https://religiousopinions.com
Slider Image

Panj Pyare: Ang 5 Minamahal ng Sikh Kasaysayan

Sa tradisyon ng Sikh, ang Panj Pyare ay ang salitang ginamit para sa Limang Minamahal: ang mga kalalakihan na pinasimulan sa khalsa (kapatiran ng pananampalataya ng Sikh) sa ilalim ng pamumuno ng huling huling sampung Gurus, Gobind Singh. Ang Panj Pyare ay labis na iginagalang ng Sikh bilang mga simbolo ng pagiging matatag at debosyon.

Ang Limang Khalsa

Ayon sa tradisyon, idineklara ni Gobind Singh na Guru ng mga Sikh sa pagkamatay ng kanyang ama na si Guru Tegh Bahadur, na tumanggi na magbalik-loob sa Islam. Sa oras na ito sa kasaysayan, ang mga Sikh na naghahanap ng pagtakas mula sa pag-uusig ng mga Muslim ay madalas na bumalik sa pagsasanay sa Hindu. Upang mapanatili ang kultura, si Guru Gobind Singh sa isang pulong ng pamayanan ay humiling ng limang kalalakihang handang isuko ang kanilang buhay para sa kanya at ang dahilan. Sa sobrang pag-aatubili ng halos lahat, sa kalaunan, limang boluntaryo ang sumulong at sinimulan sa khalsa ang espesyal na pangkat ng mga mandirigma ng Sikh.

Ang Panj Pyare at Kasaysayan ng Sikh

Ang orihinal na limang minamahal na si Panj Pyare ay may mahalagang papel sa paghubog sa kasaysayan ng Sikh at pagtukoy sa Sikhism. Ang mga espirituwal na mandirigma na ito ay nanumpa hindi lamang upang labanan ang mga kalaban sa larangan ng digmaan ngunit upang labanan ang panloob na kaaway, egoism, nang may pagpapakumbaba sa pamamagitan ng paglilingkod sa sangkatauhan at pagsisikap na puksain ang caste. Ginawa nila ang orihinal na Amrit Sanchar (seremonya ng pagpapasimula sa Sikh), bininyagan si Guru Gobind Singh at halos 80, 000 iba pa sa pagdiriwang ng Vaisakhi noong 1699.

Ang bawat isa sa limang Panj Pyare is rerevered at maingat na pinag-aralan hanggang sa araw na ito. Lahat ng limang Panj Pyare ay nakipaglaban sa tabi nina Guru Gobind Singh at Khalsa sa pagkubkob ni Anand Purin at tinulungan ang guro na makatakas mula sa labanan ng Chamkaur in December 1705.

01 ng 05

Bhai Daya Singh (1661 - 1708 CE)

J Singh / CC / Wikimedia Commons

Ang una sa Panj Pyare na sumagot sa tawag ni Guru Gobind Singh at nag-alok sa kanyang ulo ay si Bhai Daya Singh.

 • Ipinanganak bilang Daya Rum noong1661 sa Lahore (kasalukuyang Pakistan)
 • Pamilya: Anak ng Suddha at ang kanyang asawa na si Mai Dayali ng angkan ng Sobhi Khatri
 • Trabaho : Tagabenta
 • Inisyuyon: sa Anand Purin 1699, sa edad na 38
 • Kamatayan : sa Nanded noong 1708; martired edad 47

Nang mag-umpisa, inalis ni Daya Ram ang trabaho at alyansa ng kanyang Khatri caste upang maging si Daya Singh at sumali sa mga mandirigmang Khalsa. Ang kahulugan ng salitang "Daya" ay "maawain, mabait, mahabagin, " at Singh means "lion" qualities na likas sa limang minamahal na Panj Pyare, na lahat ay nagbabahagi ng pangalang ito.

02 ng 05

Bhai Dharam Singh (1699 - 1708 CE)

Sukhmandir Khalsa

Ang pangalawa ng Panj Pyare upang sagutin ang tawag ni Guru Gobind Singh was Bahi Dharam Singh.

