https://religiousopinions.com
Slider Image

Ang Konsepto ng Kasalanan sa Hudaismo

Sa Hudaismo, pinaniniwalaan na lahat ng tao ay pumapasok sa mundo na walang kasalanan. Ginagawa nito ang pananaw ng mga Hudyo sa kasalanan na naiiba sa konseptong Kristiyano ng orihinal na kasalanan, kung saan pinaniniwalaan na ang mga tao ay nasusuklian ng kasalanan mula sa paglilihi at dapat na matubos sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Naniniwala ang mga Hudyo na ang mga indibidwal ay may pananagutan para sa kanilang sariling mga pagkilos at ang kasalanan ay nagreresulta kung naliligaw ang mga pagkahilig ng tao.

Nawawala ang Mark

Ang salitang Hebreo para sa kasalanan ay chet, na literal na nangangahulugang "nawawala ang marka." Ayon sa paniniwala ng mga Judio, ang isang tao ay nagkasala kapag siya ay lumayo sa paggawa ng mabuti, tamang mga pagpipilian. Ito ay pinaniniwalaan na ang pagkahilig ng isang tao, na tinatawag na pazer , ay isang likas na puwersa na maaaring mapalaya ang mga tao at maiakay sila sa kasalanan maliban kung ang isang tao ay sadyang pipili kung hindi man. Ang prinsipyo ng pazer ay paminsan-minsan ay inihambing sa konsepto ni Freud ng id a isang institusyon na naghahanap ng kasiyahan na naglalayong pasalamin ang sarili sa kapinsalaan ng may katwirang pagpili.

Kahulugan

Para sa mga Hudyo, ang kasalanan ay pumapasok sa larawan kapag ang masamang likas na hilig ay humahantong sa atin sa paggawa ng isang bagay na lumalabag sa isa sa mga 613 na mga inilarawan sa Torah. Marami sa mga ito ay malinaw na mga paglabag, tulad ng paggawa ng pagpatay, pinsala sa ibang tao, paggawa ng sekswal na paglabag, o pagnanakaw. Ngunit mayroon ding isang mumunti na bilang ng mga kasalanan ng pag-aalis ng tungkulin na tinukoy ng HINDI kumikilos kapag ang isang sitwasyon ay tumawag para dito, tulad ng hindi papansin ang isang tawag para sa tulong.

Ngunit ang Judaismo ay tumatagal din ng isang medyo bagay na pananaw sa kasalanan, na kinikilala na ang pagiging makasalanan ay bahagi ng bawat tao life at na ang lahat ng mga kasalanan ay maaaring mapatawad. Gayunman, kinikilala ng mga Hudyo na ang bawat kasalanan ay may mga kahihinatnan sa totoong buhay. Ang kapatawaran sa mga kasalanan ay madaling magagamit, ngunit hindi ito nangangahulugang ang mga tao ay libre mula sa mga bunga ng kanilang mga aksyon.

Tatlong Klase

Mayroong tatlong uri ng kasalanan sa Hudaismo: mga kasalanan laban sa Diyos, mga kasalanan laban sa ibang tao, at mga kasalanan laban sa iyong sarili. Ang isang halimbawa ng isang kasalanan laban sa Diyos ay maaaring magsama ng paggawa ng isang pangako na hindi mo sinusunod. Ang mga kasalanan laban sa ibang tao ay maaaring magsama ng pagsasabi ng mga nakakasakit na bagay, pisikal na nakakasakit sa isang tao, namamalagi sa kanila, o pagnanakaw mula sa kanila.

Ang paniniwala ng Hudaismo na maaari kang magkasala laban sa iyong sarili ay ginagawang natatangi sa mga pangunahing relihiyon. Ang mga kasalanan laban sa iyong sarili ay maaaring magsama ng mga pag-uugali tulad ng pagkagumon o kahit na pagkalungkot. Sa madaling salita, kung ang kawalan ng pag-asa ay humahadlang sa iyo na mabuhay nang ganap o maging ang pinakamahusay na tao na maaari kang maging, maaari itong ituring na isang kasalanan kung hindi ka humingi ng pagwawasto para sa problema.

Kasalanan at Yom Kippur

Si Yom Kippur, isa sa pinakamahalagang pista opisyal ng mga Judio, ay isang araw ng pagsisisi at pagkakasundo para sa mga Hudyo at gaganapin sa ika-sampung araw ng ikasampung buwan sa kalendaryo ng mga Judio in noong Setyembre o Oktubre. Ang sampung araw na humahantong hanggang kay Yom Kippur ay tinawag na Sampung Araw ng Pagsisisi, at sa panahong ito ay hinikayat ang mga Judio na maghanap ng sinuman na maaaring nasaktan nila at taimtim na humiling ng kapatawaran. Sa pamamagitan nito, ang pag-asa ay ang Bagong Taon, Rosh Hashanah, ay maaaring magsimula sa isang malinis na slate.

Ang prosesong ito ng pagsisisi ay tinatawag na teshuva at ito ay isang mahalagang bahagi ng Yom Kippur. Ayon sa tradisyon, ang pagdarasal at pag-aayuno kay Yom Kippur ay magbibigay ng kapatawaran lamang sa mga pagkakasala na ginawa laban sa Diyos, hindi laban sa ibang tao. Samakatuwid, mahalaga na ang mga tao ay gumawa ng isang pagsisikap na makipagkasundo sa iba bago sumali sa mga serbisyo ng Yom Kippur.

6 Mahahalagang Aklat sa Ramayana

6 Mahahalagang Aklat sa Ramayana

Paano Gumawa ng isang Eksaminasyon ng Konsensya

Paano Gumawa ng isang Eksaminasyon ng Konsensya

Mga Recipe para sa Beltane Sabbat

Mga Recipe para sa Beltane Sabbat