https://religiousopinions.com
Slider Image

Ano ang Kahulugan ng Red Cross?

Ginamit ba ang pulang krus bilang isang simbolo ng American Red Cross at International Red Cross isang simbolo ng Kristiyanismo at ang mga samahang ito ba ay Kristiyano? Ang mga samahang ito ay itinatag bilang sekular, mga organisasyong pantao, na hiwalay sa mga pamahalaan at simbahan. Ginamit ang mga krus bilang mga simbolo sa labas ng Kristiyanismo. O, tulad ng sa kasong ito, ito ay isang pares ng mga hakbang na tinanggal mula sa orihinal na simbolikong Kristiyanismo.

Ngayon, ang isang pulang krus ay isang proteksyon na simbolo na ginagamit para sa mga medikal at makataong pantulong sa mga manggagawa sa digmaan at sa mga lugar ng mga natural na sakuna. Malawakang ginagamit ito upang magtalaga ng first aid at mga medikal na suplay, bukod sa paggamit nito ng International Red Cross at iba pang mga organisasyon.

Ang Sekular na Kaarawan ng Pulang Krus

Iniulat ng Media Matters noong 2006 na sinabi ng website ng American Red Cross na ang simbolo ng isang pulang krus sa isang puting background ay ang baligtad ng watawat ng Swiss, isang bansang kilala sa pagiging neutral at din ang tahanan ng tagapagtatag ng Red Cross na si Henry Dunant . Nakilala ito bilang isang sagisag na proteksiyon na gagamitin sa mga lugar ng salungatan, na nagpapakita ng neutrality at isang makataong misyon para sa kanilang mga relief person at kagamitan.

Ang puting krus sa watawat ng Switzerland ay nagmula noong 1200s bilang "isang simbolo ng pananampalatayang Kristiyano, " ayon sa Swiss Embassy sa Estados Unidos. Gayunpaman, ang Red Cross ay itinatag bilang isang sekular, hindi pang-denominasyong organisasyon, at hindi nila binabanggit ang Kristiyanismo bilang dahilan sa pag-ampon ng simbolo.

Ang nagtatag ng Red Cross na si Henry Dunant, ay isang negosyanteng Swiss na pinalaki sa paniniwala ng Calvinist sa Geneva, Switzerland. Labis siyang naapektuhan ng paningin ng 40, 000 nasugatan at namamatay na sundalo sa battlefield sa Solferino, Italy, noong 1859, kung saan siya ay naghahanap ng isang tagapakinig kasama si Napolean III para sa mga interes sa negosyo. Tumulong siya sa pag-ayos ng mga lokal upang matulungan ang mga nasugatan at namamatay na sundalo.

Ito ay humantong sa isang libro at pagkatapos ay ang unang International Conference at ang Geneva Convention noong 1864. Ang simbolo ng pulang krus at pangalan ay pinagtibay para sa organisasyong makataong ito na mag-aalok ng tulong sa lahat.

Ang American Red Cross ay itinatag ni Clara Barton, na nag-lobby ng gubyernong US upang pahintulutan ang Geneva Convention. Tulad ng internasyonal na samahan, wala itong kaugnayan sa simbahan.

Ang Red Crescent

Ang Red Crescent ay ginamit sa halip sa panahon ng Digmaang Russo-Turkish mula 1876-78. Ang Imperyong Ottoman, isang bansang Muslim, ay tumutol sa paggamit ng isang pulang krus, na nauugnay sa mga simbolo ng mga crusader sa medieval. Ginawa ito ng isang opisyal na sagisag sa ilalim ng Geneva Conventions noong 1929.

Mga Pangangatwirang Pangangatwiran

Pinukaw ng Media pundit na si Bill O'Reilly ang paggalugad ng Media Matters nang ginamit niya ang Red Cross bilang isang halimbawa ng isang simbolo na Kristiyano upang tutulan ang pag-alis ng large Christian cross mula sa Mt. Soledad sa San Diego. O Reilly isn lamang ang nag-iisip na ang pulang krus ay isang krus na Kristiyano. Kung ang isang sasakyan ay nagpapakita ng isang pulang krus sa halip na isang pulang crescent, maaari itong mai-target bilang isang Kristiyanong sasakyan sa maling lugar sa isang war zone. Sa gayon, ang mga Kristiyano na tulad ni Bill O Pagsasubukan na ipagtanggol ang Kristiyanismo ay gumagawa ng parehong pagkakamali bilang mga hindi teroristang terorista na nais na atakein ang Kristiyanismo.

Mga alamat ng tradisyon ng Mabon (Autumn Equinox)

Mga alamat ng tradisyon ng Mabon (Autumn Equinox)

Mga Recipe para sa Beltane Sabbat

Mga Recipe para sa Beltane Sabbat

Lumikha ng isang Altar ng Pagkain para sa Mabon

Lumikha ng isang Altar ng Pagkain para sa Mabon