image

Ano ang Kahulugan ng Protestantismo?

Ang Protestantismo ay isa sa mga pangunahing sangay ng Kristiyanismo ngayon na nagmula sa kilusang kilala bilang Protestanteng Repormasyon. Ang Repormasyon ay nagsimula sa Europa noong unang bahagi ng ika-16 siglo ng mga Kristiyano na sumalungat sa marami sa mga hindi paniniwala sa relihiyon, kasanayan, at mga pang-aabuso na naganap sa loob ng Simbahang Romano Katoliko.

Sa isang malawak na kahulugan, ang kasalukuyang Kristiyanismo ay maaaring nahahati sa tatlong pangunahing tradisyon: Romano Katoliko, Protestante, at Orthodox. Ang mga Protestante ay bumubuo ng pangalawang pinakamalaking grupo, na may humigit-kumulang na 800 milyong mga Protestanteng Kristiyano sa mundo ngayon.

Ang Protestanteng Repormasyon

Ang pinakatanyag na repormador ay ang teologo ng Aleman na si Martin Luther (1483-1546), na madalas na tinawag na payunir ng Repormasyong Protestante. Siya at maraming iba pang matapang at kontrobersyal na mga numero ay tumulong sa muling pagkumpuni at pagbago sa mukha ng Kristiyanismo.

Karamihan sa mga istoryador ay minarkahan ang pagsisimula ng rebolusyon noong Oktubre 31, 1517, nang ipinako ni Luther ang kanyang tanyag na 95-Thesis sa bulletin board ng University of Wittenburg ang pintuan ng Church Church, pormal na hinahamon ang mga pinuno ng simbahan sa pagsasanay ng pagbebenta ng indulgences at outlining ang biblikal na doktrina ng katwiran sa pamamagitan ng biyaya lamang.

Matuto nang higit pa tungkol sa ilan sa mga pangunahing repormang Protestante:

 • John Wycliffe (1324-1384)
 • Ulrich Zwingli (1484-1531)
 • William Tyndale (1494-1536)
 • John Calvin (1509-1564)

Mga Simbahang Protestante

Ang mga simbahang Protestante ngayon ay binubuo ng daan-daang, marahil libu-libo, ng mga denominasyon na may mga ugat sa kilusang Repormasyon. Habang ang mga tiyak na denominasyon ay nag-iiba-iba sa kasanayan at paniniwala, isang karaniwang doktrinal na saligan ng doktrina ay mayroon sa kanila.

Ang lahat ng mga simbahan na ito ay tinanggihan ang mga ideya ng sunud-sunod na pagkakasunud-sunod at awtoridad ng papa. Sa buong kurso ng Repormasyon, limang natatanging mga pag-uulat ang lumitaw sa pagsalungat sa mga turo ng Romano Katoliko noong araw na iyon. Kilala sila bilang "Limang Solas, " at maliwanag ang mga ito sa mga mahahalagang paniniwala ng halos lahat ng mga simbahang Protestante ngayon:

 • Sola Scriptura ("Banal na Kasulatan lamang)): Ang Bibliya lamang ang nag-iisang awtoridad para sa lahat ng bagay ng pananampalataya, buhay, at doktrina.
 • Sola Fide ("pananampalataya lamang"): Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo lamang.
 • Sola Gratia ("biyaya lamang"): Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos lamang.
 • Solus Christus ("Si Cristo lamang"): Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Jesucristo dahil sa kanyang haing pagbabayad-sala.
 • Soli Deo Gloria ("para sa kaluwalhatian ng Diyos lamang"): Ang kaligtasan ay nagawa ng Diyos lamang, at para lamang sa kanyang kaluwalhatian.

Matuto nang higit pa tungkol sa mga paniniwala ng apat na pangunahing mga denominasyong Protestante:

 • Lutheran
 • Nabago
 • Anglican
 • Anabaptist

Pagbigkas

PROT-uh-stuhnt-tiz-uhm

Ano ang Sinasabi ng 7 Mga Simbahan ng Apocalipsis?

Ano ang Sinasabi ng 7 Mga Simbahan ng Apocalipsis?

Mga Recipe para sa Lammas Sabbat

Mga Recipe para sa Lammas Sabbat

7 Mga Tip para sa Pagsisimula ng Isang Pagsasanay sa Reiki

7 Mga Tip para sa Pagsisimula ng Isang Pagsasanay sa Reiki