https://religiousopinions.com
Slider Image

Panalangin sa Aming Ginang ng Rosaryo

Sa panalangin na ito sa Our Lady of the Rosary, hinihiling namin sa Birheng Maria na tulungan kaming linangin ang isang ugali ng panloob na panalangin sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pagbigkas ng rosaryo. Ito ang layon ng lahat ng ating mga dalangin: na dumating sa puntong maaari tayong "manalangin nang walang tigil, " gaya ng sinabi sa atin ni Saint Paul.

Sa Our Lady of the Rosary

O Birheng Maria, ipagkaloob na ang pagsasaalang-alang ng iyong Rosary ay maaaring para sa akin araw-araw, sa gitna ng aking maraming mga tungkulin, isang bono ng pagkakaisa sa aking mga aksyon, isang parangal sa pag-ulos sa filial, isang matamis na pampalamig, isang pampasigla na lumakad nang masayang kasama ang landas ng tungkulin. Ibigay, higit sa lahat, O Birheng Maria, na ang pag-aaral ng iyong labinglimang hiwaga ay maaaring mabuo sa aking kaluluwa, unti-unti, isang maliwanag na kapaligiran, dalisay, pagpapatibay, at mabangong, na maaaring tumagos sa aking pag-unawa, aking kalooban, puso, aking memorya, aking imahinasyon, aking buong pagkatao. Kaya dapat kong makuha ang ugali ng pagdarasal habang nagtatrabaho ako, nang walang tulong ng pormal na panalangin, sa pamamagitan ng panloob na mga gawa ng paghanga at pagsusumamo, o sa pamamagitan ng mga hangarin ng pag-ibig. Hinihiling ko ito sa iyo, O Reyna ng Banal na Rosaryo, sa pamamagitan ng Saint Dominic, iyong anak na predilection, ang kilalang mangangaral ng iyong mga hiwaga, at ang tapat na tagasunod ng iyong mga birtud. Amen.
10 ng Pinaka Mahalagang Shinto Shrines

10 ng Pinaka Mahalagang Shinto Shrines

Ano ang Bibliya ng Kahoy ng Buhay?

Ano ang Bibliya ng Kahoy ng Buhay?

Ekskomunikasyon sa Simbahang Katoliko

Ekskomunikasyon sa Simbahang Katoliko