https://religiousopinions.com
Slider Image

Mga Klasikong Aklat Tuwing Dapat Basahin ang Mga Miyembro ng LDS

Ang listahan na ito ay hindi kasama ang anumang opisyal na inilathala ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS / Mormon). Bagaman ang ilang mga gawa ay may katayuang opisyal, ang lahat ay gawain ng mga indibidwal na kalalakihan.

Magbabago ang mga listahan ng klasikong LDS ng libro sa paglipas ng panahon. Halimbawa, sa serye ng Simbahan ng Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan, ang materyal na magagamit lamang sa mga klasikong libro ay magagamit sa mga manwal na iyon. Kaya, ang ilang mga librong maaaring isama sa nakaraan ay maaaring ibagsak, tulad ng Mga Turo ni Propetang Joseph Smith, Discourses of Brigham Young, Gospel Doctrine o Gospel Ideals.

Karamihan sa mga libro sa ibaba ay dumaan sa maraming mga edisyon at pag-print at magagamit sa maraming mga format. Ang ilan sa mga naunang edisyon na ito ay magagamit nang libre online. Kung walang umiiral na libreng mapagkukunan, ang link ay pupunta sa Deseret Book, ang publisher at chain store na pag-aari ng Simbahan.

Isang Nakamamanghang Gawain at Isang Wonder sa pamamagitan ni LeGrand Richards

Ang maalamat na misyonero at pinuno ng simbahan, si LeGrand Richards, unang nagsulat ng aklat na ito upang tulungan ang mga misyonero sa pagtuturo ng ebanghelyo. Nai-publish bilang isang libro noong 1950, nananatiling isang klasikong, marahil ang klasikong LDS na libro at ito ay isang pinakamahusay pa ring tagabenta.

Si Elder Richards, ang pagiging personalidad at malalim na personal na pananampalataya ay gumawa ng isang nakakaengganyo, pati na rin isang impormasyong nabasa. Ang pamagat ng libro ay kinuha mula kay Isaias. Patuloy itong magiging tiyak na paliwanag ng pananampalataya ng LDS at ang mga kasanayan nito. Ito ay dapat basahin.

Si Jesus ang Cristo ni James E. Talmage

Namatay si James E. Talmage noong 1933, ngunit ang kanyang gawain ay patuloy na nabubuhay. Pansinin kung gaano kadalas siya nai-quote sa mga opisyal na materyales sa kurikulum, pati na rin ng iba. Ang Kanya ay isang walang hanggang pamana.

Ang Impiyerno ay may magandang dahilan upang umungol nang sumali si Talmage sa Simbahan. Sumulat siya ng apat sa mga klasikong libro sa listahang ito.

Hiniling ng Talmage ng mga pinuno ng simbahan na ipagsama ang librong ito at nakumpleto niya ang gawain sa Salt Lake Temple sa isang silid na inilaan para sa kanya at sa hangaring ito. Ang Simbahan ay kasalukuyang nagbibigay ng isang audiobook sa opisyal na site nito.

Bahagi pa ng Missionary Reference Library na ibinebenta ng Simbahan at inilaan para sa mga full-time na misyonero, ang klasikong aklat na ito ay magpapatuloy na magtakda ng pamantayan para sa iskolar ng ebanghelyo.

Ang Dakilang Pagtalikod ni James E. Talmage

Kung nag-aalinlangan ka sa kahalagahan ng isang pagpapanumbalik ng ebanghelyo, hindi mo na matapos basahin ang aklat na ito. Malinaw na ipinapaliwanag ng Talmage ang mga kondisyon na umiiral pagkatapos ng panahon ng apostol at sa panahon ni Joseph Smith:


... isang pangkalahatang pagtalikod na binuo noong at pagkatapos ng panahon ng pagka-apostol, at na ang primitive na Simbahan ay nawala ang kapangyarihan, awtoridad, at biyaya bilang isang banal na institusyon, at nabuwal sa isang pang-daigdig na samahan

Ang Mga Artikulo ng Pananampalataya ni James E. Talmage

Ang talmage ay hiniling ng mga pinuno ng simbahan na itaguyod din ang aklat na ito, lalo na para sa mga mag-aaral.

Pinagsama mula sa mga lektura na ibinigay niya, ito ay maliwanag mula sa mga pamagat ng kabanata. Marami sa mga lektura ang nag-brid ng dalawang yugto ng klase.

Bilang mga pamagat ng libro, ang Talmage ay nagpapalawak sa mga pangunahing katotohanan ng Mga Artikulo ng Pananampalataya na isinulat ni Joseph Smith.

Ang Bahay ng Panginoon ni James E. Talmage

Noong unang bahagi ng 1900's, habang ang Salt Lake Temple ay sarado para sa pagkukumpuni, ang ilang mga tao ay nagkamit ng hindi awtorisadong pag-access at na-snap ang 68 mga larawan ng interior. Hiningi nila ang $ 100, 000 sa isang liham sa Unang Panguluhan na panatilihin silang huwag mag-publiko sa mga litrato.

Nagalit, ipinahayag ni Pangulong Joseph F. Smith na hindi siya makikipag-ayos sa mga blackmailer. Bilang isang preemptive na pagkilos, iminungkahi ni Talmage na ilabas ang opisyal na larawan at impormasyon tungkol sa ating mga templo. Nagustuhan ng mga pinuno ng Simbahan ang ideya ni Talmage, inatasan siyang ipatupad ito at ipinanganak ang librong ito.

Kasama dito ang mga larawan ng interior ng Salt Lake Temple, pati na rin ang iba pang mga templo. Ang mga kasunod na edisyon ay tinanggal ang imahe ng Banal ng mga Banal, pati na rin kasama ang mga bagong larawan at impormasyon.

