https://religiousopinions.com
Slider Image

Mga Paniniwala at Mga Kilos sa Anglican Church

Ang mga ugat ng Anglicanism (tinawag na Episcopalianism sa Estados Unidos) ay bumalik sa isa sa mga pangunahing sanga ng Protestantism na lumitaw noong ika-16 na siglo Repormasyon. Ang teolohikal, ang paniniwala ng Anglikano ay nasa gitna ng posisyon sa pagitan ng Protestantismo at Katolisismo at sumasalamin sa isang balanse ng Banal na Kasulatan, tradisyon, at dahilan. Dahil ang denominasyon ay nagbibigay-daan sa makabuluhang kalayaan at pagkakaiba-iba, maraming mga pagkakaiba-iba sa mga paniniwala, doktrina, at kasanayan ng Anglican na umiiral sa loob ng pandaigdigang pagsasama ng mga simbahan.

Ang Daan sa Gitnang

Ang termino sa pamamagitan ng media, "ang gitnang paraan, " ay ginamit upang mailarawan ang pagkatao ng Anglicanism bilang isang gitnang paraan sa pagitan ng Romanong Katolisismo at Protestantismo. Ito ay pinahusay ni John Henry Newman (1801 1890).

Ang ilang mga kongregasyong Anglikano ay nagbigay ng higit na diin sa mga doktrinang Protestante habang ang iba ay higit na nakasalalay sa mga turo sa Katoliko. Ang mga paniniwala hinggil sa Trinidad, likas na katangian ni Jesucristo, at ang pangunahing kaalaman ng Banal na Kasulatan ay sumasang-ayon sa pangunahing linya ng Protestanteng Kristiyanismo.

Itinanggi ng Anglican Church ang doktrinang Romano tungkol sa purgatoryo habang pinapatunayan na ang kaligtasan ay nakabatay lamang sa Christ na nagbabayad-salang sakripisyo sa krus, nang walang pagdaragdag ng mga gawa ng tao. Ang iglesya ay nagpahayag ng paniniwala sa tatlong kredo ng Kristiyano: ang Mga Apostolang Creed, Nicene Creed, at Athanasian Creed.

Banal na Kasulatan

Kinikilala ng mga Anglis ang Bibliya bilang pundasyon para sa kanilang Kristiyanong pananampalataya, paniniwala, at kasanayan.

Awtoridad ng Simbahan

Samantalang ang Arsobispo ng Canterbury sa Inglatera (sa kasalukuyan, si Justin Welby) ay itinuturing na na katumbas ng mga pantay-pantay na at punong pinuno ng Anglican Church, hindi siya nagbabahagi ng parehong awtoridad tulad ng Roman Catholic Pope. Wala siyang hawak na opisyal na kapangyarihan sa labas ng kanyang sariling lalawigan ngunit, tuwing sampung taon sa London, tinawag niya ang Lambeth Conference, isang internasyonal na pagpupulong na sumasaklaw sa isang malawak na hanay ng mga isyu sa lipunan at relihiyon. Ang komperensya ay walang utos na ligal na kapangyarihan ngunit nagpapakita ng katapatan at pagkakaisa sa buong mga simbahan ng Anglican Komunion.

Ang pangunahing "reporma na 'na aspeto ng Anglican Church ay ang desentralisasyon ng awtoridad. Ang mga indibidwal na simbahan ay nagtatamasa ng malaking kalayaan sa pag-ampon ng kanilang sariling doktrina. Gayunpaman, ang pagkakaiba-iba sa pagsasagawa at doktrina ay naglagay ng isang matinding pilay sa mga isyu ng awtoridad sa simbahan ng Anglikano. . Ang isang halimbawa ay ang kamakailang pag-orden ng isang praktikal na obispo sa Hilagang Amerika. Karamihan sa mga Anglikanong simbahan hindi sumasang-ayon sa komisyong ito.

