https://religiousopinions.com
Slider Image

Alamin ang Panalanging Tagapag-alaga ng anghel

Ayon sa doktrina ng Simbahang Romano Katoliko, ang bawat tao ay may isang anghel na tagapag-alaga na pinoprotektahan ka mula sa kapanganakan mula sa pisikal at espirituwal na pinsala. Ang "Guardian Angel Prayer" ay isa sa mga top 10 panalangin na natutunan ng mga batang Katoliko sa kanilang kabataan.

Ang panalangin ay kinikilala ang isang personal na anghel ng tagapag-alaga at pinasasalamatan ang gawain na ginagawa ng anghel para sa iyo. Inaasahan na mapangalagaan ka ng isang anghel na tagapag-alaga, ligtas, manalangin para sa iyo, gagabay sa iyo, at tutulungan ka sa mga mahihirap na oras.

Sa unang pamumula, tila ang "Guardian Angel Prayer" ay isang simpleng tula ng bata sa bata, ngunit ang kagandahan nito ay nasa pagiging simple nito. Sa isang pangungusap, hinihiling mo na ang inspirasyon na tanggapin ang makalangit na patnubay na makukuha mo sa iyong anghel na tagapag-alaga. Ang iyong mga salita at ang iyong dalangin ay sinamahan ng tulong ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang emissary, ang iyong anghel na tagapag-alaga, ay makapagdadala sa iyo sa mga oras ng kadiliman.

Ang Panalanging anghel ng Tagapag-alaga

Ang anghel ng Diyos, ang aking tagapag-alaga mahal, na ipinagkatiwala sa akin ng Kanyang pag-ibig, kailanman sa araw na ito [gabi] ay nasa tabi ko upang magaan at magbantay, upang mamuno at gagabay. Amen.

Karagdagang Tungkol sa Iyong Tagapangalaga ng Anghel

Itinuturo ng Simbahang Katoliko ang mga mananampalataya na tratuhin ang pag-iingat at pagmamahal sa anghel ng iyong tagapag-alaga habang may tiwala sa kanilang proteksyon, na maaaring kailanganin mo sa buong buhay mo. Ang mga anghel ang iyong mga tagapagtanggol laban sa mga demonyo, ang kanilang mga bumagsak na katapat. Nais ng mga demonyo na masira ka, dadalhin ka sa kasalanan at kasamaan, at dadalhin ka sa isang masamang landas. Ang iyong mga anghel na tagapag-alaga ay maaaring panatilihin ka sa tamang landas at sa isang daan patungo sa langit.

Ito ay pinaniniwalaan na ang mga anghel na tagapag-alaga ay responsable para sa pisikal na pag-save ng mga tao sa mundo. Maraming kwento, halimbawa, ng mga taong naligtas mula sa mga nakakapinsalang sitwasyon sa pamamagitan ng misteryosong mga estranghero na nawala nang walang bakas. Bagaman ang mga account na ito ay nakalagay bilang mga kwento, sinasabi ng ilan na nagpapatunay kung gaano kahalaga ang mga anghel sa iyong buhay. Ito ay sa kadahilanang ito, hinihikayat ka ng Simbahan na i call sa iyong mga anghel na tagapag-alaga para sa tulong sa aming mga panalangin.

Maaari mo ring gamitin ang iyong anghel na tagapag-alaga bilang isang modelo ng papel. Maaari mong tularan ang iyong anghel, o maging tulad ni Cristo, sa mga bagay na ginagawa mo upang matulungan ang iba kasama na ang mga nangangailangan.

Ayon sa mga turo ng mga banal na teolohiko ng Katoliko, bawat bansa, lungsod, bayan, nayon, at maging ang pamilya ay may sariling espesyal na anghel na tagapag-alaga.

Ang Biblikal na Pagsasaalang-alang ng mga anghel ng Tagapangalaga

Kung nagdududa ka sa pag-iral ng mga anghel ng tagapag-alaga, ngunit, maniwala sa Bibliya bilang pangwakas na awtoridad, ay dapat pansinin na ginawa ni Jesus ang pagtukoy sa mga anghel ng tagapag-alaga sa Mateo 18:10. Sinabi niya minsan, na pinaniniwalaang isang sanggunian sa mga bata, na ang ang mga anghel sa langit ay laging nakikita ang mukha ng aking Ama na nasa langit.

Iba pang Mga Panalanging Mga Bata

Bilang karagdagan sa "Guardian Angel Prayer, " mayroong isang bilang ng mga panalangin na dapat malaman ng bawat batang Katoliko, tulad ng "Sign of the Cross, " ang "Ama Namin, " at ang "Hail Mary, " upang pangalanan ang iilan. Sa isang tapat na sambahayan na Katoliko, ang "Guardian Angel Prayer" ay pangkaraniwan bago ang oras ng pagtulog na nagsasabing "Grace" ay bago kumain.

Mga Proyekto na Ipagdiwang si Samhain, ang Bagong Taon ng Witches

Mga Proyekto na Ipagdiwang si Samhain, ang Bagong Taon ng Witches

Mga Paboritong Hindi Pangalan ng Pangalan para sa Mga Batang Babae

Mga Paboritong Hindi Pangalan ng Pangalan para sa Mga Batang Babae

Jainism Glossary: ​​Mga Kahulugan, Paniniwala, Kasanayan

Jainism Glossary: ​​Mga Kahulugan, Paniniwala, Kasanayan