https://religiousopinions.com
Slider Image

Tuklasin ang Lahat Tungkol sa Kiddush

Ang isang gitnang bahagi ng Hudyo ng Sabbath, pista opisyal at iba pang mahahalagang kaganapan sa buhay, Kiddush ay isang panalangin na binigkas bago uminom ng alak upang ipagdiwang o markahan ang ilang mga okasyon. Sa Hebreo, Ang kiddush ay literal na nangangahulugang "pagpapakabanal, " at nauunawaan upang i-highlight ang banal na katangian ng mga espesyal na kaganapan.

Ang Pinagmulan ng Kiddush

Ang tradisyon ng kiddush is ay pinaniniwalaan na magmula sa pagitan ng ika-anim at ika-apat na siglo BCE (Babylonian Talmud, Brachot 33a). Gayunpaman, ang teksto na ginagamit ngayon ay nagmula sa panahon ng Talmud (200-500 CE).

Ang pag-inom ng alak bago ang isang pagkain ay nagmula sa unang bahagi ng unang siglo CE kapag ang mga maligaya na pagkain sa karamihan ng mga kultura ay nagsimula sa isang tasa ng alak. Ang mga rabi ay nagpanatili at nagbago ng kasanayan upang pag-iba-iba ang pag-inom ng alak sa mga regular na araw kumpara sa mga pista opisyal, ang Sabbath, at para sa iba pang mga espesyal na okasyon. Ang relihiyosong ritwal na ito ay nagbigay ng pagkakataon sa mga Judio na pasalamatan ang Diyos sa pagtanggap ng araw ng Sabado bilang pagkilala sa paglikha ng mundo at ang Exodo mula sa Egypt.

Kiddush nagtrabaho sa mga serbisyo ng Shabbat sa sinagoga sa panahon ng Middle Ages upang marinig ng mga malayo sa kanilang tahanan ang pagpapala. Sa ngayon, ang mga naglalakbay na indibidwal ay karaniwang iniimbitahan sa mga tahanan ng mga residente, upang marinig nila ang kiddush sa bahay. Na sinabi, it ay bahagi pa rin ng serbisyo sa sinagoga hanggang ngayon.

Paano Magsagawa ng Kiddush

Sa mga pamayanan sa buong mundo, ang kiddush ay ginanap sa parehong paraan sa mga menor de edad na nuances sa uri ng alak na ginamit, ang disenyo ng kiddush cup at kung paano ginanap ang tasa, halimbawa. Sa pangkalahatan, ang mga ito ay karaniwang mga patnubay.

Upang itaas ang kabanalan ng kiddush, ginagamit ang isang maganda at kung minsan ay pinalamutian ng palamuti at dinisenyo na tasa. Ang tasa ng kiddush , kahit na walang tangkay o may isang tangkay, ay inilalagay sa isang tray o pinggan upang mahuli ang anumang nabubo na alak. Kailangan mo rin ang bencher, isang maliit na libro na may mga dalangin, basbas at kanta, isang bote ng kosher na alak at, kung ang tradisyon mo ang nagdidikta, medyo tubig.

Kung ikaw ay nasa sinagoga, babasahin ang kiddush sa isang tasa ng alak o juice ng ubas at isang itinalagang tao o lahat ng mga bata na dumalo ay makikibahagi sa alak o juice ng ubas. Kung nasa bahay ka ng ibang tao, ang pinuno ng sambahayan ay karaniwang kumukuha ng kiddush at binubuhos ang ilan para sa lahat na dumalo upang uminom, karaniwang sa shot baso o gamit ang isang kiddush fountain.

Biyernes Night Kiddush

Bago magsimula ang pagkain, ang lahat ay nagtitipon sa paligid ng hapunan ng hapunan ng Shabbat at kinanta ang Shalom Aleichem, na sinusundan ng Aishet Chayil . Nakasalalay sa tradisyon ng pamilya s, lahat ay huhugasan ang kanilang mga kamay bago ang kiddush at ha motzi, ang pagpapala sa tinapay, o kiddush ay gaganti muna.

