https://religiousopinions.com
Slider Image

Ano ang Sinasabi ng Bibliya hinggil sa Karapatan na Magdala ng Mga Armas?

Ang Pangalawang Susog sa Saligang Batas ng Estados Unidos ay nagbabasa: "Ang isang maayos na reguladong Militia, na kinakailangan sa seguridad ng isang malayang Estado, ang karapatan ng mga tao na panatilihin at madala ang Arms, ay hindi lalabag."

Kaugnay ng mga kamakailan-lamang na pagbaril, gayunpaman, ang karapatang ito ng mga tao na panatilihin at magdala ng armas ay sumailalim sa matinding apoy at pinainit na debate.

Ang ilang mga kamakailan-lamang na botohan ay tila nagmumungkahi na karamihan sa mga Amerikano ay pinapaboran ang mas mahigpit na mga batas sa baril. Ang kakatwa, kasabay nito, ang mga pambansang background na tseke para sa mga benta ng tingian ng baril (na isinasagawa tuwing may bumibili ng baril sa isang tindahan ng baril) ay sumulong sa bagong taas. Ang mga benta ng amunition ay nagtatakda din ng mga talaan habang ang mga estado ay nag-uulat ng mga dramatikong pagtaas sa bilang ng mga lisensya na itinago-dalhin. Sa kabila ng maliwanag na pagnanais para sa higit pang kontrol sa baril, ang industriya ng mga armas ay tumataas.

Kaya, ano ang mga alalahanin para sa mga Kristiyano sa debate na ito tungkol sa mas mahigpit na mga batas sa baril? May sinasabi ba ang Bibliya tungkol sa karapatang magdala ng sandata?

Ang Self-Defense Bible ba?

Ayon sa konserbatibong pinuno at tagapagtatag ng Tagabuo ng Wall na si David Barton, ang orihinal na hangarin ng Mga founding Fathers kapag nagsusulat ng Ikalawang Susog ay upang masiguro ang mga mamamayan "ang biblikal na karapatan ng pagtatanggol sa sarili."

Si Richard Henry Lee (1732 1794), isang palatandaan ng Pahayag ng Kalayaan na tumulong sa pag-frame ng Ikalawang Pagbabago sa Unang Kongreso, ay sumulat, "... upang mapanatili ang kalayaan, kinakailangan na ang buong katawan ng mga tao ay palaging magtamo ng mga armas, at tinuruan pareho, lalo na kapag bata, kung paano gamitin ang mga ito ... "

Tulad ng nakilala ng mga founding Fathers, naniniwala si Barton na "ang tunay na layunin ng Ikalawang Susog ay tiyakin na maaari mong ipagtanggol ang iyong sarili laban sa anumang uri ng iligal na puwersa na nanggagaling laban sa iyo, mula sa isang kapit-bahay, alinman ito mula sa isang tagalabas o kung ito ay mula sa iyong sariling pamahalaan. "

Malinaw na, ang Bibliya ay hindi partikular na tinutukoy ang isyu ng kontrol sa baril, dahil ang mga baril, tulad ng ginagamit natin ngayon, ay hindi ginawa sa sinaunang panahon. Ngunit ang mga account ng digma at ang paggamit ng sandata, tulad ng mga espada, sibat, pana, at arrow, mga pana at tirador ay na-dokumentado ng mabuti sa mga pahina ng Bibliya.

Habang sinimulan kong magsaliksik ng mga pananaw sa bibliya sa kanan na magdala ng armas, nagpasya akong makipag-usap kay Mike Wilsbach, ang tagapamahala ng seguridad sa aking simbahan. Si Wilsbach ay isang retiradong beterano ng labanan na nagtuturo din ng mga personal na klase sa pagtatanggol. "Sa akin, ang Bibliya ay hindi maaaring maging mas malinaw sa kanan, kahit na ang tungkulin, mayroon tayong mga mananampalataya upang ipagtanggol ang sarili, " sabi ni Wilsbach.

Ipinapaalaala niya sa akin na sa Lumang Tipan "ang mga Israelita ay inaasahan na magkaroon ng kanilang sariling mga sandata. Ang bawat tao ay tatawagin sa sandata kapag ang bansa ay humarap sa isang kaaway. Hindi sila nagpadala sa Marines. Ipinagtanggol ng mga tao ang kanilang sarili."

