https://religiousopinions.com
Slider Image

Isang Panalangin kay San Margaret Mary Alacoque

Background

Para sa mga Romano na Katoliko, ang debosyon sa Banal na Puso ni Jesus ay sa loob ng maraming siglo ay isa sa pinakalawak na pagsamba. Simbolohikal, ang literal na puso ni Jesus ay kumakatawan sa awa ng puso na nadarama ni Kristo para sa sangkatauhan, at ito ay hinihimok sa anumang bilang ng mga panalanging Katoliko at novenas.

Sa kasaysayan, ang unang dokumentado na mga indikasyon ng ritwal na debosyon sa literal, pisikal na puso ni Jesus ay nasubaybayan sa ika-11 at ika-12 siglo sa mga monasteryo ng Benedictine. Ito ay malamang na isang ebolusyon ng medyebal na debosyon sa Sagradong Wound - ang sugat sa sibat sa tabi ni Jesus. Ngunit ang anyo ng debosyon na alam natin ngayon ay kadalasang nauugnay kay San Margaret Mary Alacoque ng Pransya, na nagkaroon ng isang serye ng mga pangitain ni Cristo mula 1673 hanggang 1675 kung saan sinabi na ipinagkaloob ni Jesus ang debosyonal na kasanayan sa madre.

May tala ng Banal na Puso ni Hesus na isang paksa para sa panalangin at talakayan nang mas maaga - para kay St. Gertrude, halimbawa, na namatay noong 1302, ang debosyon sa Banal na Puso ay isang karaniwang tema. At noong 1353 itinatag ni Pope Innocent VI ang isang Mass na nagbibigay parangal sa misteryo ng Banal na Puso. Ngunit sa modernong pormularyo nito, ang madasalin na panalangin sa Banal na Puso ay malawak na naranasan sa mga taon kasunod ng mga paghahayag ni Margret Mary noong 1675. Sa kanyang pagkamatay noong 1690, isang maiikling kasaysayan ng Margaret Mary ay nai-publish, at ang kanyang anyo ng debosyon sa Banal na Puso ay unti-unting kumalat sa mga pamayanang relihiyosong Pranses. Noong 1720, isang pagsiklab ng salot sa Marseilles na naging sanhi ng debosyon sa Banal na Puso na kumalat sa mga pamayanan, at Sa mga sumusunod na dekada, ang papasiya ay ipinang petisyon ng maraming beses para sa isang pagpapahayag ng isang opisyal na araw ng kapistahan para sa debosyong Banal. Noong 1765, ipinagkaloob ito sa mga obispo ng Pranses, at noong 1856, opisyal na kinikilala ang debosyon para sa buong mundo ng Simbahang Katoliko.

Noong 1899, ipinag-utos ni Pope Leo XIII na noong Hunyo 11 ang buong mundo ay mag-alay sa debosyon sa Banal na Puso ni Hesus, at sa oras, nagtakda ang Simbahan ng isang opisyal na taunang pista ng araw para sa Pagkasagradong Puso ni Jesus 19 araw pagkatapos ng Pentekostes

Ang dasal

Sa panalangin na ito, hinihiling namin kay San Margaret Mary na mamamagitan para sa amin kasama si Jesus, upang makuha namin ang biyaya ng Banal na Puso ni Jesus.

Si Saint Margaret Mary, ikaw na naging tagasalo ng mga banal na kayamanan ng Banal na Puso ni Jesus, makuha para sa amin, humihiling kami sa iyo, mula sa kaibig-ibig na Puso, ang mga biyayang kailangan natin ng labis. Hinihiling namin sa iyo ang mga pabor sa iyo na may walang batayang kumpiyansa. Nawa ang banal na Puso ni Jesus ay malugod na ibigay ang mga ito sa amin sa pamamagitan ng iyong pamamagitan, upang muli siyang mahalin at luwalhatiin sa pamamagitan mo. Amen.
V. Ipagdasal mo kami, O pinalad na Margaret;
R. Upang tayo ay maging karapat-dapat sa mga pangako ni Cristo.
Magdasal tayo.
O Panginoong Jesucristo, na kamangha-manghang binuksan ang hindi namamalayang kayamanan ng Iyong Puso upang mapalad si Margaret Mary, ang birhen: ipagkaloob mo sa amin, sa pamamagitan ng kanyang mga narito at imitasyon sa kanya, upang mahalin namin ka sa lahat ng bagay at higit sa lahat ng bagay, at maaaring maging karapat-dapat na magkaroon ng aming walang hanggang tirahan sa parehong Banal na Puso: na naninirahan at naghahari, mundo na walang katapusan. Amen.
Lahat Tungkol sa Pamilyang Sikh

Lahat Tungkol sa Pamilyang Sikh

Nakumpirma kumpara sa Panumpa ng Panunumpa sa Korte

Nakumpirma kumpara sa Panumpa ng Panunumpa sa Korte

10 Hakbang sa Reflexology sa Paggamot sa Hakbang sa Kamay

10 Hakbang sa Reflexology sa Paggamot sa Hakbang sa Kamay