https://religiousopinions.com
Slider Image

Ang Anghel sa Punong Buhay ng Kabbalah

Ang Puno ng Buhay sa mystical Judaism, na tinawag na Kabbalah (kung minsan ay nabaybay na "Qabala"), ay naglalarawan kung paano ipinapahayag ng Diyos na Lumikha, ang kanyang malikhaing enerhiya sa buong uniberso, sa pamamagitan ng mga anghel at sa mga tao. Ang bawat isa sa mga sanga ng puno (tinawag na "sephirot") ay sumisimbolo sa isang partikular na uri ng malikhaing puwersa na pinangangasiwaan ng ibang Arkanghel. Sa pamamagitan ng pagtuon sa iba't ibang lakas ng bawat isa, ang mga tao ay maaaring bumuo ng isang mas malapit na espiritwal na pagkakaisa sa Diyos, sabi ng mga naniniwala.

Ang korona

Ang Kether (ang Crown) ay nagtatampok ng Archangel Metatron. Bilang anghel ng buhay, ang Metatron ay nasa tuktok ng puno, na nagdidirekta sa buhay na lakas ng Diyos sa buong uniberso na nilikha ng Diyos. Ikinonekta ng Metatron ang mga tao na nabubuhay sa lupa na may banal na enerhiya ng Diyos at tinutulungan ang mga tao na isama ang sagradong enerhiya sa kanilang buhay. Nagdadala din ang Metatron ng espirituwal na balanse sa lahat ng iba`t ibang magkakaugnay na mga bahagi ng nilikha ng Diyos at tinutulungan ang mga tao na makamit ang espirituwal na paliwanag.

Karunungan

Ang Chokmah (karunungan) ay nagtatampok kay Archangel Raziel. Bilang anghel ng mga hiwaga, inihayag ni Raziel ang mga banal na hiwaga sa mga taong makakatulong sa kanila na maging mas matalino. Sa pamamagitan ng pagpapakita sa mga tao kung paano isasama ang kanilang kaalaman sa kanilang buhay sa mga praktikal na paraan, sa pamamagitan ng paggabay ni Raziel. Tinutulungan ni Raziel ang mga tao na maabot ang kanilang buong potensyal, ayon sa mabubuting layunin ng Diyos para sa kanilang buhay.

Pag-unawa

Nagtatampok ang Binah (pag-unawa) kay Archangel Tzaphkiel. Bilang anghel ng mapagmahal na pag-unawa, pinamunuan ni Tzaphkiel ang mga anghel na nagpapadala ng espirituwal na enerhiya ng pag-unawa sa mga tao. Tinutulungan ng Tzaphkiel ang mga tao na matuto nang higit pa tungkol sa Diyos, nagpapadala sa kanila ng mga pananaw tungkol sa kanilang sarili bilang minamahal na mga anak ng Diyos, at gagabay sa kanila na gumawa ng mga pagpapasya sa kanilang pang-araw-araw na buhay na sumasalamin sa pangunahing pagkakakilanlan.

Awa

Nagtatampok ang Chesed (awa) kay Archangel Zadkiel. Bilang anghel ng awa, si Zadkiel at ang mga anghel na kanyang pinangangasiwaan ay nagpapadala ng lakas ng awa ng Diyos sa buong uniberso. Kasama rito ang nagbibigay inspirasyon sa mga tao na maging mabait sa iba sapagkat ang Diyos ay mabait sa kanila. Kasama rin dito ang pagbibigay ng kapayapaan sa mga tao kapag nagdarasal sila upang maging kumpiyansa silang sasagutin ng Diyos ang kanilang mga panalangin ayon sa kung ano ang tunay na pinakamabuti.

