https://religiousopinions.com
Slider Image

Mga Anghel at Himala ng Bibliya: Nagsasalita ang Donkey ni Balaam

Napansin ng Diyos kung paano tinatrato ng mga tao ang mga hayop, at nais niyang pumili sila ng kabaitan, ayon sa isang Torah at kwento ng himala sa Bibliya mula sa Numero 22 kung saan ang isang asno ay nakipag-usap nang marinig sa kanyang panginoon matapos na siya ay pinahirapan. Ang isang mangkukulam na nagngangalang Balaam at ang kanyang asno ay nakatagpo ng Anghel ng Panginoon habang naglalakbay, at ang nangyari ay nagpakita ng kahalagahan ng pagtrato nang mabuti sa Diyos. Narito ang kwento, na may komentaryo:

Kasakiman at kalupitan ng hayop

Tumayo si Baalam sa isang paglalakbay upang gumawa ng ilang mga gawa ng mahika para kay Balak, ang hari ng sinaunang Moab, kapalit ng isang malaking halaga ng pera. Kahit na ang Diyos ay nagpadala ng isang mensahe sa isang panaginip na huwag gawin ang gawain na kasangkot sa ispiritwal na pagmumura sa mga Israelita na pinagpala ng Diyos Baalam hayaan ang kasakiman na mamuno sa kanyang kaluluwa at pinili na kumuha sa mga Moabita na pagtatalaga sa kabila ng Diyos Babala . Nagalit ang Diyos na si Baalam ay na-motivate ng kasakiman kaysa sa katapatan.

Habang si Balaam ay nakasakay sa kanyang asno sa daan upang gawin ang gawain, ang Diyos mismo ay nagpakita ng angelic form bilang ang anghel ng Panginoon. Inilalarawan ng Bilang 22:23 ang susunod na nangyari: Nang makita ng asno ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa kalsada na may iginuhit na tabak sa kanyang kamay, ito ay tumalikod sa kalsada sa isang bukid. Pinalo ito ni Balaam upang makabalik ito sa kalsada.

Nagpunta si Balaam upang talunin ang kanyang asno nang dalawang beses nang lumipat ang asno sa labas ng Anghel ng Lord . Sa tuwing gumagalaw bigla ang asno, nagalit si Balaam sa biglaang paggalaw at nagpasya na parusahan ang kanyang hayop.

Ang asno ay maaaring makita ang Anghel ng Panginoon, ngunit si Balaam ay hindi maaaring . Ironically, kahit na si Balaam ay isang tanyag na sorcerer na kilala sa kanyang mga kakayahan sa clairvoyant, hindi niya makikita ang Diyos na lumilitaw bilang isang anghel ngunit ang isa sa mga nilikha ng Diyos . Ang kaluluwa ng asno ay tila sa isang dalisay na kalagayan kaysa sa kaluluwa ni Balaam . Ang kadalisayan ay ginagawang mas madali ang makikitang mga anghel sapagkat binubuksan nito ang espirituwal na pang-unawa sa pagkakaroon ng kabanalan.

Nagsasalita ang Asno

Pagkatapos, mahimalang, nagawa ng Diyos para sa asno na makipag-usap kay Balaam sa isang naririnig na tinig upang makuha ang kanyang pansin.

Busa binuksan ng Panginoon ang bibig ng asno, at sinabi nito kay Balaam, Ano ang ginawa ko sa iyo upang masaktan mo ako ng tatlong beses? "taludtod 28.

Tumugon si Balaam na ang asno ay nagparamdam sa kanya na maloko, at pagkatapos ay nagbabanta sa talata 29: Kung ako lang ang may isang tabak sa aking kamay, papatayin kita ngayon.

Nagsalita muli ang asno, na nagpapaalala kay Balaam ng matapat na paglilingkod sa kanya sa araw-araw sa loob ng mahabang panahon, at tinanong kung nagalit ba ito kay Balaam dati. Inamin ni Balaam na wala ang asno.

Binuksan ng Diyos ang Mga Mata

Pagkatapos binuksan ng Panginoon ang mga mata ni Balaam, at nakita niya ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan kasama ang kanyang espada na iginuhit, inihayag ng talata ng 31.

Bumagsak si Balaam sa lupa. Ngunit ang kanyang pagpapakita ng paggalang ay marahil ay hinikayat ng higit na takot kaysa sa paggalang sa Diyos, dahil determinado pa rin siyang kunin ang trabaho na inalok ni Haring Balak na bayaran siya, ngunit binalaan siya ng Diyos.

Matapos makuha ang kakayahang saykiko upang makita ang espirituwal na katotohanan sa harap niya, may kaalaman si Balaam na sumama sa kanyang paningin at napagtanto kung bakit bigla na lamang lumipat ang kanyang asno habang naglalakbay sa daan.

Kinokontrol ng Diyos si Balaam tungkol sa Kastilyo

Ang Diyos, sa pawang anghel, ay hinarap niya si Balaam tungkol sa kung paano niya inaabuso ang kanyang asno sa matinding pagbugbog.

Ang mga talatang 32 at 33 ay naglalarawan ng sinabi ng Diyos: Ang anghel ng Panginoon ay tinanong sa kanya, Bakit mo binugbog ang iyong asno nang tatlong beses? Ako ay napunta rito upang tutulan ka dahil ang iyong landas ay isang walang ingat sa harap ko. Nakita ako ng asno at tumalikod sa akin ng tatlong beses. Kung hindi ito tumalikod, tiyak na papatayin kita ngayon, ngunit sana ay mailigtas ko ito.

Ang pagdedeklara ng Diyos na tiyak na papatayin niya si Balaam kung hindi dahil sa asno na tumalikod sa kanyang tabak ay maaaring nakakagulat at nakakaiyak na balita para kay Balaam. Hindi lamang nakita ng Diyos kung paano siya nagkamali ng isang hayop, ngunit sineryoso ng Diyos ang pag-aalalang iyon. Napagtanto ni Balaam na ito ay talagang dahil sa mga asno na tinangkang protektahan siya na ang kanyang buhay ay naligtas. Ang mabait na nilalang na kanyang binugbog ay sinusubukan lamang na tulungan siyang at natapos na mailigtas ang kanyang buhay.

Tumugon si Balaam Ako ay nagkasala (talata 34) at pagkatapos ay sumang-ayon na sabihin lamang ang iniutos sa kanya ng Diyos na sasabihin sa panahon ng pagpupulong kung saan siya naglalakbay.

Napansin ng Diyos at nagmamalasakit sa mga motibo at pagpapasya sa mga tao sa bawat sitwasyon at siya ay pinaka-aalala tungkol sa kung gaano kahusay na pinili ng tao na mahalin ang iba. Ang pagsasama sa anumang buhay na nilalang na ginawa ng Diyos ay isang kasalanan sa mga mata ng Diyos, sapagkat bawat tao at hayop ay karapat-dapat sa paggalang at kabaitan na nagmula sa pag-ibig. Ang Diyos, na siyang mapagkukunan ng lahat ng pag-ibig, ay may pananagutan sa lahat ng mga tao kung gaano sila napagpasyahang magmahal sa kanilang sariling buhay.

Origen: Talambuhay ng Man of Steel

Origen: Talambuhay ng Man of Steel

Mga pagdiriwang ng Bagong Taon ng Hindu sa pamamagitan ng Rehiyon

Mga pagdiriwang ng Bagong Taon ng Hindu sa pamamagitan ng Rehiyon

Mga pangunahing Diyosa diyosa Mula sa Paikot ng Mundo

Mga pangunahing Diyosa diyosa Mula sa Paikot ng Mundo