https://religiousopinions.com
Slider Image

Ano ang Epistemology?

Ang Epistemology ay ang pagsisiyasat ng likas na katangian ng kaalaman mismo. Ang pag-aaral nito ay nakatuon sa aming paraan para makakuha ng kaalaman at kung paano natin maiiba ang katotohanan at kasinungalingan. Ang modernong epistemology sa pangkalahatan ay nagsasangkot ng isang debate sa pagitan ng rationalism at empiricism . Naniniwala ang mga rasista na ang kaalaman ay nakuha sa pamamagitan ng paggamit ng katwiran, habang iginiit ng mga empiriko na ang kaalaman ay nakukuha sa pamamagitan ng mga karanasan.

Bakit Mahalaga ang Epistemology

Ang pag-aaral ng epistemology ay mahalaga sa pag-unawa kung paano at kung bakit sa palagay natin, sa ibang salita, kung paano tayo nakakakuha ng kaalaman, kung paano tayo umaasa sa ating mga pandama, at kung paano tayo nagkakaroon ng mga konsepto sa ating isip. Ang isang tunog epistemology ay kinakailangan para sa pagpapaunlad ng wastong pag-iisip at pangangatuwiran, na ang dahilan kung bakit napakaraming pilosopikong panitikan ang maaaring magsangkot sa tila napakahusay na talakayan tungkol sa likas na kaalaman. Ang ilang mga katanungan na madalas na tinalakay ng mga epistemologist ay kasama ang:

 • Ano ang maaari nating malaman?
 • Paano natin malalaman ito?
 • Bakit alam natin ang ilang mga bagay, ngunit hindi ang iba?
 • Paano tayo nakakakuha ng kaalaman?
 • Posible ba ang kaalaman?
 • Maaari bang maging tiyak ang kaalaman?
 • Bakit tayo naniniwala sa ilang mga pag-angkin at hindi sa iba?

Dalawang Camp

Maraming iba't ibang mga teorya ng epistemology, ngunit lahat sila ay nahulog sa halos isa sa dalawang kampo: empirikal o nakapangangatwiran. Ayon sa mga empiriko, maaari lamang natin malaman ang mga bagay pagkatapos na magkaroon tayo ng may-katuturang karanasan, sa madaling salita, ang ating kaalaman ay isang posteriori. Gayunman, naniniwala ang mga rasistaista na posible na malaman ang mga bagay bago tayo nagkaroon ng mga karanasan, sa madaling salita, ang ating kaalaman ay isang prioriya.

Sa mga epistemologist, walang pangatlong pagpipilian, maliban sa, marahil, para sa matinding pag-aalinlangan na posisyon na walang anumang kaalaman ay posible. Ngunit kung hindi man, ang isa ay alinman sa isang rasionalista o isang empirisista.

Ang pagiging makatwiran ay hindi pantay na posisyon. Ang ilan sa mga nakapangangatwiran ay sadyang magtaltalan na ang ilang mga katotohanan tungkol sa katotohanan ay maaaring matuklasan sa pamamagitan ng dalisay na dahilan at pag-iisip (kasama ang mga halimbawa ng mga katotohanan ng matematika, geometry, at kung minsan sa moralidad), habang ang ibang mga katotohanan ay nangangailangan ng karanasan. Ang iba pang mga nakapangangatwiran ay lalayo pa at magtaltalan na ang lahat ng mga katotohanan tungkol sa katotohanan ay dapat sa isang paraan makuha sa pamamagitan ng pangangatuwiran, karaniwan dahil ang ating mga organo sa pang-unawa ay hindi direktang makakaranas sa labas ng katotohanan.

Ang Empiricism, sa kabilang banda, ay mas pantay-pantay sa kahulugan na itinanggi nito na ang anumang anyo ng rasyunalismo ay totoo o posible. Maaaring hindi sumasang-ayon ang mga empiriko sa kung paano namin nakukuha ang kaalaman sa pamamagitan ng karanasan at sa kung ano ang kahulugan ng aming mga karanasan ay nagbibigay sa amin ng access sa labas ng katotohanan; gayunpaman, lahat sila ay sumasang-ayon na ang kaalaman tungkol sa katotohanan ay nangangailangan ng karanasan at pakikipag-ugnay sa katotohanan.

Epistemolohiya at Ateyismo

Maraming mga debate sa pagitan ng ateista at theists ay epistemological sa kalikasan. Kapag ang mga ateyista at theists ay nagtatalo tungkol sa kung makatuwirang maniwala sa mga himala, tumanggap ng paghahayag at mga banal na kasulatan bilang may akda, at iba pa, sa huli ay nagtatalo sila tungkol sa mga pangunahing prinsipyo ng epistemological: Paano natin malalaman kung ano ang at hindi totoo, at ang paniniwala itinatag sa kaalaman?

Ang mga ateyista ay may posibilidad na maging eksklusibo o pangunahin na mga empiriko: iginiit nila na ang mga katotohanan-claim ay sinamahan ng malinaw at nakakumbinsi na ebidensya, na maaaring pag-aralan at masuri. Ang mga theists ay may posibilidad na higit na handa na tanggapin ang pagkamakatuwiran, sa paniniwalang ang "katotohanan" ay makakamit sa pamamagitan ng mga paghahayag, mysticism, pananampalataya, atbp. ang kalawakan ay materyal sa kalikasan, samantalang ang mgaists ay may posibilidad na maglagay ng primarya sa pagkakaroon ng pag-iisip (partikular, ang pag-iisip ng Diyos) at magtaltalan na ang pagkakaroon ay mas espirituwal at supernatural sa kalikasan.

Mahalagang Teksto sa Epistemology

 • Mga pagmumuni-muni, ni Rene Descartes
 • Payo sa Human Nature, ni David Hume
 • Kritikal ng Purong Dahilan, ni Immanuel Kant
 • Isang sanaysay tungkol sa Pag-unawa sa Tao, ni John Locke
Relihiyon sa Cambodia

Relihiyon sa Cambodia

Mga Magical Grounding, Centering, at Shielding Techniques

Mga Magical Grounding, Centering, at Shielding Techniques

10 ng Pinaka Mahalagang Shinto Shrines

10 ng Pinaka Mahalagang Shinto Shrines