https://religiousopinions.com
Slider Image

Ang Kahulugan ng Mudras sa Buddhist Art

Ang Buddhas at bodhisattvas ay madalas na inilalarawan sa Buddhist art na may naka-istilong kilos ng kamay na tinatawag na mudras. Ang salitang "mudra" ay Sanskrit para sa "selyo" o "sign, " at ang bawat mudra ay may isang tiyak na kahulugan. Minsan ginagamit ng mga Buddhists ang mga simbolikong kilos na ito sa panahon ng mga ritwal at pagmumuni-muni. Ang sumusunod na listahan ay isang gabay sa mga karaniwang mudras.

Abhaya Mudra

Ang Tian Tan Buddha ng Lantau Island, sa Hong Kong, ay nagpapakita ng abhaya mudra.

Wouter Tolenaars / Dreamstime.com

Ang abhaya mudra ay ang bukas na kanang kamay, palad palabas, mga daliri na tumuturo, naitaas sa taas ng balikat. Ang Abhaya ay kumakatawan sa pagsasakatuparan ng paliwanag, at ipinapahiwatig nito ang Buddha kaagad pagkatapos niyang matanto ang paliwanag. Ang dhyani buddha Amoghasiddhi ay madalas na nailarawan sa abhaya mudra.

Kadalasan ang mga buddy at bodhisattvas ay nakalarawan gamit ang kanang kamay sa abhaya at ang kaliwang kamay sa varada mudra. Tingnan, halimbawa, ang Dakong Buddha sa Lingshan.

Anjali Mudra

Ang buddha na ito ay nagpapakita ng anjali mudra.

Rebecca Sheehan / Dreamstime.com

Inuugnay ng mga Kanluranin ang kilos na ito sa panalangin, ngunit sa Budismo, ang anjali mudra ay kumakatawan sa "pagkakatulad" (tathata) - ang tunay na likas na katangian ng lahat ng mga bagay, na higit sa pagkakaiba.

Bhumisparsha Mudra

Hinawakan ng Buddha ang lupa sa bhumisparsha mudra.

Akuppa / Flickr.com, Lisensya ng Creative Commons

Ang bhumisparsha mudra ay tinawag ding "earth witness" na mudra. Sa mudra na ito, ang kaliwang kamay ay nakasalalay sa palad at ang kanang kamay ay umaabot sa tuhod patungo sa lupa. Naalala ng mudra ang kwento ng paliwanag ng makasaysayang Buddha ng Nang tanungin niya ang mundo na magpatotoo sa kanyang pagiging karapat-dapat na maging isang buddy.

Ang bhumisparsha mudra ay kumakatawan sa hindi matitinag at nauugnay sa dhyani buddha Akshobhya pati na rin sa makasaysayang Buddha.

Dharmachakra Mudra

Ang isang Buddha sa Wat Khao Sukim, Thailand, ay nagpapakita ng dharmachakra mudra.

clayirving / flickr.com, Lisensya ng Creative Commons

Sa dharmachakra mudra, ang mga hinlalaki at pag-index ng mga daliri ng parehong mga kamay ay hawakan at bumubuo ng isang bilog, at ang mga bilog ay magkahawak sa bawat isa. Ang tatlong iba pang mga daliri ng bawat kamay ay pinahaba. Kadalasan ang kaliwang palad ay lumiko patungo sa katawan at sa kanang palad na malayo sa katawan.

"Dharmachakra" ay nangangahulugang "dharma wheel." Naaalala ng mudra na ito ang unang sermon ng Buddha, na kung minsan ay tinutukoy bilang pag-on ng dharma wheel. Kinakatawan din nito ang unyon ng husay na nangangahulugang (subukan) at karunungan (prajna).

Ang mudra na ito ay nauugnay din sa dhyani Buddha Vairocana.

Vajra Mudra

Ang Vairocana Buddha na ito ay nagpapakita ng mudra ng kataas-taasang karunungan.

pressapochista / flickr.com, Lisensya ng Creative Commons

Sa vajra mudra, ang kanang hintuturo ay nakabalot ng kaliwang kamay. Ang mudra na ito ay tinatawag ding bodhyangi mudra, ang mudra ng kataas-taasang karunungan o ang kamao ng wisdom mudra. Maraming mga interpretasyon para sa mudra na ito. Halimbawa, ang tamang daliri ng index ay maaaring kumakatawan sa karunungan, na nakatago ng mundo ng mga paglitaw (sa kaliwang kamay). Sa Vajrayana Buddhism ang kilos ay kumakatawan sa unyon ng mga prinsipyo ng lalaki at babae.

Vajrapradama Mudra

Ang mga kamay ng estatwa na ito ay nasa vajrapradama mudra.

Onion / Dreamstime.com

Sa vajrapradama mudra, ang mga daliri ng kamay ay tumawid. Ito ay kumakatawan sa hindi matitinag na kumpiyansa.

Varada Mudra

Isang buddha na may kanang kamay na nagpapakita ng varada mudra.

true2source / flickr.com, Lisensya ng Creative Commons

Sa varada mudra, ang bukas na kamay ay gaganapin palabas palabas, mga daliri na tumuturo. Maaaring ito ang kanang kamay, kahit na kung ang varada mudra ay pinagsama sa abhaya mudra, ang kanang kamay ay nasa abhaya at ang kaliwang kamay ay nasa varada.

Ang varada mudra ay kumakatawan sa awa at pagnanais na magbigay. Ito ay nauugnay sa dhyani Buddha Ratnasambhava.

Vitarka Mudra

Ang isang Buddha sa Bangkok, Thailand, ay nagpapakita ng vitarka mudra.

Rigmarole / flickr.com, Lisensya ng Creative Commons

Sa vitarka mudra ang kanang kamay ay gaganapin sa antas ng dibdib, ang mga daliri na tumuturo at palad palabas. Ang hinlalaki at hintuturo ay bumubuo ng isang bilog. Minsan ang kaliwang kamay ay gaganapin gamit ang mga daliri na tumuturo pababa, sa antas ng balakang, din sa palad palabas at may hinlalaki at index daliri na bumubuo ng isang bilog.

Ang mudra na ito ay kumakatawan sa talakayan at paghahatid ng mga turo ni Buddha.

Ano ang Kilusang Rajneesh?

Ano ang Kilusang Rajneesh?

Ano ang Isang Kultura ng Kultura?  Pinagmulan ng Term

Ano ang Isang Kultura ng Kultura? Pinagmulan ng Term

Ang Kuwento ni Pele, diyosa ng Hawaiian ng Bulkan

Ang Kuwento ni Pele, diyosa ng Hawaiian ng Bulkan