https://religiousopinions.com
Slider Image

Ano ang isang Chumash?

Karaniwan para sa salitang Torah na tumutukoy sa limang aklat ni Moises. Gayunpaman, may mga talagang magkakaibang mga termino para sa iba't ibang mga format na kinukuha ng teksto: sefer Torah para sa bersyon na nakasulat sa parchment o isang scroll at chumash para sa nakalimbag, bersyon na batay sa libro.

Kahulugan

Habang ang sefer Torah ay nangangahulugang "libro ng Torah" and refers sa bersyon ng Pentateuch o limang libro ni Moises - Genesis, Exodo, Levitico, Numero, at Deuteronomio - na masakit na isinulat ng a sofer o tagasulat sa parchment. (Sa Hebreo, ang mga libro ay kilala bilang Bereishit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, ayon sa pagkakabanggit . )

Ang Chumash or ? Humash malamang ay isang pag-play sa salitang lima, chamesh at tumutukoy sa nakalimbag na bersyon ng limang aklat ni Moises. Bilang kahalili, ang ilan ay naniniwala na ito ay isang maling pag-iwas sa salitang chomesh, na nangangahulugang isang-ikalima. May pormal na, tinawag itong Chamishah Humshei Torah, o "five-fifths of Torah."

Ang pagkakaiba

Ang sefer Torah is ay naka-scroll, scroll bersyon ng Torah na kinuha at binasa mula sa panahon ng mga serbisyo ng pagdarasal sa Shabbat at ilang pista opisyal ng mga Judio. Mayroong mga tiyak na patakaran tungkol sa the sefer Torah,

Ang chumash Ang anumang nakalimbag at nakatali na bersyon ng Torah na ginagamit para sa pag-aaral, pag-aaral, o pagsunod kasama ang ang pagbabasa ng Torah sa Shabbat.

Layout

Isang karaniwang chumash comprises ang limang aklat ni Moises (Genesis Exodo, Levitico, Numero, at Deuteronomio) sa Hebreo na may mga patinig at mga cantillation mark na nahahati sa lingguhang mga bahagi ng Torah. Sa maraming mga kaso, ang chumash ay mayroon ding pagsasalin ng Ingles ng teksto sa mga komentaryo na nag-iiba depende sa bersyon ng the um chumash .

Bilang karagdagan sa pag-index, isang glossary ng mga term, at karagdagang mga paliwanag kung ano ang Torah at kung saan nagmula, ang a chumash ay madalas na isasama rin ang haftarah para sa bawat lingguhang bahagi ng Torah, kasama din ang komentaryo. Minsan, ang a chumash ay magkakaroon din ng mga espesyal na pagbabasa mula sa Mga Akda at Mga Propeta na binabasa sa ilang mga pista opisyal.

Ang ilang mga Mungkahing Bersyon

Ang Stone Edition Chumash | Ang bersyon na ito ay binubuo ng Torah, haftarot, at ang limang meggilot (Kanta ng mga kanta or Shir ha'Shirim; Book of Ruth; the Book of Lamentations or Eicha; Ecclesiastes o Kohelet; At ang Aklat ng Esther) kasama ang mga komentaryo ni Rashi at mga klasikal na komentarista ng rabbiniko, habang naghihila din mula sa mga kontemporaryong mahusay.

Ang Gutnick Edition ng Chumash | Kasama sa matapat na bersyon na ito ang Torah, haftarot, komentaryo, pati na rin mga elucidations at saloobin mula sa huling Lubavitcher Rebbe Menachem Mendel Schneerson pati na rin ang iba pang mga pananaw sa Chassidic.

Ang Torah: Isang Makabagong Puna, Binagong Edisyon | Ang lakas ng tunog na ito, na inilathala ng Union for Reform Judaism, ay nagtatampok ng sensitibo sa kasarian sa pagsasalin ng JPS, hindi upang mailakip ang isang bagong pagsasalin ng Genesis at ang haftarot ni yumaong Rabbi Chaim Stern.

Etz Hayim: Torah at Komento | Ang Etz Hayim Torah at komentaryo ay isang highlight para sa Conservative Jewish community na nag-aalok ng mga komentaryo na nakatuon sa katarungang panlipunan, pati na rin ang mga nakamamanghang gleanings mula sa mga indibidwal tulad nina Chaim Potok at Michael Fishbone. Kasama rin dito ang mga full-color na mapa, isang timeline ng mga kaganapan sa bibliya, at higit pa.

Ang Koren Humash: English-English Edition | Bahagi ng Koren suite ng mga aklat-aralin at higit pa, ang ito ay chumash kasama ang lingguhang mga bahagi ng Torah at haftarot, ang limang megillot, pati na rin ang Mga Awit ( tehillim ). Ipinagdiwang din ang It para sa pagsasalin nito ng mga pangalang Hebreo.

Torah: Isang Babae s Puna | Nai-publish ng Union for Reform Judaism, ang edisyong Torah na ito ay nagsasama ng mga komentaryo na sumasalamin sa mga kontrobersyal na panlipunang, pilosopiko, at teolohikal na isyu, pati na rin mga malikhaing anekdota sa anyo ng mga tula, prosa, at modernong midrash.

Talambuhay ni Athanasius, Obispo ng Alexandria

Talambuhay ni Athanasius, Obispo ng Alexandria

Mga Buod ng Kwento ng Bibliya (Indeks)

Mga Buod ng Kwento ng Bibliya (Indeks)

Si Marie Laveau, Mahiwagang Voodoo Queen ng New Orleans

Si Marie Laveau, Mahiwagang Voodoo Queen ng New Orleans