https://religiousopinions.com
Slider Image

Talambuhay ni Elias, Propeta ng Lumang Tipan

Si Elias (900 BCE 849 BCE) ay lilitaw sa mga tekstong relihiyosong Judiyo / Kristiyano pati na rin sa Quran ng Islam bilang isang propeta at messenger ng Diyos. May papel din siya bilang isang propeta para sa mga Mormons sa Simbahan ng mga Banal sa mga Huling Araw. Nagsisilbi si Elias ng bahagyang magkakaibang mga tungkulin sa iba't ibang mga tradisyon na relihiyoso ngunit madalas na inilalarawan bilang isang maagang tagapagligtas, isang nangunguna sa higit pang mga pangunahing pigura tulad nina Juan Bautista at Jesucristo. Ang kanyang pangalan ay sinasalin nang literal bilang "ang aking Panginoon ay si Jehova."

Kung o hindi ang maalamat na karakter ni Elias ay batay sa isang tunay na tao, tulad ng totoo kay Hesus at iba pang mga karakter sa bibliya, ay hindi sigurado. Ang malinaw na talambuhay tungkol sa kanya, gayunpaman, ay nagmula sa Old Testament Christian Bible.

Mabilis na Katotohanan: Elias

  • Kilala : propeta ng Lumang Tipan
  • Kilala rin bilang : Si Elias na Propeta, Eliyahu, Elias, Ang Propeta Elias, Elias, Elia, Eliyyahu, Elias ang Tishbite
  • Ipinanganak : 900 BCE sa Tishbe sa Gilead, sinaunang Palestine (ngayon ay Jordan)
  • Ama : Savah
  • Namatay: 849 BCE
  • Hindi Nabanggit na Quote : O Lord, Diyos ni Abraham, Isaac, at Israel, ipaalam sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel, at ako ang iyong lingkod, at nagawa ko ang lahat ng mga bagay na ito sa iyong salita. Sagutin mo ako, O Lord, sagutin mo ako, upang malaman ng mga taong ito na ikaw, O Lord, ay Diyos, at iyong pinihit ang kanilang mga puso.

Unang Hitsura at Makasaysayang Pagtatakda

Ipinanganak si Elias noong 900 BCE sa nayon ng Tishbe sa Gilead sa sinaunang Palestine. Maliit ang nalalaman tungkol sa kanyang lugar ng kapanganakan, maliban sa malamang na ang makasaysayang bayan ng Listib, ang mga pagkasira ng mga ito ay nasa ngayon-araw na Jordan. Ang ama ni Elias ay si Savah, ngunit hindi alam kung sino ang kanyang ina. Hindi ito pangkaraniwan dahil ang mga mahahalagang pigura sa Lumang Tipan ay madalas na ipinakilala sa kanilang pangalan na sinusundan ng " ben " na nangangahulugang "anak ng, " kasunod ng pangalan ng ama, ngunit hindi ang ina.

Wala nang naitala tungkol sa kanyang background bago lumitaw si Bigla na bigla upang maisulong ang tradisyonal na paniniwala ng orthodox na Hudyo. Ang pangalang "Elijah" ay nabaybay sa maraming magkakaibang paraan, depende sa kung paano ito isinalin mula sa Hebreo sa Lumang Tipan. Ang "Elias" ay ang pinaka-karaniwang pagbabaybay sa Ingles.

Inilarawan si Elias na nabubuhay sa panahon ng paghari ng mga Haring Israel, Ahab, Ahazia, at Joram, noong unang kalahati ng ika-9 na siglo BCE. Sa mga teksto ng bibliya, ang kanyang unang hitsura ay naglalagay sa kanya halos kalahati ng panahon ng paghahari ni Haring Achab, anak ni Omri na nagtatag ng hilagang kaharian sa Samaria. Ito ay ilalagay si Elias sa isang lugar sa paligid ng 864 BCE.

Ang mga aktibidad ng Elijah ay nakakulong sa hilagang kaharian ng Israel. Sa mga oras na naitala siya bilang kinakailangang tumakas mula sa poot ni Acha, na nagtatago sa isang lungsod ng Phoenician.

Mahalagang Pagkilos

Itinuturo ng Bibliya ang mga sumusunod na pagkilos kay Elias:

Sa Mga Hari 1, biglang lumitaw si Elias sa panahon ng paghahari ni Achab upang ipahayag ang isang tagtuyot na ipapadala ng parusa ng Diyos sa pagsamba sa kulto ni Baal. Nang maglaon, nakatagpo ni Elias ang mga propeta ni Baal upang matukoy kung aling mga tribo ng tribo ang pinakamataas; Kapag ang kuwento, "nanalo" si Elias kapag sinagot ni Jehova ang kanyang mga dalangin. Ang mga pari ni Baal ay pinatay ng mga Israelita.

