https://religiousopinions.com
Slider Image

Ano ang Kahulugan ng Buddha Dharma?

Ang Dharma (Sanskrit) o dhamma (Pali) ay isang salitang madalas ginagamit ng mga Buddhists. Tumutukoy ito sa pangalawang hiyas ng Three Jewels of of Buddhism Buddha, dharma, sangha. Ang salitang madalas ay tinukoy bilang "mga turo ng Buddha, " ngunit ang dharma ay talagang higit pa sa just a label para sa mga doktrinang Buddhist, tulad ng makikita natin sa ibaba.

Ang salitang dharma ay nagmula sa mga sinaunang relihiyon ng India at matatagpuan sa mga turo sa Hindu at Jain, pati na rin Buddhist. Ang orihinal na kahulugan nito ay tulad ng "natural na batas." Ang salitang salitang ugat nito, dham, ay nangangahulugang "upang panindigan" o "upang suportahan." Sa malawak na diwa na ito, na karaniwan sa maraming mga tradisyon sa relihiyon, dharma ay kung saan nagtataguyod ng likas na pagkakasunud-sunod ng uniberso. Ang kahulugan na ito ay bahagi din ng pag-unawa sa Buddhist.

Bilang karagdagan, sinusuportahan ng dharma ang pagsasagawa ng mga naaayon dito. Sa antas na ito, ang dharma ay tumutukoy sa etikal na pag-uugali at kabutihan. Sa ilang mga tradisyon ng Hindu, ang dharma ay ginagamit upang mangahulugang "sagradong tungkulin." Para sa higit pa sa pananaw ng Hindu ng salitang dharma, tingnan ang "Ano ang Dharma?" ni Subhamoy Das.

Dhamma sa Theravada Buddhism

Sumulat ang Theravadin monghe at scholar na si Walpola Rahula,

Walang term sa Buddhist terminology na mas malawak kaysa sa dhamma. Kasama rito hindi lamang ang mga nakakondisyon na mga bagay at estado, kundi pati na rin ang hindi kondisyon, ang Ganap na Nirvana. Walang anuman sa sansinukob o labas, mabuti o masama, nakakondisyon o hindi nakakondisyon, kamag-anak o ganap, na hindi kasama sa term na ito. [ What the Buddha Taught (Grove Press, 1974), p. 58]

Ang Dhamma ay ang likas na katangian; ang katotohanan ng itinuro ng Buddha. Sa Buddhismo ng Theravada, tulad ng sa quote sa itaas, kung minsan ay ginagamit upang ipahiwatig ang lahat ng mga kadahilanan ng pagkakaroon.

Sinulat ni Thanissaro Bhikkhu na ang "Dhamma, sa panlabas na antas, ay tumutukoy sa landas ng kasanayan na itinuro ng Buddha sa kanyang mga tagasunod" Ang Dhamma na ito ay may tatlong antas ng kahulugan: ang mga salita ng Buddha, ang kasanayan ng kanyang pagtuturo, at ang pagkakamit ng paliwanag . Kaya, ang Dhamma ay hindi lamang mga doktrina - ito ay pagtuturo kasama ang kasanayan kasama ang paliwanag.

Itinuro ng yumaong Buddhhadasa Bhikkhu na ang salitang dhamma ay may apat na beses na kahulugan. Isinasama ni Dhamma ang kahanga-hanga mundo tulad nito; ang mga batas ng kalikasan; ang mga tungkulin na isinasagawa alinsunod sa mga batas ng kalikasan; at ang mga resulta ng pagtupad ng gayong mga tungkulin. Ito ay nakahanay sa paraan ng dharma / dhamma ay naunawaan sa Vedas.

Itinuro din ni Buddhhadasa na ang dhamma ay may anim na katangian. Una, ito ay itinuro nang komprehensibo ng Buddha. Pangalawa, lahat tayo ay maaaring mapagtanto ang Dhamma sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap. Pangatlo, ito ay walang tiyak na oras at naroroon sa bawat agarang sandali. Pang-apat, bukas ito sa pagpapatunay at hindi kailangang tanggapin sa pananampalataya. Panglima, pinapayagan kaming makapasok sa Nirvana. At ikaanim, kilala lamang ito sa pamamagitan ng personal, intuitive na pananaw.

