https://religiousopinions.com
Slider Image

Mga Wika sa Angel at Pagsulat

Gumagawa ang mga anghel bilang mga messenger ng Diyos sa mga tao, nakikipag-usap sa iba't ibang paraan, kabilang ang pagsasalita, pagsulat, pagdarasal, telepathy, at musika. Ano ang mga wika ng anghel? Maaaring maunawaan sila ng mga tao sa anyo ng iba't ibang mga istilo ng komunikasyon, at kung minsan ay naiulat ang pagtanggap ng mga nakasulat na mensahe mula sa mga anghel.

Ang mga anghel ay sumulat para sa iba't ibang mga kadahilanan, ngunit ang lahat ng mga kadahilanang iyon ay matarik sa pag-ibig na mayroon sila para sa Diyos at mga tao. Habang ipinapahayag ang kanilang mga mensahe sa mga tao, maaaring gumamit ang mga anghel ng iba't ibang uri ng pagsulat.

Isang Angelic Alphabet

Naniniwala ang ilang mga tao na mas gusto ng mga anghel na makipag-usap sa mga tao sa pagsulat sa pamamagitan ng isang espesyal na alpabeto na kilala bilang ang Angelic Alphabet o ang Celestial Alphabet. Ang alpabetong iyon ay binuo noong ika-16 na siglo ni Heinrich Cornelius Agrippa, na ginamit ang alpabetong Hebreo at Greek upang malikha ito.

Ang mga titik ng alpabeto ay tumutugma sa mga konstelasyon ng mga bituin sa kalangitan ng gabi. Sa mystical branch ng Hudaismo na kilala bilang Kabbalah, ang bawat titik ng Hebreo ay isang buhay na anghel na nagpapahayag ng tinig ng Diyos sa nakasulat na porma, at ang mga hugis ng mga bituin ay bumubuo ng mga hugis na kumakatawan sa mga titik na iyon. Sinabi ni Agrippa tungkol sa mga nagsasagawa kay Kabbalah: "Mayroon ding kasama sa kanilang pagsulat na tinawag nilang Celestial dahil ipinakikita nila ito na inilagay at naisip sa gitna ng mga bituin, walang iba kundi ang iba pang mga astrologo na gumagawa ng mga imahe ng mga palatandaan mula sa mga linya ng mga bituin."

Nang maglaon, ang mga liham sa Angelic o Celestial Alphabet ay kumuha ng mga kahulugan ng okulto, kasama ang bawat titik na kumakatawan sa ibang espirituwal na katangian. Gagamit ng mga tao ang alpabeto upang magsulat ng mga spells upang hilingin sa mga anghel na gumawa ng isang bagay para sa kanila.

Mga Pagsusulat ng Angel

Minsan isinusulat ng mga anghel ang mga kasaysayan ng mga saloobin at pag-uugali ng tao, ayon sa mga teksto sa relihiyon.

Sinasabi ng Quran sa kabanata 82 (Al Infitar), mga taludtod 10-12: Ngunit sa katunayan sa iyo ay hinirang na mga anghel upang protektahan ka, mabait at kagalang-galang, isulat ang iyong mga gawa: Alam nila (at nauunawaan) ang lahat ng iyong ginagawa. Ang dalawang anghel na ito ay kilala bilang ang Kiraman Katibin (kagalang-galang na recorder). Binibigyang pansin nila ang lahat ng iniisip, sinasabi, at ginagawa ng mga tao noong nakaraang pagbibinata. Ang anghel na nakaupo sa kanang balikat ay nagtatala ng mga magagandang pagpipilian, habang ang anghel na nakaupo sa kaliwa ay nagtala ng mga masasamang desisyon, sabi ng Quran sa kabanata 50 (Qaf), mga talatang 17-18. Kung ang mga tao ay gumawa ng mas mahusay na mga pagpipilian kaysa sa masama, pupunta sila sa langit. Kung gumawa sila ng mas masamang desisyon kaysa sa mabuti at huwag magsisi, pumunta sila sa impiyerno.

Sa Hudaismo, isinulat ng arkanghel na si Metatron ang mabubuting gawa na ginagawa ng mga tao sa Earth, pati na rin ang nangyayari sa langit, sa Aklat ng Buhay. Binanggit ng Talmud sa Hagiga 15a na pinahintulutan ng Diyos na maupo si Metatron sa kanyang harapan sapagkat ang Metatron ay patuloy na sumusulat: "Metatron, na binigyan ng pahintulot na umupo at isulat ang mga merito ng Israel." Ito ay hindi pangkaraniwan dahil ang iba ay tumayo sa presensya ng Diyos upang ipakita ang kanilang paggalang sa kanya.