(I-access ang artikulo ni David Rolph Seely para sa buong kwento sa likod ng libro.)

Ang Banal na Templo ni Boyd K. Packer

Pangulong Boyd K. Packer. Larawan ng kagandahang-loob ng 2010 Intellectual Reserve, Inc. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Ito ay higit pa sa isang handbook para sa mga miyembro sa halip na nakakabit para sa mga tagalabas tulad ng libro ni Talmage. Ang isang klasikong, modernong edisyon ay madalas na kasama ang magagandang mga guhit.

Tandaan: Ang librong ito ay nai-excerpted nang labis sa mga publikasyon ng simbahan. Sa katunayan, ang librong mini pamphlet na, Paghahanda sa Pagpasok sa Banal na Templo, ay simpleng pinaikling bersyon ng libro ng Packer at magagamit nang libre sa opisyal na website ng Simbahan.

Ang Himala ng Pagpapatawad ni Spencer W. Kimball

Ito ay isang pagsisisi kung paano-at at mensahe ng pag-asa na nagmula sa mga taon ng pagpayo ng mga miyembro ng Kimball tungkol sa proseso ng pagpapatawad.

Ang mga makabuluhang sipi at quote mula sa librong ito ay kasama sa maraming mga materyales sa kurikulum ng simbahan. Ito ay tiyak na isa sa pinaka umaasa sa mga mapagkukunan sa labas ng mga opisyal na materyales.

Ang mga modernong mambabasa ay maaaring tumutol sa ilang paggamit ng salita at tono. Ang tuwid nitong paghawak sa pag-uugali ng tomboy at pangangalunya ay itinuturing na medyo malupit sa mga pamantayan ngayon, ngunit ang aklat ni Kimball ay dapat pa ring basahin para sa sinumang miyembro ng LDS.

Pinahahalagahan ng Pananampalataya ang Himala ni Spencer W. Kimball

Namangha sa pagtanggap sa The Miracle of kapatawaran, naipon ni Kimball ang aklat na ito at mabilis din itong naging isang klasik. Ang kanyang mapang-akit na mga turo sa maraming mga paksa ng ebanghelyo ay naaayon pa rin sa mga natututo at nagsisikap na ipamuhay ang ebanghelyo.

Ang prangka na prosa ay ang benchmark ni Kimball. Ginagawa nitong madaling mabasa at maangkop ang kanyang pagsulat, kahit na sa modernong panahon na ito.

Turuan Mo Masigasig ni Boyd K. Packer

Pangulong Boyd K. Packer. Larawan ng kagandahang-loob ng 2010 Intellectual Reserve, Inc. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Ang isang maalamat na guro, si Boyd K. Packer, ay hindi kailanman nakalulugod sa anumang itinuturo niya. Tiyak na pinakamabuti siya kapag nagtuturo siya tungkol sa pagtuturo.

Idinisenyo upang matulungan ang mga miyembro ng simbahan na magturo ng materyal na kahalagahan sa espirituwal at moral, walang kumpletong LDS library kung wala ito.

Buhay na Walang Hanggan ni Duane S. Crowther

Ang LDS at iba pa ay iguguhit sa mga kwento tungkol sa susunod na buhay o pagbisita dito. Ang mga account na ito ay maaaring maging salaysay, anekdot, scholar, siyentipiko o kahit na may pag-aalinlangan. Gayunpaman, walang tila tumataas sa pamantayan ng aklat na ito.

Mahusay na sinaliksik, mahusay na may katwiran at mahusay na ginawa, ang aklat na ito ay nangunguna sa kanilang lahat. Ito ay mas komprehensibo at sumasaklaw kaysa sa alinman sa mga katapat nito at ang klasikong katayuan nito ay nararapat na nararapat.

Kahit na siya ay may-akda ng iba pa, ang reputasyon ni Crowther ay maaaring tumayo sa librong ito.

Ang Work and the Glory Series ni Gerald Lund

Si Elder Gerald N. Lund ng Pitumpu ay nagsasalita sa pangkalahatang kumperensya - Abril 2008, session ng Sabado sa hapon. Photo courtesy of 2008 Intellectual Reserve, Inc. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Siyam na mga libro sa lahat, walang mas mahusay na paraan upang malaman ang kasaysayan ng simbahan. Ang alamat ng pamilya na kathang-isip na Steed ay sumasakop sa bawat kaganapan sa simbahan at pinagtutuunan ito ng isang magkakaugnay na kabuuan.

Ang mga nobelang fiction sa kasaysayan na ito ay isang sensasyon habang isinusulat. Sabik na inaasahan ng lahat ang susunod na pag-install at humihikbi sa oras na naganap.

Ngayon kumpleto na, sila ay mga modernong klasiko. Ang kasaysayan ng pag-aaral ay dapat maging madali at masaya at ginagawa ito ni Lund.

Ano ang Tungkol sa Iba pang mga Classics?

Malinaw na may iba pang mga klasiko. Ang Simbahan at ang iba pa ay naglalathala ng isang mahihirap na hanay ng mga libro. Habang ang mga tao ay maaaring magtaltalan na ang mga karagdagang mga libro ay dapat idagdag sa listahan, hindi sila maaaring magtaltalan laban sa alinman sa mga libro na kasalukuyang naroroon.

Mga alamat ng tradisyon ng Mabon (Autumn Equinox)

Mga alamat ng tradisyon ng Mabon (Autumn Equinox)

Cinnamon Stick Yule Candleholder

Cinnamon Stick Yule Candleholder

Si John Chrysostom, ang Mangangaral ng Ginto

Si John Chrysostom, ang Mangangaral ng Ginto