https://religiousopinions.com
Slider Image

Isang Panalangin para sa mga Patay

Ang Panalanging Ito para sa mga Patay (kung minsan ay pinamagatang Isang Panalangin para sa Dekada) ay ayon sa kaugalian na iniugnay kay Saint Ignatius ng Antioquia. Si Ignatius, ang pangatlong obispo ng Antioquia sa Syria (si Saint Peter ang unang obispo) at a alagad ng Saint John na Ebanghelista, ay pinatay sa Colosseum sa Roma sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga mabangis na hayop. Sa kanyang pagpunta sa Roma mula sa Syria, si Saint Ignatius ay sumaksi sa Ebanghelyo ni Cristo sa pangangaral, mga sulat sa mga pamayanang Kristiyano (kabilang ang isang tanyag na Sulat sa Roma at isa kay Saint Polycarp, obispo ng Smyrna at ang huling ng mga alagad ng mga Apostol na matugunan ang kanyang pagkamatay sa pamamagitan ng pagkamartir), at ang pagbubuo ng mga panalangin, na kung saan ito ay kinikilalang upang maging isa.

Kahit na ang dasal na ito ay sa kaunting pag-ubas at iginagawad lamang sa Saint Ignatius, ipinapakita pa rin na ang panalangin ng Kristiyano para sa mga patay, na nagpapahiwatig ng paniniwala sa kung ano ang kalaunan ng kilala na kilala bilang Purgatoryo, ay isang maagang pagsasanay. Ito ay isang napakagandang pagdarasal na magdasal sa Nobyembre, buwan ng Banal na Kaluluwa sa Purgatoryo (at lalo na sa Lahat ng Araw ng Kaluluwa), o anumang oras na natutupad mo ang tungkulin na Kristiyano na manalangin para sa mga patay.

Panalangin para sa Dead By Saint Ignatius ng Antioquia

Tumanggap sa katahimikan at kapayapaan, O Panginoon, ang mga kaluluwa ng iyong mga lingkod na umalis sa buhay na ito upang lumapit sa iyo. Bigyan sila ng pahinga at ilagay ang mga ito sa mga tirahan ng ilaw, ang mga tahanan ng mga mapalad na espiritu. Bigyan mo sila ng buhay na hindi matanda, magagandang bagay na hindi mawawala, mga kasiyahan na walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen.
Isang Koleksyon ng Panalangin para sa Imbolc

Isang Koleksyon ng Panalangin para sa Imbolc

Relihiyon sa Cambodia

Relihiyon sa Cambodia

Lahat Tungkol sa Guru Gobind Singh

Lahat Tungkol sa Guru Gobind Singh