 • Banlawan at tuyo ang tasa ng kiddush, pagkatapos ay punan ito sa labi na may kosher wine or juice ng ubas.
 • Kung ito ang iyong tradisyon, maglagay ng tatlo hanggang pitong patak ng tubig sa tasa ng kiddush, na magdulot ng alak.
 • Itaas ang cupdush cup sa iyong nangingibabaw na kamay at basahin nang malakas ang kiddush .
 • Tumingin sa mga kandila ng Shabbat habang binabasa mo ang unang bahagi ng kiddush, mga taludtod mula sa salaysay ng paglikha sa Genesis 2: 1-3. (Ang mga ito ay tinanggal kapag ang kiddush ay nai-recite sa sinagoga.)
Vayechulu ha shamayim v haha'aretz v chol tzeva'am. Vayechal Elohim b yom ha shvi'i melachto asher asah. Vayishbot b yom ha shvi'i mikol melachto asher asah. Vayevarech Elohim et yom ha shvi'i va yikadesh oto. Ki vo shavat mikol melachto asher bara Elohim la'ahsot.
Ngayon ang langit at ang mundo ay nakumpleto at ang lahat ng kanilang mga host. At natapos ng Diyos sa ikapitong araw ang Kanyang gawain na Kanyang ginawa, at umiwas siya sa ikapitong araw mula sa lahat ng Kanyang gawain na Kanyang ginawa. At pinagpala ng Diyos ang ikapitong araw at binalaan Niya ito, sapagkat mula rito ay umiwas siya sa lahat ng Kanyang gawain na nilikha ng Diyos upang gawin.
 • Pagkatapos ay basahin ang pagpapala sa alak habang tinitingnan ang alak mismo.
Baruch atah Adonai, Eloheinu Melech ha olam, borei p ri ha ffen
Mapalad ka, Panginoong aming Diyos, Tagapamahala ng uniberso, na lumilikha ng bunga ng puno ng ubas.
 • Sa wakas, pagbigkas ng pagpapala ng pasasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa mga Hudyo Shabbat, at pagkatapos ay tingnan ang alak habang binabanggit mo ang pagpapala sa alak.
Baruch atah, Adonai Eloheinu, Melech ha olam, asher k dishanu b mitzvotav v ratzah vanu, v Shabbat kodsho b ahavah u v ratzon hinchilanu, zikaron l ma aseh v reishit. Ki hu yom t chilah, l mikreh kodesh, zecher l tziat Mitzrayim. Ki vanu v char tah, v otanu kidashtah, mi kol ha amim. V Shabbat kod she cha b ahavah u v ratzon hinchaltanu. Baruch atah Adonai, m kadesh ha Shabbat.
Purihin sa Iyo, Adonai na aming Diyos, Soberanong ng sansinukob na nakakakita ng pabor sa amin, binalaan kami ng mitzvot. Sa pag-ibig at pabor, ginawa mo ang banal na Shabat na aming pamana bilang isang paalala ng gawain ng Paglikha. Bilang una sa ating sagradong araw, inaalala nito ang Exodo mula sa Egypt. Pinili mo kami at itinayo kami mula sa mga bayan. Sa pagmamahal at pabor na ibinigay mo sa amin ang Iyong banal na Shabbat bilang isang mana.
 • Sasagutin ng lahat ang amen sa dulo ng pagpapala.
 • Ang taong nagbigkas ng kiddush ay dapat uminom ng hindi bababa sa 1.5 ounces mula sa tasa, habang ang lahat ay dapat na makibahagi ng isang paghigop o gayunpaman marami ang magagamit na maiinom.

Upang marinig ang basbas na binigkas, mag-click dito.

Kiddush para sa Araw ng Sabbath

Ang araw ng kiddush ay sumusunod sa parehong pattern tulad ng kiddush sa gabi, kahit na hindi ito binigkas bilang bahagi ng serbisyo sa sinagoga. Gayunpaman, mayroong isang karaniwang kasanayan sa karamihan sa mga sinagoga na magkaroon ng kiddush pagkatapos ng mga serbisyo, na karaniwang binubuo ng mga cake, cookies, prutas, gulay, at inumin. Dahil ito ay kinakailangan upang marinig ang kiddush Pagkatapos ng mga serbisyo sa umaga at bago kumain o uminom, ang kiddush ay binanggit ng rabi o isang espesyal na panauhin bago natupok ang anumang pagkain. Kadalasan, ang mga miyembro ng sinagoga ay isusulong ang kiddush bilang karangalan ng isang bar o bat mitzvah, kasal o anibersaryo. Sa mga pagkakataong ito, ang kiddush ay detalyado na may cholent, karne ng deli, at iba pang mga espesyal na pagkain. Kaya kung naririnig mo ang isang tao na nagsasabi, "Pumunta tayo sa kiddush" o "masarap ang kiddush na ito, " naiintindihan mo ngayon kung bakit!

 • Basahin ang mga talata mula sa Exodo 31: 16-17 at 29: 8-11.
 • Nabanggit ang pagpapala sa alak.

Dagdag na Mga Detalye at Customs Tungkol sa Kiddush

 • Bagaman mas kanais-nais ang alak, okay din ang ubas. Mas mainam na gumamit ng pulang alak para sa kiddush, ngunit ito rin naman ay uminom ng pulang alak sa Biyernes ng gabi at isang mas magaan na alak sa Sabado ng umaga.
 • Ang tira ng alak mula sa pagtula ng kiddush ay dapat gamitin para sa ibang tao na nais gumawa ng kiddush . Ang isang bagong tasa ay dapat palaging ibubuhos.
 • Ayon sa kaugalian, ang isang indibidwal ay hindi kumakain o umiinom bago mag- recite at uminom ng kiddush .
 • Kung nasa posisyon ka kung saan walang katas ng ubas o alak, maaari mong recite kiddush sa challah o iba pang tinapay. Sa kasong ito, gusto mo lang palitan o laktawan ang kiddush sa ha motzi basbas.
 • Ang kilos ng paglalagay ng tatlo hanggang pitong patak ng tubig sa alak ay kilala bilang mezigah ( Shulchan Aruch, Orach Chayim 272: 5). Ito ay karaniwang kasanayan sa mga Sephardim at nagmula sa mga oras ng Talmudic kapag ang mga alak ay puro at ang takot ay ang alak ay masyadong malakas at masira ang purong kasiyahan ng Shabbat. Mayroon ding paniniwala mula sa Ari, Rabi Isaac Luria, na ang alak ay kumakatawan sa katarungan habang ang tubig ay kumakatawan sa awa. Ang paghahalo ng awa sa hustisya ay isang tawag para sa Diyos na husgahan tayo ng awa.
 • Ang Kiddush ay dapat na binigkas sa lugar kung saan nagaganap ang pagkain, kaya, bagaman marami ang nakarinig ng kiddush sa isang sinagoga, they ll din itong nag-uulit sa bahay kung saan sila’y re na kumakain ng kumpletong pagkain.
Lahat Tungkol sa Pamilyang Sikh

Lahat Tungkol sa Pamilyang Sikh

Paano Gumawa ng Iyong Sariling Spell Box

Paano Gumawa ng Iyong Sariling Spell Box

Ano ang Theosophy? Kahulugan, Pinagmulan, at Paniniwala

Ano ang Theosophy? Kahulugan, Pinagmulan, at Paniniwala