https://religiousopinions.com
Slider Image

Kwento ni Saint Valentine

Si Saint Valentine ang patron saint ng pag-ibig. Sinasabi ng mga naniniwala na nagtrabaho ang Diyos sa buong buhay niya upang magsagawa ng mga himala at tuturuan ang mga tao kung paano makilala at maranasan ang totoong pag-ibig.

Ang sikat na banal na ito, isang doktor na Italyano na kalaunan ay naging pari, ay nagbigay inspirasyon sa paglikha ng holiday ng Araw ng mga Puso. Siya ay ipinadala sa bilangguan para sa pagsasagawa ng mga kasal para sa mga mag-asawa sa isang panahon kung saan ang mga bagong kasal ay ipinagbabawal sa sinaunang Roma. Bago siya pinatay dahil sa pagtanggi niyang talikuran ang kanyang pananampalataya, nagpadala siya ng isang maibiging tala sa isang bata na tinutulungan niyang magturo, ang anak na babae ng kanyang tagapangasiwa, at ang tala na iyon sa kalaunan ay humantong sa tradisyon ng pagpapadala ng mga kard ng Valentine.

Habang buhay

Hindi alam ang taong kapanganakan, namatay 270 AD sa Italya

Piyesta

Pebrero 14

Patron Saint Of

Pag-ibig, pag-aasawa, pakikipagsapalaran, kabataan, pagbati, paglalakbay, tagabantay ng bee, mga taong may epilepsy, at maraming simbahan

Talambuhay

Si Saint Valentine ay isang paring Katoliko na nagtrabaho din bilang isang doktor. Siya ay nanirahan sa Italya sa ikatlong siglo AD at nagsilbi bilang isang pari sa Roma.

Hindi alam ng mga mananalaysay ang tungkol sa maagang buhay ng mga Valentine . Pinulot nila ang kwento ng Valentine s matapos siyang magsimulang magtrabaho bilang pari. Naging tanyag ang Valentine sa pag-aasawa ng mga mag-asawa na nagmamahal ngunit hindi maaaring makakuha ng legal na kasal sa Roma sa panahon ng paghahari ni Emperor Claudius II, na nagbabawal sa mga kasalan. Nais ni Claudius na magrekruta ng maraming tao upang maging sundalo sa kanyang hukbo at naisip na ang pag-aasawa ay magiging isang balakid sa pagrekrut ng mga bagong sundalo. Nais din niyang pigilan ang kanyang umiiral na mga sundalo na magpakasal dahil naisip niya na ang pag-aasawa ay makagambala sa kanilang trabaho.

Nang matuklasan ni Emperor Claudius na ang Valentine ay nagsasagawa ng mga kasalan, pinauwi niya ang Valentine. Ginamit ni Valentine ang kanyang oras sa bilangguan upang magpatuloy na maabot ang mga tao ng pag-ibig na sinabi niyang ibinigay siya ni Jesucristo para sa iba.

Pinagkaibigan niya ang kanyang tagabantay, Asterious, na labis na humanga sa karunungan ng mga Valentine na hiniling niya kay Valentine na tulungan ang kanyang anak na si Julia, sa kanyang mga aralin. Bulag si Julia at kailangan ng isang tao na magbasa ng materyal para sa kanya upang malaman ito. Naging magkaibigan si Valentine kay Julia sa pamamagitan ng kanyang trabaho kasama siya nang dumalaw siya sa kulungan.

Nagustuhan din ni Emperor Claudius ang Valentine. Nag-alok siya na magpatawad sa Puso at itataya sa kanya kung tatanggihan ng Valentine ang kanyang paniniwala sa Kristiyano at sumasang-ayon na sambahin ang mga diyos ng Roma. Hindi lamang tinanggihan ng Valentine ang iwanan ang kanyang pananampalataya, hinikayat din niya si Emperor Claudius na ilagay ang kanyang tiwala kay Cristo. Ang mga matapat na pagpipilian ng Valentine ay nagastos sa kanyang buhay. Galit na galit si Emperor Claudius sa tugon ng Valentine na pinarusahan niya si Valentine na mamatay.

Ang Unang Puso

Bago siya pinatay, nagsulat si Valentine ng isang huling tala upang hikayatin si Julia na manatiling malapit kay Jesus at magpasalamat sa pagiging kaibigan niya. Nilagdaan niya ang tala: Mula sa iyong Valentine. Ang tala na ito ay naging inspirasyon sa mga tao na simulan ang pagsusulat ng kanilang sariling mga mapagmahal na mensahe sa mga tao sa Valentine Feast Day, ika-14 ng Pebrero, na ipinagdiriwang sa parehong araw kung saan ang Valentine ay pinatay.

Ang Valentine ay binugbog, binato, at pinugutan ng ulo noong Pebrero 14, 270. Ang mga tao na naalala ang kanyang mapagmahal na paglilingkod sa maraming mga batang mag-asawa ay nagsimulang ipagdiwang ang kanyang buhay, at siya ay itinuring na isang santo sa pamamagitan niya na pinagtatrabahuhan ng Diyos upang matulungan ang mga tao sa mga mapaghimala na paraan. Sa pamamagitan ng 496, itinalaga ni Pope Gelasius noong ika-14 ng Pebrero bilang opisyal na pagdiriwang ng Valentine .

Sikat na Himala ng Saint Valentine

Ang pinakasikat na himala na maiugnay kay Saint Valentine ay kasangkot sa paalam na ipinadala niya kay Julia. Sinasabi ng mga naniniwala na ang Diyos ay mahimalang nagpagaling kay Julia sa kanyang pagkabulag upang personal na mabasa niya ang tala ng Valentine, sa halip na may ibang basahin ito sa kanya.

Sa buong mga taon mula nang namatay ang Valentine, ang mga tao ay nanalangin para sa kanya na mamamagitan para sa kanila sa harap ng Diyos tungkol sa kanilang romantikong buhay. Maraming mag-asawa ang naiulat na nakakaranas ng makahimalang pagpapabuti sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mga kasintahan, kasintahan, at mag-asawa pagkatapos na manalangin ng tulong mula sa Saint Valentine.

Tulad ng Itaas Sa ibaba Sa ibaba Halimbawang Parirala at Pinagmulan

Tulad ng Itaas Sa ibaba Sa ibaba Halimbawang Parirala at Pinagmulan

Paano Gumawa ng isang Eksaminasyon ng Konsensya

Paano Gumawa ng isang Eksaminasyon ng Konsensya

Mga alamat ng tradisyon ng Mabon (Autumn Equinox)

Mga alamat ng tradisyon ng Mabon (Autumn Equinox)