https://religiousopinions.com
Slider Image

Ang mga Mormon ay Kumuha ng Mga Ghost at Hauntings

Ang Ama sa Langit ay hindi palaging sinasabi sa amin ang lahat. Inaasahan nating mabubuhay at linangin ang ating pananampalataya. Gayunpaman, walang kalabuan pagdating sa mga paranormal tulad ng mga multo at hauntings.

Upang maunawaan kung ano ang mga pangyayaring ito, dapat mong maunawaan ang Plano ng Kaligtasan (Kaligayahan). Sa buhay na wala pa sa buhay, isang-katlo ng mga espiritu ang sumunod kay Satanas. Kabilang sila ngayon sa kanya. Tinulungan nila siya na tuksuhin ang mga namamatay sa pagkamatay. Mga masasamang espiritu sila.

Ang mga masasamang tao mula sa mundo na namatay ay wala ang kanilang mga katawan at umiiral din sa kaharian ng espiritu. Sila ay mga masasamang espiritu din. Maraming mga pagtatangka upang mailigaw ang mga mortal at kung hindi man ay magdulot ng kalokohan.

Alam natin na mayroong mga masasamang espiritu. Gayunpaman, hindi natin dapat subukan na makihalubilo sa kanila, anyayahan sila o hikayatin silang manatili sa ating harapan o sa ating puwang.

Ano ba talaga sila?

Ang tinutukoy nating kasalukuyang mga multo ay simpleng nasisiraan ng masasamang espiritu. Ang ilan ay mas kamalian kaysa sa iba. Naglalaro sila sa amin para sa kanilang sariling libangan. May kakayahan silang gumawa ng mga bagay na nauugnay namin sa mga hauntings tulad ng paglipat ng mga bagay, na nagiging sanhi ng pisikal na pinsala, paggawa ng ingay at iba pa.

Ang matuwid sa buhay na wala pa bago ang buhay ay nagpapasilang sa pagiging mortal. Kapag namatay ang matuwid sila ay umiiral bilang mga disembodied espiritu sa isang panahon. Ang mga matuwid na espiritu ay hindi kumikilos bilang mga multo na ito. Hindi sila responsable para sa mga pinagmumultuhan, tanging ang mga masasamang espiritu lamang.

Ang mga matuwid na espiritu at muling nabuhay na tao ay paminsan-minsan ay lumilitaw sa mundo. Gayunpaman, palagi silang kumikilos sa isang opisyal na kapasidad. Nagdadala sila ng mga mensahe mula sa Ama sa Langit sa ilalim ng mga banal na batas at banal na patnubay. Ang mga espirituwal na karanasan na ito ay hindi kailanman madilim, kakatakot o kakila-kilabot. Hindi sila multo at hindi sila pinagmumultuhan ng anuman o sinuman.

Ano ang Ginagawa Nito?

Ang mga masasamang espiritu ay nagdudulot lamang ng kaguluhan. Ang kanilang nag-iisang bagay ay nakakatakot at nakakaakit ng mga tao na magkasala. Ang kanilang mga layunin ay palaging kabaligtaran ng katuwiran. Hindi makayanan ang matuwid na mga lugar sa mga matuwid na tao, naghahanap sila ng mga madilim na lugar at madilim na gawa.

Ang mga masasamang espiritu ay maaaring maghanap ng parehong mga lugar na kanilang ginawa sa buhay. Hindi sila limitado sa mga lugar na iyon o sa kanilang mga naunang istruktura. Maaaring mangyari ang mga pananabik sa mga dating istruktura, ngunit ang mga masasamang espiritu ay hindi ganap na nakakulong sa kanila.

Ang mga tao ay maaaring gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang pakikipag-ugnay sa mga masasamang espiritu. Gayundin, ang mga masasamang espiritu na ito ay maaaring mapalayas sa mga lugar na kanilang pinaninirahan.

Huwag Mong anyayahan ang mga Ito sa Iyong Presensya o Sa Iyong Space

Ang sinumang makatwirang tao ay hindi nais ng anumang bagay na gagawin sa madilim na puwersa at madilim na mga nangyayari.

Espirituwalismo, daluyan o anumang bagay na nauugnay sa mga espiritwal na anyayahan at hinihimok ang mga masasamang espiritu sa amin at kung saan kami nakatira. Huwag makisali sa anuman sa kanila.

Ang anumang pansin o abala sa mga bagay na ito, o ang mga nilalang na ito, ay isang paanyaya. Palaging liko ang iyong oras at atensyon sa mga matuwid na bagay at hindi ka dapat abala sa kanila. Ang mga sine, telebisyon, radyo, libro, item o tao ay maaaring magsilbing mga imbitasyon.

Lumaban sa anumang labis na pag-usisa. Sa pag-iwas dito, maiiwasan mo sila. Kung ikaw ay naiistorbo sa kanila sa ilang paraan, kailangan mong gawin ang susunod na hakbang na inaalis ang mga ito.

Paano Mapupuksa ang mga Ito

Mayroong isang simpleng pagkilos na maaaring magtiwalag sa mga masasamang espiritu at mapipigilan ang mga pag-aaliw. Ginawa ng mga may hawak ng pagkasaserdoteng Melquisedec, hinihiling lamang nito ang kapangyarihan at awtoridad ng Diyos na kanilang taglay.

Karamihan sa mga LDS na lalaki na 18 taong gulang ay may kakayahang ito. Ang mga kamag-anak na misyonero ng LDS na nakikita mo sa buong mundo ay may kakayahang gawin ito.

Walang oras sa pag-ubos, kakaiba o hindi pangkaraniwang tungkol dito. Gumagana lang ito. Sensationalizing ito sa pamamagitan ng media, larawan, saklaw ng balita o video ay hindi naaangkop. Ito ay palaging ginagawa nang tahimik at walang humpay. Ito ay isang simpleng tagubilin na umalis.

Wala tungkol sa aksyon ng pagkapari na ito na kailangang maipubliko. Ang pagsasapubliko ay magiging mali, at posibleng makakasira. Ang ganitong uri ng pansin ay maaaring maakit ang mga masasamang espiritu.

Ano ang Mga Mormons na Gawi sa Paglikha sa Mga Ghost at Hauntings

Iniiwasan ng mga Mormon ang mga paksa hangga't maaari. Alam natin ang tungkol sa kanila. Alam naming nasa labas sila. Ang mga ito ay hindi lamang nagkakahalaga ng ating oras o pansin.

Kapag lumipat kami sa isang bagong tahanan, ang tahanan ay inilaan ng isang may hawak ng pagkasaserdote ng Melquisedec, na isang katha ng pamilya, mas mabuti na isang asawa. Gayunpaman, gagawin ng anumang may hawak ng Pagkasaserdoteng Melquisedec.

Kung nadarama natin, o naranasan, ang isang masamang presensya dapat itong agad na mapalabas sa pamamagitan ng parehong pagkilos na pagkasaserdote na inilarawan sa itaas. Gayundin, sinisikap naming makisali sa ilang introspection; kung sakaling may nagawa tayong inanyayahan sa amin ng masasamang espiritu o sa ating puwang. Sinusubukan naming iwasan ang anuman sa hinaharap.

Ang mga masasamang espiritu at masasamang pwersa ay hindi dapat laruin. Mapanganib sila. Ang pananatiling malayo sa kanila hangga't maaari ay ang pinakamahusay na solusyon.

Cinnamon Stick Yule Candleholder

Cinnamon Stick Yule Candleholder

Microevolution kumpara sa Macroevolution

Microevolution kumpara sa Macroevolution

Ano ang isang Shinto Shrine?

Ano ang isang Shinto Shrine?