Pagkatapos ay tumakas si Elias ng isang galit na galit kay Jehova sa pamamagitan ng paglalakbay sa Bundok ng Sinai, kung saan una siyang nasiraan ng loob, pagkatapos ay nabago, sa kanyang pananampalataya at katapangan. Elijah kalaunan ay hinatulan muli si Haring Achab para sa maling paggamit ng mga batas, na pinagtutuunan na ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa ilalim Ang Diyos, kasama ang mga hari, at ang moralidad ay dapat maging batayan para sa ligal na mga pagpapasya. Muli ring tinawag ni Elias ang poot ni Jehova sa anak ni Achab nang umapela siya sa paganong diyos na si Baal.

Tulad ng may kaugnayan sa Mga Hari 2, matapos ibigay ni Elias ang kanyang mga tungkulin sa kanyang kahalili na si Eliseo, si Elias ay pinasigla sa langit sa isang nagniningas na karwahe. Ipinapalagay ng tradisyon na hindi namatay si Elias at babalik siya bago ang panghuling paghuhukom ni God a pangunahing paniniwala ng tradisyonal na mga Kristiyano. Sa katunayan, 800 taon mamaya, ang ilang mga unang Kristiyano ay naniniwala kahit na bumalik si Elias sa anyo ni Juan Bautista.

Kahalagahan ng Relasyong Relihiyoso

Sa panahon ng kasaysayan na kinakatawan ni Elias, bawat relihiyon ng tribo ng lugar ay sumamba sa sarili nitong diyos, at ang konsepto ng isang pangkalahatang nag-iisang Diyos ay hindi pa umiiral. Ang pangunahing kahalagahan ni Elias ay namamalagi sa katotohanan na siya ay isang maagang kampeon ng ideya na may isang diyos at isang diyos lamang.

Ang pamamaraang ito ay naging susi sa paraang kung saan Jehovah, ang Diyos ng mga Israelita, ay tatanggapin bilang iisang Diyos ng buong tradisyon ng Hudyo / Kristiyano. Kahalagahan, hindi una inihayag ni Elias na ang tunay na Diyos ay si Jehova, lamang na mayroong isang tunay na Diyos, at ipakikilala niya ang kanyang sarili sa mga nagbukas ng kanilang mga puso. Sinipi ni Elias na sinasabi:

Kung si Yahweh ay Diyos, sumunod ka sa kanya, ngunit kung si Baal, sumunod ka sa kanya.

Kalaunan, sinabi niya:

Pakitahan mo ako, Yahweh, upang malaman ng mga taong ito na ikaw, Yahweh, ay Diyos.

Ang kwento ni Elias ay susi sa makasaysayang pag-unlad ng monoteismo mismo at sa paniniwala na ang sangkatauhan ay maaaring at magkaroon ng isang personal na kaugnayan sa monotheistic na Diyos. Ito ay isang malinaw na pahayag ng monoteismo na naging rebolusyonaryo sa kasaysayan sa panahong iyon, at isa na magbabago ng kasaysayan.

Pamana

Itinatag ng mga turo ni Elias ang ideya na ang isang mas mataas na batas sa moral ay dapat maging batayan para sa lupa sa lupa. Sa kanyang mga salungatan kay Achab at sa mga paganong pinuno ng panahong iyon, ipinagtalo ni Elias na ang batas ng isang mas mataas na Diyos ay dapat maging batayan sa paggabay ng sangkatauhan at ang moralidad ay dapat maging batayan para sa isang praktikal na sistemang ligal.

Ang relihiyon noon ay naging kasanayan batay sa pangangatuwiran at prinsipyo sa halip na siklab ng galit at mystical ecstasy. Ang ideyang ito ng mga batas na batay sa prinsipyo ng moral ay patuloy hanggang ngayon.

Pinagmulan

  • Mandel, David, at David Mandel. Elijah.
  • Smyth, Kevin. Elijah. Encyclopedia Britannica, 20 Hulyo 2016.
  • Prophet Elias (Elias) ang Tishbite- (Buhay at Panahon) . Propeta Elias (Elias) ang Tishbite- (Buhay at Panahon) | Ang Website ng Carmelite Order | Maligayang pagdating.
George Whitefield, Spellbinding Evangelist ng Mahusay na Gumising

George Whitefield, Spellbinding Evangelist ng Mahusay na Gumising

Ano ang Kahulugan Nito Sa Pangarap Mo Tungkol sa Mga Ahas?

Ano ang Kahulugan Nito Sa Pangarap Mo Tungkol sa Mga Ahas?

Ang 19 Mga pangunahing Propeta ng Aklat ni Mormon

Ang 19 Mga pangunahing Propeta ng Aklat ni Mormon