 • Ipinanganak bilang Dharam Dasin noong 1666 ng River Ganges sa Hastinapur, hilagang-silangan ng Meerut (kasalukuyang araw ng Delhi)
 • Pamilya: Anak ni Sant Ram at ang kanyang asawa na si Mai Sabho, ng angkan ni Jatt
 • Trabaho: Magsasaka
 • Inisyuyon: sa Anand Purin noong 1699, sa edad na 33
 • Kamatayan: Sa Nanded noong 1708; martired edad 42

Nang mag-umpisa, binigyan ni Dharam Ram ang trabaho at alyansa ng kanyang Jatt caste upang maging Dharam Singh at sumali sa mga mandirigmang Khalsa. Ang kahulugan ng "Dharam" ay "matuwid na pamumuhay."

03 ng 05

Bhai Himmat Singh (1661 - 1705 CE)

Sukhmandir Khalsa

Ang pangatlo sa Panj Pyare upang sagutin ang tawag ni Guru Gobind Singh ay si Bhai Himmat Singh.

 • Ipinanganak bilang Himmat Rai noong Enero 18, 1661, sa Jagannath Puri (kasalukuyang Orissa)
 • Pamilya: Anak ni Gulzaree at ang asawang si Dhanoo ng angkan ng Jheeheeaur
 • Trabaho: Ang carrier ng tubig
 • Inisyuyon: Anand Pur, 1699. Edad 38
 • Kamatayan : Sa Chamkaur, Disyembre 7, 1705; martired edad 44

Nang magsimula, binigyan ni Himmat Rai ang trabaho at alyansa ng kanyang Kumhar caste upang maging Himmat Singh at sumali sa mga mandirigmang Khalsa. Ang kahulugan ng "Himmat" ay "lakas ng loob."

04 ng 05

Bhai Muhkam Singh (1663 - 1705 CE)

Ang ikaapat upang sagutin ang tawag ni Guru Gobind Singh ay si Bhai Muhkam Singh.

 • Ipinanganak bilang Muhkam Chand noong Hunyo 6, 1663, sa Dwarka (kasalukuyang Gujrat)
 • Pamilya: Anak ni Tirath Chand at ang kanyang asawa na si Devi Bai ng angkan ng Chhimba
 • Trabaho : Tailor, printer ng tela
 • Panimula: sa Anand Pur, 1699 sa edad na 36
 • Kamatayan: Chamkaur, Disyembre 7, 1705; martyred edad 44

Sa pagsisimula, binigyan ni Muhkam Chand ang trabaho at alyansa ng kanyang Chhimba caste upang maging Muhkam Singh at sumali sa mga mandirigma ng Khalsa. Ang kahulugan ng "Muhkam" ay "malakas na pinuno o tagapamahala." Bhai Muhkam Singh ay nakipaglaban sa tabi nina Guru Gobind Singh at Khalsa sa Anand Pur at isakripisyo ang kanyang buhay sa labanan ng Chamkaur noong Disyembre 7, 1705.

05 ng 05

Bhai Sahib Singh (1662 - 1705 CE)

Paggalang kay Khalsa Panth

Ang ikaapat upang sagutin ang tawag ni Guru Gobind Singh was Bhai Sahib Singh.

 • Ipinanganak bilang Sahib Chand noong Hunyo 17, 1663, sa Bidar (kasalukuyang Karnataka, India)
 • Pamilya: Anak ng Bhai Guru Narayana at ang asawang si Ankamma Bai ng angkan ni Naee .
 • Trabaho: Barber
 • Panimula: sa Anand Pur sa 1699, sa edad na 37
 • Kamatayan: sa Chamkaur, Disyembre 7, 1705; martired edad 44.

Nang mag-umpisa, iniwan ng Sahib Chand ang trabaho at alyansa ng kanyang cast sa Nai upang maging Sahib Singh at sumali sa mga mandirigma ng Khalsa. Ang kahulugan ng "Sahib" ay "panginoon o marunong."

Isinakripisyo ni Bhai Sahib Sigh ang kanyang buhay sa pagtatanggol Guru Gobind Singh at ang Khalsa sa labanan ng Chamkaur noong Disyembre 7, 1705.

Mga Proyekto sa Litha Craft

Mga Proyekto sa Litha Craft

Pang-araw-araw na Pagan Living

Pang-araw-araw na Pagan Living

Lahat Tungkol sa Guru Gobind Singh

Lahat Tungkol sa Guru Gobind Singh