https://religiousopinions.com
Slider Image

Mga Mungkahi at Mga Panuto sa LDS para sa Matuwid na Pakikipagtipan

Bilang mga miyembro ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, may mataas tayong mga pamantayan tungkol sa pakikipagtipan sa LDS.

Pinapayuhan ang mga Kabataan ng Mormon na Maghintay sa Petsa

Pinapayuhan ang mga kabataan ng LDS na huwag mag-date hanggang sa sila ay hindi bababa sa 16 taong gulang. Ang patnubay na maghintay hanggang sa kasalukuyan ay inspirasyon na payo mula sa mga propeta sa mga Huling Araw. Kung sinusundan, nagdadala ito ng mga pagpapala.

Ang mga peligro ay umiiral kung nakikipag-date ka bago ka maging emosyonal at mental na makitungo sa mga pisikal na damdamin na nagmumula sa malubhang relasyon.

Lamang ng Petsa Sa Mga May Pamantayang Moralong Mataas

Kapag pumipili ng isang tao hanggang sa petsa, hanapin at makipag-date lamang sa mga taong may mataas na pamantayan sa moral. Kung hindi ka sigurado, hindi bababa sa maghintay hanggang sigurado ka sa pagkatao ng taong iyon. Ang isang magandang katanungan na tanungin ang iyong sarili kung pagninilayan ang isang posibleng petsa ay tanungin ang iyong sarili kung ang tao ay nabubuhay sa mga pamantayan ng ebanghelyo.

Huwag makipag-date sa isang taong kakilala mo na tuksuhin ka upang ikompromiso ang iyong mga pamantayan o iyong kagalingan. Mas mainam na hindi ka mag-date pagkatapos ay makipag-date sa isang tao na hindi ka igagalang. Bilang isang anak na lalaki o anak na babae ng Diyos, mayroon kang karapatang igalang, gayundin ang paggalang sa mga ka-date mo.

Iwasan ang Pakikipag-date sa Sinumang Hindi Makakasal sa Templo

Bilang isang miyembro ng The Church of Jesus Christ, mariin mong hinikayat na makipag-date lamang sa ibang mga miyembro ng aming pananampalataya. Dahil sa aming mataas na pamantayan, naniniwala kami sa pakikipag-date lamang sa mga gumagalang at sumunod sa mga utos ni Jesucristo.

Ang mga karanasan na nakukuha mo mula sa pakikipag-date ay maghanda sa iyo para sa isang kasal sa templo. Ang pagkakataon para sa isang maligaya, malusog na kasal sa templo ay higit na malaki kung nakikipag-date ka lamang sa ibang mga Banal sa mga Huling Araw na nagtataguyod ng parehong pamantayan.

Umiwas sa Matatag na Pakikipagtipan

Dapat iwasan ng mga kabataan ang pakikipag-date ng parehong tao nang regular. Mas mainam na maghintay hanggang sa mas matanda ka upang patuloy na makipag-date sa isang tao, tulad ng pagkatapos ng high school at kahit na pagkatapos ng isang misyon. Nagbigay ng babala ang dating pangulo at propetang Gordon B. Hinckley:

Ang matatag na pakikipag-date sa isang maagang edad ay nanguna sa madalas na trahedya. Ipinakita ng mga pag-aaral na mas mahaba ang isang lalaki at babae sa isa't isa, mas malamang na sila ay makakuha ng problema.

Mas mabuti, mga kaibigan ko, na mag-date ng iba't ibang mga kasama hanggang handa ka nang magpakasal. Magkaroon ng isang magandang panahon, ngunit lumayo sa pamilyar. Panatilihin ang iyong mga kamay sa iyong sarili. Maaaring hindi ito madali, ngunit posible.

Grupo at Double Dating

Kapag sinimulan mo ang pakikipag-date at sa buong iyong kabataan, mas mahusay na makipag-date sa mga grupo o magpunta sa dobleng mga petsa. Ang isang dobleng petsa ay kapag ikaw at ang iyong petsa ay magkakasama sa isa pang mag-asawa. Ang isang petsa ng pangkat ay kapag tatlo o higit pang mga mag-asawa ay lumahok sa isang magkasama na magkasama.

Ang pakikipag-date sa ibang mga mag-asawa ay maraming masaya! Hindi lamang ito ginagawang mas madali ang pag-uusap, ngunit laging may higit na pagtawa kapag ang mga tao ay nagpares at sumama sa mga petsa ng pangkat. Ang grupo at dobleng pakikipagtipan ay makakatulong din na maging maayos ang mga bagay.

Pakikipagtipan sa LDS at ang Batas ng Kaputli

Ang isa sa mga pinakadakilang utos ng Diyos ay ang pagsunod sa batas ng kalinisang, na nangangahulugang hindi magkaroon ng anumang sekswal na aktibidad sa labas ng pag-aasawa. Habang ang pakikipag-date dapat mong palaging iginagalang ang iyong sarili at ang iyong petsa sa pamamagitan ng pag-iwas sa pag-iisip, pagsasabi o paggawa ng anumang bagay na nagpapasigla sa damdamin ng pagnanais at pagpukaw.

Paghahanda para sa isang Misyon at Pag-aasawa sa Templo

Ang pagsunod sa batas ng kalinisang-puri habang ang pakikipagtipan ay isa sa pinakamahalagang paraan upang manatiling karapat-dapat kapag naghahanda para sa isang misyon at / o isang kasal sa templo. Kapag nakikipag-date, huwag gumawa ng anumang bagay na makakapinsala sa iyong pagiging karapat-dapat na maglingkod sa isang misyon at pumasok sa banal na templo ng Panginoon.

Ang pag-aaral kung paano makontrol ang iyong sarili habang ang pakikipag-date ay makakatulong sa paghahanda sa iyo para sa isang malakas, espirituwal na hinaharap.

Masaya, Ngunit Simple, Mga Ideya sa Pakikipag-date sa LDS

Ang pakikipag-date ay hindi kailangang magastos! Hindi kapani-paniwala, magastos na mga petsa ang hindi limitahan ang iyong mga karanasan sa pakikipag-date. Ang simple, murang mga petsa ay tataas ang iyong mga karanasan sa pakikipag-date at ang bilang ng mga taong nakilala mo.

Ang pakikipag-date ay maaaring maging masaya habang naaalala mo ang iyong mga pamantayan at pigilin ang pagiging masyadong seryoso sa lalong madaling panahon. Sa wakas ay darating ang oras na handa kang maghanda para sa kasal sa templo sa pamamagitan ng matatag na pakikipag-date at panliligaw. Hanggang sa pagkatapos, piliing itaguyod ang iyong mga pamantayan at sundin ang payo ng Panginoon habang nakikipagtipan.

Nai-update ni Krista Cook.

Ano ang isang Golem?  Pambungad sa Nilalang Mula sa Mga Tao sa Hudyo

Ano ang isang Golem? Pambungad sa Nilalang Mula sa Mga Tao sa Hudyo

Ano ang Orihinal na Wika ng Bibliya?

Ano ang Orihinal na Wika ng Bibliya?

Kilalanin si Absalom: Mapanghimagsik na Anak ni Haring David

Kilalanin si Absalom: Mapanghimagsik na Anak ni Haring David