Lakas

Nagtatampok si Geburah (lakas) kay Archangel Chamuel. Bilang anghel ng mapayapang relasyon, ang Chamuel ay nagsasagawa ng matibay na pag-ibig upang palakasin ang mga relasyon upang ang mga tao ay makaranas ng kapayapaan - sa loob ng kanilang sarili, sa bawat isa, at sa Diyos. Si Chamuel at ang mga anghel na kanyang pinangangasiwaan ay sumusubok sa mga paniniwala at motibasyon ng mga tao. Sa proseso, nililinis nila ang mga ito upang matulungan ang mga tao na magkaroon ng mas malakas na ugnayan sa Diyos.

Kagandahan

Ang Tiphareth (kagandahan) ay nagtatampok ng Archangels Michael at Raphael (nagtutulungan). Ang pangkat ng anghel na ito ay sumali sa napakalakas na puwersa: Si Michael ang nangungunang anghel ng Diyos, at si Raphael ang nangungunang anghel ng pagpapagaling. Habang ipinapahayag nila ang banal na enerhiya ng kagandahan, tinutulungan nila ang mga tao na mag-tap sa isang mas mataas na antas ng kamalayan.

Walang hanggan

Nagtatampok ang Netzach (walang hanggan) kay Archangel Haniel. Bilang anghel ng kagalakan, ipinahayag ni Haniel ang walang hanggang enerhiya ng Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa mga tao na umaasa sa Diyos (na walang katapusang maaasahan) sa halip na sa kanilang pagbabago ng damdamin, at sa pamamagitan ng pagliliwanag sa mga tao na may mga pananaw na maaaring magdala sa kanila ng kagalakan sa anumang mga kalagayan.

Luwalhati

Nagtatampok ang Hod (kaluwalhatian) ng mga Archangels Michael at Raphael (nagtutulungan). Tulad ng kanilang kapareha upang ipahayag ang banal na enerhiya ng kagandahan, sina Michael at Raphael ay sumali sa mga puwersa upang ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos, dahil ang kaluwalhatian na iyon ay maganda. Sama-sama, ang mga magagaling na archangels na ito ay lumalaban sa kasalanan upang matiyak na ang kaluwalhatian ng perpektong disenyo ng Diyos para sa paglikha ay mananalo sa kasalanan na sumusubok na masira ang maluwalhating disenyo. Tumutulong din sina Michael at Raphael sa mga tao na matuklasan at tuparin ang maluwalhating kalooban ng Diyos para sa kanilang buhay.

Ang pundasyon

Ang Yesod (ang pundasyon) ay nagtatampok kay Archangel Gabriel. Bilang anghel ng paghahayag, si Gabriel ay isang master communicator, kaya't inatasan ng Diyos si Gabriel na mangasiwa sa pundasyon ng puno. Sa papel na iyon, ikinonekta ni Gabriel ang mga tao sa Diyos sa pamamagitan ng mga mensahe ng pananampalataya at tinutulungan ang mga tao na umaasa sa kanilang pananampalataya sa Diyos upang makagawa ng mga paglilipat sa buhay.

Ang kaharian

Nagtatampok ang Malkuth (ang kaharian) kay Archangel Sandalphon. Bilang anghel ng musika at panalangin, nagpapadala ng mga mensahe si Sandalphon sa pagitan ng Diyos at mga tao sa kaharian ng Diyos. Ang mga pagsisikap ni Sandalphon ay idinisenyo upang mapanatili ang malayang enerhiya na malayang dumaloy, pag-aalaga ng lahat ng bahagi ng kaharian ng Diyos.

Ang mga Mangangalakal: Mga Pinagmulan, Paniniwala, Pag-impluwensya

Ang mga Mangangalakal: Mga Pinagmulan, Paniniwala, Pag-impluwensya

5 Flawed Arguments para sa Disenyo ng Marunong

5 Flawed Arguments para sa Disenyo ng Marunong

Kilalanin si Mephiboseth: Anak ni Jonathan Pinagtibay ni David

Kilalanin si Mephiboseth: Anak ni Jonathan Pinagtibay ni David