Malinaw na nakikita natin ito sa mga sipi tulad ng 1 Samuel 25:13:

At sinabi ni David sa kanyang mga tauhan, Ang bawa't tao ay nagtatakip ng kaniyang tabak! At ang bawat tao sa kanila ay nagtali sa kanyang tabak. Tinapik din ni David ang kanyang tabak. At humigit-kumulang apat na raang kalalakihan ang sumunod kay David, habang ang dalawang daan ay nanatili sa mga bagahe. (ESV)

Kaya, ang bawat tao ay may isang tabak na handa na maging holstered at magamit kung kinakailangan.

At sa Awit 144: 1, sumulat si David: "Purihin ang Panginoon, ang aking bato, na nagsasanay sa aking mga kamay para sa digmaan, at ang aking mga daliri para sa labanan ..."

Bukod sa mga instrumento ng digma, ang mga sandata ay ginamit sa Bibliya para sa layunin ng pagtatanggol sa sarili; wala kahit saan sa Banal na Kasulatan ay ipinagbabawal.

Sa Lumang Tipan, matatagpuan natin ang halimbawang ito ng Diyos na nagpaparusa sa pagtatanggol sa sarili:

"Kung ang isang magnanakaw ay nahuli sa pagkilos ng pagsira sa isang bahay at sinaktan at pinatay sa proseso, ang taong pumatay ng magnanakaw ay hindi nagkasala ng pagpatay." (Exodo 22: 2, NLT)

Sa Bagong Tipan, ipinagkaloob ni Jesus ang paggamit ng mga sandata para sa pagtatanggol sa sarili. Habang binibigyan ang kanyang paalam na diskurso sa mga alagad bago tumawid sa krus, inutusan niya ang mga apostol na bumili ng mga sandata upang magdala ng proteksyon sa sarili. Inihahanda niya sila para sa matinding pagsalansang at pag-uusig na kanilang haharapin sa hinaharap na mga misyon:

At sinabi niya sa kanila, "Nang pinadalhan kita ng walang dalang salapi o knapsack o sandalyas, may kulang ka ba?" Sinabi nila, "Wala." Sinabi niya sa kanila, "Nguni't ngayon, ang may isang bag ay kumuha nito, at gayon din ang isang knapsack. At ang isa na walang tabak ay ibenta ang kanyang balabal at bumili ng isa. Sapagka't sinasabi ko sa iyo na ang Kasulatan na ito ay dapat matupad sa akin : 'At siya ay binilang kasama ng mga lumalabag.' Sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay may katuparan. " At sinabi nila, "Tingnan mo, Panginoon, narito ang dalawang tabak." At sinabi niya sa kanila, Ito ay sapat na. (Lucas 22: 35-38, ESV)

Sa kabaligtaran, habang dinakip ng mga sundalo si Jesus sa kanyang pag-aresto, binalaan ng ating Panginoong si Peter (sa Mateo 26: 52-54 at Juan 18:11) na iwaksi ang kanyang tabak: "Sapagkat lahat na kumuha ng tabak ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak."

Ang ilan sa mga iskolar ay naniniwala na ang pahayag na ito ay isang tawag sa Christian pacifism, habang ang iba ay naiintindihan ito lamang na nangangahulugang sa isang pangkalahatang kahulugan na "ang karahasan ay nagdaragdag ng higit na karahasan."

Mga tagapamayapa o Pacifists?

Na-render sa English Standard Bersyon, sinabi ni Jesus kay Peter na "ibalik ang iyong tabak sa lugar nito." Ipinaliwanag ni Wilsbach, "Ang lugar na iyon ay nasa tabi niya. Hindi sinabi ni Jesus, 'Itapon mo.' Pagkatapos ng lahat, inutusan niya lamang ang mga alagad na mag-armas ng kanilang sarili.Ang dahilan ... ay halata upang maprotektahan ang buhay ng mga alagad, hindi ang buhay ng Anak ng Diyos. Sinabi ni Jesus na 'Peter, hindi ito ang tamang oras para sa isang away. '"