Pagsulat sa pamamagitan ng Tao

Ang ilang mga tao ay nagsasagawa ng awtomatikong pagsulat sa mga anghel, na kung saan ay nagsasangkot ng pagsakop sa isang anghel. Ito ay isang paanyaya sa mga anghel na magtrabaho sa pamamagitan ng isang katawan ng tao upang isulat ang kanilang mga mensahe. Matapos magtanong ng isang katanungan sa pamamagitan ng panalangin o pagmumuni-muni, sinimulan ng mga tao na isulat ang anumang mga saloobin na pumasok sa kanilang isipan nang hindi sinasadya na iniisip ang kanilang sinusulat.

Nang maglaon, nang mabasa nila ang mga nakasulat na mensahe, sinubukan nilang malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga salita.

Naglalabas ng Mga Babala

Ang expression na ang nakasulat ay nasa dingding ay nagmula sa Daniel kabanata 5 sa Torah at sa Bibliya. Ang parirala ay tumutukoy sa isang di malilimutang pangyayari mula noong nagbigay si Haring Belshazar ng isang partido sa Babilonya. Ang kanyang mga panauhin ay gumagamit ng mga gintong gobel na ninakaw ng kanyang yumaong amang si Haring Nabucodonosor mula sa isang templo sa Jerusalem.

Sa halip na gamitin ang mga kastilyo bilang kanilang inilaan na magamit (bilang mga banal na sisidlan ng Diyos), ginamit sila ni Haring Belshazar upang ipakita ang kanyang sariling kapangyarihan.

Samantalang lumitaw ang mga daliri ng isang kamay ng tao at sumulat sa plaster ng dingding, malapit sa kandelero ng palasyo. Pinagmasdan ng hari ang kamay ayon sa isinulat nito. Ang kanyang mukha ay naging maputla at natatakot siya na ang kanyang mga paa ay naging mahina at ang kanyang tuhod ay kumakatok (Daniel 5: 5-6). Iniisip ng maraming mga iskolar na ang kamay ay kabilang sa isang anghel, na gumawa ng pagsulat.

Ang natatakot na panauhin ay umalis, at tinawag ni Haring Belshazar na mago at mga mangkukulam na subukang isalin ang nakasulat na mensahe, ngunit hindi nila maipaliwanag kung ano ang ibig sabihin nito. Mayroong iminungkahi na tawagan ng hari si propetang Daniel, na matagumpay na nainterpretize ang mga pangarap noon.

Sinabi ni Daniel kay Haring Belshazar na ang Diyos ay nagalit sa kanya dahil sa kanyang pagmamataas at pagmamataas: Nagtaguyod ka ng iyong sarili laban sa Panginoong langit. Mayroon kang mga kastilyo mula sa kanyang templo na dinala sa iyo, at ikaw at ang iyong mga maharlika, ang iyong mga asawa, at ang iyong mga babae ay uminom ng alak mula sa kanila. Pinuri mo ang mga diyos ng pilak at ginto, tanso, bakal, kahoy, at bato, na hindi nakikita o marinig o maintindihan. Ngunit hindi mo pinarangalan ang Diyos na may hawak sa kanyang kamay ng iyong buhay at lahat ng iyong mga lakad. Samakatuwid, ipinadala niya ang kamay na nagsulat ng inskripsyon (Daniel 5: 23-24).

Ito ang inskripsyon na isinulat: MENE, MENE, TEKEL, PARSIN. Narito ang ibig sabihin ng mga salitang ito: Mene: Binilang ng Diyos ang mga araw ng iyong paghahari at natapos ito. Tekel: Ikaw ay tinimbang sa mga kaliskis at natagpuan na kulang. Parsin: Ang iyong kaharian ay nahahati at ibinigay sa mga Medes at Persians (Daniel 5: 25-28).

Nang gabing iyon, namatay si Haring Belshazar, at ang kanyang kaharian ay nahati at binigay tulad ng inihula sa sulat.

Pinagmulan:

Agrippa, Henry Cornelius, et al. "Tatlong Libro ng Occult Philosophy." Paperback, 1 edisyon, Llewellyn Publications, Enero 8, 1992.

Si Wagner, Walter H. "Pagbubukas ng Qur'an: Ipinapakilala ang Banal na Aklat ng Islam." 1st Edition, University of Notre Dame Press, Marso 15, 2016.

Boshoff, Pastor Rudolph. "Mga banal na prefigurement sa unang pag-unawa ng mga Hudyo tungkol kay Yahweh." Ad Lucem, Enero 20, 2016.

Iba-iba. "Daniel 5." Holy Bible, NIV, Institute of Technology ng Massachusetts, Cambridge, MA.

Ano ang Candombl  ?  Mga Paniniwala at Kasaysayan

Ano ang Candombl ? Mga Paniniwala at Kasaysayan

Ano ang Atman sa Hinduismo?

Ano ang Atman sa Hinduismo?

Tulad ng Itaas Sa ibaba Sa ibaba Halimbawang Parirala at Pinagmulan

Tulad ng Itaas Sa ibaba Sa ibaba Halimbawang Parirala at Pinagmulan