Aklat ng Karaniwang Panalangin

Ang mga paniniwala, kasanayan, at ritwal ng Anglikano ay pangunahin na matatagpuan sa Aklat ng Karaniwang Panalangin, isang pagsasama ng liturgy na binuo ni Thomas Cranmer, Arsobispo ng Canterbury, noong 1549. Ang Cranmer ay isinalin ang mga ritwal na Latin Latin sa Ingles at binagong mga panalangin gamit ang Protestanteng repormang teolohiya.

Ang Aklat ng Karaniwang Panalangin ay naglalagay ng mga paniniwala ng Anglikano sa 39 na mga artikulo, kabilang ang mga gawa kumpara sa biyaya, ang Lord Supper, ang Canon ng Bibliya, at ang clerical celibacy. Tulad ng sa iba pang mga lugar ng Anglican practice, maraming pagkakaiba-iba sa pagsamba ang umunlad sa buong mundo, at maraming iba't ibang mga aklat ng panalangin ang inilabas.

Ordenasyon ng Babae

Ang ilang mga simbahan sa Anglican ay tinatanggap ang pag-orden ng mga kababaihan sa pagkasaserdote habang ang iba ay hindi.

Pag-aasawa

Hindi hinihiling ng simbahan ang pagkakaugnay ng mga klero nito at nag-iiwan ng pag-aasawa ayon sa pagpapasya ng indibidwal.

Pagsamba

Ang pagsamba sa Anglikano ay may posibilidad na maging Protestante sa doktrina at Katoliko sa hitsura at lasa, na may mga ritwal, pagbabasa, mga obispo, pari, mga damit, at mga ornately na pinalamutian ng mga simbahan.

Ang ilang mga Anglicans ay nagdarasal ng rosaryo; ang iba ay hindi. Ang ilang mga kongregasyon ay may mga dambana sa Birheng Maria samantalang ang iba ay hindi naniniwala sa pagtawag sa interbensyon ng mga banal. Dahil ang bawat simbahan ay may karapatang magtakda, magbago, o talikuran ang mga gawaing gawa ng tao, ang pagsamba sa Anglikano ay nag-iiba-iba sa buong mundo. Walang parokya ang magsasagawa ng pagsamba sa isang wika na hindi naiintindihan ng mga tao nito.

Dalawang Anglican Sacraments

Ang Iglesyang Anglican ay kinikilala lamang ng dalawang sakramento: Binyag at ang Lord s Hapunan. Ang pag-alis mula sa doktrinang Katoliko, sinabi ng mga Anglicans na Kumpirma, Pagsisensya, Banal na mga Utos, Matrimonya, at Extreme Unction (pagpapahid sa mga may sakit) ay hindi itinuturing na mga sakramento.

Ang mga batang bata ay maaaring mabautismuhan, na karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig. Ang mga paniniwala sa Anglikano ay nag-iiwan ng posibilidad ng kaligtasan nang walang binyag isang bukas na tanong, na nakasandal sa liberal na pagtingin.

Ang Komunyon o Hapunan ng Panginoon ay isa sa dalawang pangunahing sandali sa pagsamba sa Anglikano, ang iba pa ay ang pangangaral ng Salita. Sa pangkalahatan, ang mga Anglicans ay naniniwala sa "totoong pagkakaroon" ni Kristo sa Eukaristiya ngunit tanggihan ang ideya ng Katoliko na "transubstantiation."

Ano ang Kahulugan ng Apocalypse sa Bibliya?

Ano ang Kahulugan ng Apocalypse sa Bibliya?

Nangungunang Mga Aktibidad sa Grupo ng Kabataan para sa mga Christian Teen Girls

Nangungunang Mga Aktibidad sa Grupo ng Kabataan para sa mga Christian Teen Girls

Paramitas: Ang Sampung Pagiging perpekto ng Budismo Mahayana

Paramitas: Ang Sampung Pagiging perpekto ng Budismo Mahayana