Kapansin-pansin na bukas na dinala ni Peter ang kanyang tabak, isang sandata na katulad ng uri ng mga sundalong Romano na nagtatrabaho noong panahong iyon. Alam ni Jesus na si Pedro ay nagdadala ng isang tabak. Pinayagan niya ito, ngunit ipinagbawal sa kanya na gamitin ito nang agresibo. Ang pinakamahalaga, hindi nais ni Jesus na pigilan ni Peter ang hindi maiiwasang kalooban ng Diyos Ama, na alam ng ating Tagapagligtas na matutupad sa pamamagitan ng kanyang pag-aresto at pagkamatay sa krus.

Ang Banal na Kasulatan ay malinaw na ang mga Kristiyano ay tinawag na maging tagapamayapa (Mateo 5: 9), at iikot ang ibang pisngi (Mateo 5: 38-40). Kaya, ang anumang agresibo o nakakasakit na karahasan ay hindi ang layunin kung saan inutusan sila ni Jesus na magdala ng sidearm ilang oras lamang.

Buhay at Kamatayan, Mabuti at Masasama

Ang isang tabak, tulad ng isang baras o anumang armas, sa at mismo ay hindi agresibo o marahas. Ito ay isang bagay lamang; maaari itong magamit alinman sa mabuti o para sa kasamaan. Ang anumang sandata sa kamay ng isang tao na hangarin ang kasamaan ay maaaring magamit para sa marahas o masamang hangarin. Sa katunayan, ang isang sandata ay hindi kinakailangan para sa karahasan. Hindi sinasabi sa atin ng Bibliya kung anong uri ng sandata ang unang pumatay, si Cain, na ginamit upang patayin ang kanyang kapatid na si Abel sa Genesis 4. Maaaring gumamit si Cain ng isang bato, isang club, isang tabak, o marahil kahit ang kanyang mga hubad na kamay. Ang isang sandata ay hindi nabanggit sa account.

Ang mga sandata sa kamay ng pagsunod sa batas, mga mapagmahal sa kapayapaan ay maaaring magamit para sa mabuting hangarin tulad ng pangangaso, libangan at mapagkumpitensya na isport, at pagpapanatili ng kapayapaan. Maliban sa pagtatanggol sa sarili, ang isang tao na maayos na nagsanay at handa na gumamit ng armas ay maaari talagang makahadlang sa krimen, na gumagamit ng sandata upang maprotektahan ang mga inosenteng buhay at maiwasan ang mga marahas na nagkasala sa pagtagumpay sa kanilang mga krimen.

Sa debate ng Buhay at Kamatayan: Mga Isyu sa Moral ng Ating Panahon, na nangunguna sa mga Christian apologist na sina James Porter Moreland at Norman L. Geisler:

"Upang payagan ang isang pagpatay kapag ang isang tao ay maaaring mapigilan ito ay mali sa moral. Upang payagan ang isang panggagahasa kapag ang isang tao ay maaaring hadlangan ito ay isang kasamaan. Ang panonood ng isang gawa ng kalupitan sa mga bata nang hindi sinusubukang mamagitan ay walang saysay sa batas. ang kasamaan ay isang masamang pagkukulang, at ang isang masamang pagkukulang ay maaaring maging masamang bilang isang masamang gawain ng komisyon. Sinumang tao na tumangging protektahan ang kanyang asawa at mga anak laban sa isang marahas na panghihimasok ay nabigo sila sa moral. "

Ngayon, bumalik tayo sa Exodo 22: 2, ngunit basahin nang kaunti pa sa pamamagitan ng talata 3:

"Kung ang isang magnanakaw ay nahuli sa pagkilos na bumagsak sa isang bahay at nasaktan at pinatay sa proseso, ang taong pumatay ng magnanakaw ay hindi nagkasala ng pagpatay. Ngunit kung nangyari ito sa araw, ang pumatay ng magnanakaw ay nagkasala. ng pagpatay ... " (NLT)

Bakit itinuturing na pagpatay kung ang magnanakaw ay pinapatay sa isang pang-araw na break-in?