Dharma sa Mahayana Buddhism

Ang Mahayana Buddhism sa pangkalahatan ay gumagamit ng salitang dharma upang tukuyin ang parehong mga turo ng Buddha at ang pagsasakatuparan ng paliwanag. Mas madalas kaysa sa hindi, ang paggamit ng salita ay isinasama ang parehong mga kahulugan nang sabay-sabay.

Ang pag-uunawa sa pag-unawa sa isang tao sa dharma ay hindi magkomento sa kung gaano kahusay na mai-recite ng taong iyon ang mga doktrina ng Buddhist ngunit sa kanyang estado ng pagiging totoo. Sa tradisyon ng Zen, halimbawa, upang ipakita o ipaliwanag ang dharma ay karaniwang tumutukoy sa paglalahad ng ilang aspeto ng totoong katangian ng katotohanan.

Ang mga naunang iskolar ng Mahayana ay bumuo ng talinghaga ng "tatlong pagliko ng dharma wheel" upang sumangguni sa tatlong mga paghahayag ng mga turo.

Ayon sa talinghagang ito, ang unang pagbalik ay naganap nang maihatid ng makasaysayang Buddha ang kanyang unang sermon sa Apat na Katotohanan na Katotohanan. Ang pangalawang pag-on ay tumutukoy sa pagiging perpekto ng pagtuturo ng karunungan, o sunyata, na lumitaw nang maaga sa unang milenyo. Ang pangatlong pagliko ay ang pag-unlad ng doktrina na ang kalikasan ng Buddha ay ang pangunahing pagkakaisa ng pagkakaroon, na namamalagi sa lahat ng dako.

Minsan ginagamit ng mga teksto ng Mahayana ang salitang dharma upang mangahulugang isang bagay tulad ng "pagpapakita ng katotohanan." Ang isang literal na pagsasalin ng Puso Sutra ay naglalaman ng linya na "Oh, Sariputra, lahat ng dharmas [ay] walang laman" ( iha Sariputra Sarva Dharma sunyata ). Tunay na talaga, sinasabi nito na ang lahat ng mga phenomena (dharmas) ay walang laman (sunyata) ng self-essensya.

Nakikita mo rin ang paggamit na ito sa Lotus Sutra; halimbawa, ito ay mula sa Kabanata 1 (pagsasalin ng Kubo at Yuyama):

Nakikita ko ang bodhisattvas
Sino ang nakakita sa mahahalagang katangian
Sa lahat ng mga dharmas na walang duwalidad,
Tulad ng walang laman na espasyo.

Dito, "lahat ng dharmas" ay nangangahulugang isang bagay tulad ng "lahat ng mga kababalaghan."

Ang Katawang Dharma

Parehong Theravada at Mahayana Buddhists ay nagsasalita ng "dharma body" ( dhammakaya o dharmakaya ). Tinatawag din itong "body body."

Napakadali, sa Budismo ng Theravada, isang Buddha (isang maliwanagan na) ay nauunawaan na ang buhay na sagisag ng dharma. Hindi ito nangangahulugan na ang pisikal na katawan ng Buddha ( rupa-kaya ) ay ang parehong bagay ng dharma, gayunpaman. Medyo mas malapit ito upang sabihin na ang dharma ay nakikita o nakikita sa isang Buddha.

Sa Mahayana Buddhism, ang dharmakaya ay isa sa tatlong mga katawan (tri-kaya) ng isang Buddha. Ang dharmakaya ay ang pagkakaisa ng lahat ng mga bagay at nilalang, hindi natukoy, lampas sa pagkakaroon at di-pagkakaroon.

Sa kabuuan, ang salitang dharma ay halos hindi malalaman. Ngunit sa kung saan maaari itong tukuyin, masasabi nating ang dharma ay kapwa ang mahahalagang katangian ng katotohanan at gayun din ang mga turo at kasanayan na nagbibigay daan sa pagsasakatuparan ng mahahalagang kalikasan na iyon.

Ano ang Candombl  ?  Mga Paniniwala at Kasaysayan

Ano ang Candombl ? Mga Paniniwala at Kasaysayan

Relihiyon sa Laos

Relihiyon sa Laos

Ano ang Sagrado ng Diyos?

Ano ang Sagrado ng Diyos?