https://religiousopinions.com
Slider Image

Si Samson ba ng Bibliya ay Itim na Tao?

Ang "The Bible" TV mini-series na ipinalabas sa History Channel noong Marso 2013 ay nagdulot ng malaking kabuluhan ng mga online na query tungkol sa kulay ng balat ni Samson, ang Ligtas na Lumang Tipan na nakakainis, self-indulgent superhero. Ngunit ang isang itim na Samson ang wastong paglarawan ng karakter ng Bibliya na ito?

Ang mabilis na sagot: marahil hindi.

Ano ang hitsura ni Samson?

Si Samson ay isang Israelita at isang hukom na Hebreo ng Israel. Siya ay naihiwalay mula sa kapanganakan bilang isang Nazirite, isang banal na tao na parangalan ang Diyos sa kanyang buhay. Ang mga Nazirite ay nagsumpa na umiwas sa alak at ubas, upang hindi maputol ang kanilang buhok o balbas, at upang maiwasan ang pakikipag-ugnay sa mga patay na katawan. Tinawag ng Diyos si Samson bilang isang Nazirite upang simulan ang paglaya ng Israel mula sa pagkaalipin sa mga Filisteo. Upang magawa iyon, binigyan ng Diyos si Samson ng isang espesyal na regalo.

Ngayon, kapag iniisip mo si Samson sa Bibliya, anong uri ng pagkatao ang nakikita mo? Ang itinutukoy ng karamihan sa mga mambabasa ng Bibliya ay ang napakalakas na pisikal ni Samson. Karamihan sa atin ay naglalarawan kay Samson bilang isang mahusay na muscled, uri ng G. Olympia. Ngunit wala sa bibliya na nagpapahiwatig na si Samson ay may isang malakas na hitsura ng katawan.

Kapag nabasa namin ang mga kuwento ni Samson sa aklat ng Mga Hukom, napagtanto namin na siya ay namangha sa mga tao nang siya ay kumilos. Naiwan silang kumiskis sa kanilang mga ulo nagtataka, "Saan nakuha ng taong ito ang kanyang lakas?" Wala silang makitang isang mapang-akit, lalaki na nakagapos sa kalamnan. Hindi nila tinignan si Samson at sinabi, "Well, siyempre, nakakuha siya ng hindi kapani-paniwala na kapangyarihan. Tingnan mo ang mga bicep na iyon!" Hindi, ang totoo, si Samson marahil ay mukhang isang average, ordinaryong tao. Maliban sa katotohanan na siya ay may mahabang buhok, ang Bibliya ay hindi nagbibigay sa amin ng isang pisikal na paglalarawan.

Mahalagang tandaan na ang simbolo ng Samson na paghihiwalay sa Diyos ay ang hindi puting buhok niya. Ang kanyang buhok ay hindi ang mapagkukunan ng kanyang lakas. Sa halip, ang Diyos ang tunay na mapagkukunan ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang hindi kapani-paniwalang lakas ay nagmula sa Espiritu ng Diyos, na nagpahintulot kay Samson na gumawa ng super-tao feats.

Black Black si Samson?

Sa aklat ng Mga Hukom, nalaman natin na ang ama ni Samson ay si Manoa, isang Israelita mula sa tribo ni Dan. Si Dan ay isa sa dalawang anak ni Bilhah, Rachel na aliping babae at isa sa mga asawang Jacob . Ang ama ni Samson ay nanirahan sa bayan ng Zorah, mga 15 milya sa kanluran ng Jerusalem. Ang ina ni Samson, sa kabilang banda, ay hindi pinangalanan sa salaysay ng bibliya. Sa kadahilanang ito, ang mga gumagawa ng telebisyon sa telebisyon ay maaaring ipalagay na ang kanyang pamana ay hindi malalaman at nagpasya na palayasin siya bilang isang babae na may pagka-Africa.

Malalaman natin na ang ina ni Samson ay sumamba at sumunod sa Diyos ng Israel. Kapansin-pansin, mayroong isang malakas na pahiwatig sa Hukom 14 na ang ina ni Samson ay nagmula din sa lahi ng tribo ng mga Hudyo ni Dan. Nang nais ni Samson na pakasalan ang isang babaeng Filisteo mula sa Timnah, tutol ang kanyang ina at ang kanyang ama, na nagtanong, "Wala ba kahit isang babae sa aming tribo or sa lahat ng mga Israelita na maaari kang magpakasal ... Bakit kailangan mong pumunta sa ang paganong mga Filisteo upang makahanap ng asawa? " (Mga Hukom 14: 3 NLT, idinagdag ang diin).

Kaya, hindi lubos na malamang na si Samson ay itim na balat habang ipinakita siya sa bahagi ng dalawa sa "The Bible" ministereries.

Ang Kulay ng Kulay ng Balat ni Samson?

Ang lahat ng mga query na ito ay nagdaragdag ng isa pang katanungan: Ang kulay ba ng balat ni Samson? Ang pagpapalayas kay Samson bilang isang itim na tao ay hindi dapat mag-abala sa amin. Nakakaintriga, ang mga British accent na nagmula sa mga character na Hebreo ay tila mas mahirap at masamang napili kaysa sa kulay ng balat ni Samson.

Sa huli, mahusay nating yakapin ang kaunting lisensya sa panitikan, lalo na mula sa pagtatangka sa paggawa ng telebisyon na matapat na mapanatili ang espiritu at kakanyahan ng salaysay sa bibliya. Hindi ba kapanapanabik na makita ang mga walang kwentang Bibliya, mga mahimalang pangyayari, at mga aralin na nagbabago sa buhay ang nabubuhay sa telebisyon sa telebisyon? Marahil ay medyo nababago sa pagpapakahulugan nito sa Banal na Kasulatan, "Ang Bibliya" na mga ministeryo ay higit na nagpayaman kaysa sa karamihan ng mga handog na "idiot box" ngayon.

At ngayon, isang huling tanong: Ano ang tungkol sa mga dreadlocks ni Samson? Tama ba ang nakuha ng mga ministeryo? Ganap! Ang palabas ay tiyak na ipinako ito sa buhok ni Samson.

  • Ang Bibliya: Ang Epikong Mini-Series DVD
Mga pagdiriwang ng Bagong Taon ng Hindu sa pamamagitan ng Rehiyon

Mga pagdiriwang ng Bagong Taon ng Hindu sa pamamagitan ng Rehiyon

Nangungunang Mga Aktibidad sa Grupo ng Kabataan para sa mga Christian Teen Girls

Nangungunang Mga Aktibidad sa Grupo ng Kabataan para sa mga Christian Teen Girls

Ano ang Isang Kultura ng Kultura?  Pinagmulan ng Term

Ano ang Isang Kultura ng Kultura? Pinagmulan ng Term