Si Pastor Tom Teel, isang associate pastor na ipinagkatiwala sa pangangasiwa ng mga security personnel sa aking simbahan, ay sumagot sa tanong na ito para sa akin: "Sa talatang ito sinabi ng Diyos na okay na protektahan ang iyong sarili at ang iyong pamilya. Sa kadiliman, imposibleng makita at malaman para sa tiyak kung ano ang aabutin ng isang tao, kung ang isang panghihimasok ay dumating upang magnakaw, gumawa ng pinsala, o pumatay, ay hindi nalalaman sa oras.Sa maagang araw, ang mga bagay ay mas malinaw.Maaari nating makita kung ang isang magnanakaw ay dumating lamang upang mag-swipe ng isang tinapay ng tinapay sa pamamagitan ng isang bukas na bintana, o kung ang isang panghihimasok ay dumating na may mas marahas na hangarin. Ang Diyos ay hindi gumawa ng isang espesyal na dispensasyon upang patayin ang isang tao sa pagnanakaw. Iyon ay papatayin. "

Depensa, Hindi Kasalanan

Alam natin, ang teksto ay hindi nagtataguyod ng paghihiganti (Roma 12: 17-19) o vigilantism, ngunit pinapayagan nito ang mga mananampalataya na makisali sa pagtatanggol sa sarili, upang labanan ang kasamaan, at ipagtanggol ang walang pagtatanggol.

Ganito ang inilagay ni Wilsbach: "Naniniwala ako na may responsibilidad akong ipagtanggol ang aking sarili, ang aking pamilya, at ang aking tahanan. Para sa bawat taludtod na ginamit ko bilang isang kaso para sa pagtatanggol, may mga talatang nagtuturo ng kapayapaan at pagkakaisa. Sumasang-ayon ako sa mga mga talata; gayunpaman, kapag walang ibang alternatibo, naniniwala ako na ako ay sinisingil ng responsibilidad na ipagtanggol. "

Ang isa pang malinaw na batayan para sa ideyang ito ay matatagpuan sa aklat ng Nehemias. Nang ibalik ang mga Judio sa Israel upang muling itayo ang mga pader ng Templo, sumulat ang kanilang pinuno na si Nehemias:

Mula sa araw na iyon, kalahati ng aking mga kalalakihan ang gumawa ng gawain, habang ang iba pang kalahati ay may mga sibat, kalasag, pana at baluti. Ang mga opisyal ay nai-post ang kanilang sarili sa likod ng lahat ng mga tao ng Juda na nagtatayo ng pader. Ang mga nagdadala ng mga materyales ay gumawa ng kanilang gawain sa isang kamay at may hawak na sandata sa kabilang banda, at ang bawat isa sa mga tagabuo ay nagsusuot ng kanyang tabak sa kanyang tagiliran habang siya ay nagtatrabaho. (Nehemias 4: 16-18, NIV)

Ang mga sandata, maaari nating tapusin, hindi ang problema. Wala saan ipinagbabawal ng Bibliya ang mga Kristiyano na magkaroon ng sandata. Ngunit ang karunungan at pag-iingat ay pinakamahalaga kung may pipiliin na magdala ng isang nakamamatay na sandata. Ang sinumang nagmamay-ari at nagdadala ng armas ay dapat na maayos na sanay, at alam at maingat na sundin ang lahat ng mga patakaran sa kaligtasan at batas na nauukol sa naturang responsibilidad.

Sa huli, ang pagpapasyang maghawak ng sandata ay isang pansariling pagpipilian na tinutukoy ng sariling paniniwala. Bilang isang naniniwala, ang paggamit ng nakamamatay na puwersa ay mailalapat lamang bilang isang huling paraan, kung walang magagamit na iba pang pagpipilian, upang maiwasan ang isang masamang pagkilos na mapangako at maprotektahan ang buhay ng tao.

Green Burial: Ang Alternatibong Eco-Friendly Alternatibo sa Mga Funeral

Green Burial: Ang Alternatibong Eco-Friendly Alternatibo sa Mga Funeral

Ano ang Pagbabago ng Pagbabago?

Ano ang Pagbabago ng Pagbabago?

Ekskomunikasyon sa Simbahang Katoliko

Ekskomunikasyon sa Simbahang Katoliko