https://religiousopinions.com
Slider Image

Pag-aalay ng Panalangin sa Simbahang Katoliko

Ang mga Katoliko ay maraming kasanayan at panalangin na dapat sundin — ang Pag-aalok ng Umaga ay iisa lamang.

Ano ang Nag-aalok ng Umaga?

Ang Pag-aalok ng Umaga ay ang unang bagay na ginagawa ng isa sa umaga pagkatapos magising. Ito ay isang maikling panalangin na nagsisimula sa araw na kinikilala ang pagkakaroon ng Diyos at nag-aalok sa Diyos ng kabuuan ng araw, maging mabuti ito o masamang araw.

Bukod sa pag-alay ng buong araw sa Diyos, ang Paghahandog sa Umaga ay nagpapasalamat din sa Kanya sa lahat ng nagawa niya, nangangako na gagawa ng pagbabayad para sa kanilang mga kasalanan, at inaalok ang mga pagdurusa ng araw para sa kaluwagan ng mga Banal na Kaluluwa sa Purgatoryo (lalo na sa pamamagitan ng mga indulgences) .

Pag-aalok ng Panalangin sa Umaga

Maraming mga pagkakaiba-iba ng Pag-aalok ng Umaga. Ang sumusunod ay isang tradisyunal na form na sinusubukan ng lahat ng mga Katoliko. Marami ang nagsaulo ng dalangin na ito, o ilang anyo nito, at sinabi ito kaagad kapag nagising.

Inaalok Ko sa iyo ang lahat ng aking mga dalangin, gawa, at pagdurusa na nauugnay sa Banal na Puso ni Jesus, para sa mga hangarin na humingi siya ng tawad at inaalok ang Kanyang sarili sa banal na sakripisyo ng Misa, bilang pasasalamat para sa Iyong mga pabor, bilang pagsisi para sa aking mga pagkakasala, at sa mapagpakumbabang pakiusap para sa aking temporal at walang hanggang kapakanan, para sa nais ng aming banal na Ina na Simbahan, para sa pagbabalik-loob ng mga makasalanan, at para sa kaluwagan ng mahihirap na kaluluwa sa purgatoryo.
May balak akong makuha ang lahat ng mga indulgences na nakakabit sa mga dasal na sasabihin ko, at sa mabubuting gawa na gagawin ko sa araw na ito. Nagpasiya akong makuha ang lahat ng mga indulhen na maaari kong mapaboran ang mga kaluluwa sa purgatoryo.
[Opsyonal]: Aming Ama, Hail Mary, Creed Creed, Glory Be
Ang Green Light Ray, na pinangunahan ni Archangel Raphael

Ang Green Light Ray, na pinangunahan ni Archangel Raphael

Ano ang Animismo?

Ano ang Animismo?

Si John Chrysostom, ang Mangangaral ng Ginto

Si John Chrysostom, ang Mangangaral ng Ginto