https://religiousopinions.com
Slider Image

Isang Panalangin na Igalang ang Iyong Ina

Ang ikalima ng Sampung Utos ay nagsasabi sa atin na kailangan nating igalang ang ating ina at ama. Kung swerte ka, madali mong sundin ang utos na ito. Ang iyong ina ay isang tao na iyong iginagalang at mahal, at kung saan ang positibong impluwensya ay tumutulong sa iyo araw-araw. Alam mo na gusto niya ang pinakamahusay para sa iyo at nagbibigay siya ng suporta, tulong, at pag-ibig na kailangan mong magtagumpay.

Gayunman, para sa maraming mga kabataan, ang paggalang sa ikalimang utos ay hindi madali. May mga oras na hindi sumasang-ayon sa atin ang ating mga magulang tungkol sa ating mga pagpipilian at pagpapahalaga. Kahit na nakikita natin ang mga dahilan sa likod ng mga desisyon ng ating mga magulang, maaari tayong magalit at mapaghimagsik. Ang ideya ng "paggalang" sa isang tao na hindi tayo sumasang-ayon o nakikipaglaban ay maaaring ipokrito.

Ang ilang mga kabataan ay may mas mahirap na oras sa paggalang sa kanilang mga magulang dahil ang kilos o salita ng kanilang mga magulang ay direktang salungat sa mga turo ng Kristiyanismo. Paano maparangalan ng isang tinedyer ang isang magulang na mapang-abuso, napapabayaan, o maging kriminal?

Ano ang Kahulugan ng "Paggalang" sa isang Tao?

Sa modernong Amerika, "pinarangalan" namin ang mga tao na nakamit ang isang bagay na kahanga-hanga o kumilos nang may kabayanihan. Pinarangalan namin ang mga bayani ng militar at mga indibidwal na nagpanganib sa kanilang sariling buhay upang mailigtas ang ibang tao. Pinarangalan din namin ang mga tao na nakamit ang mahusay na mga bagay tulad ng mga pambihirang tagumpay o kamangha-manghang masining o paligsahan sa atleta. Posible na ang iyong ina ay hindi pa naka-save ng buhay o gumawa ng isang kahanga-hangang kontribusyon sa sangkatauhan.

Gayunman, sa Bibliya, ang salitang "karangalan" ay nangangahulugang ibang naiiba. Ang "paggalang" sa iyong ina sa mga salitang Biblikal ay hindi nangangahulugang pagdiriwang sa kanyang mga nagawa o katangian ng moral. Sa halip, nangangahulugan ito ng pag-aalaga sa kanya at pagbibigay sa kanya ng suporta na kailangan niya upang mabuhay nang kumportable. Nangangahulugan din ito ng pagsunod sa iyong ina, ngunit kung ang kanyang mga utos ay hindi sumasalungat sa mga utos ng Diyos. Sa Bibliya, tinutukoy ng Diyos ang Kanyang mga tao bilang kanyang mga anak at hiniling na iginagalang Siya ng Kanyang mga anak.

Paano Maparangalan ang Iyong Ina sa Panalangin

Kahit na hindi ka sumasang-ayon sa iyong nanay, o naniniwala na ang kanyang mga aksyon ay mali, maaari mo pa ring igalang siya sa pamamagitan ng pag-iisip sa kanya ng isang nagmamalasakit ngunit may kamalian na taong nagmamahal sa iyo at nais ang pinakamahusay para sa iyo. Mahalagang mapansin ang mga sakripisyo na ginagawa ng iyong ina habang pinalaki niya ang kanyang mga anak at gawin ang iyong makakaya upang maunawaan ang mga dahilan sa likuran ng kanyang mga pagpapasya at pagkilos. Ang panalangin na ito ay makakatulong sa iyong pagsisimula, ngunit tulad ng anumang iba pang panalangin, maaari itong mabago upang ipakita ang iyong sariling mga damdamin at paniniwala.

"Lord, salamat sa pagpapala mo sa aking ina. Alam kong paminsan-minsan hindi ako perpektong anak. Alam kong hinamon ko siya ng maraming sa aking mga pananaw at kilos, ngunit alam ko rin na ibinigay mo ako sa kanya upang mahalin niya ako.

Nanalangin ako, Lord, na patuloy mong pagpapalain siya nang may pagtitiyaga para sa akin habang lumalaki ako at nagiging mas malaya. Hinihiling ko sa Iyo na bigyan mo siya ng isang kapayapaan tungkol sa aking mga pagpipilian at payagan kaming pag-usapan ang mga bagay na minsan ay nasa pagitan namin.

Hinihiling ko din, Lord, na aliwin ka niya at bigyan siya ng kaligayahan sa mga lugar ng kanyang buhay kung saan kailangan mo talaga. Dalangin ko na Patuloy mong pagpalain ang kanyang mga relasyon at hilingin sa kanya na magkaroon ng kagalakan at tagumpay sa mga bagay na nais niyang gawin at makamit.

Lord, hinihiling ko rin sa Iyo na pagpalain ako ng karunungan, pag-ibig, at pag-unawa para sa aking ina. Dalangin ko na bigyan mo ako ng isang puso na patuloy na nagmamahal sa aking ina at buksan ang aking isipan sa kanyang nais para sa akin. Hayaan akong huwag pansinin ang mga sakripisyo na ginawa niya para sa me. Hinihiling ko sa Iyo na pagpalain ako ng pasensya sa mga oras na hindi ko maintindihan, at ang pagiging bukas upang ipakita ang aking pagmamahal sa kanya.

Salamat, Lord, sa pagpapala sa akin ng aking ina. Nagdarasal ako para sa patuloy na pagpapala para sa aking pamilya at sa lahat ng bagay na ginagawa namin para sa isa't isa. Sa Iyong pangalan, Amen. "

Si Marie Laveau, Mahiwagang Voodoo Queen ng New Orleans

Si Marie Laveau, Mahiwagang Voodoo Queen ng New Orleans

Microevolution kumpara sa Macroevolution

Microevolution kumpara sa Macroevolution

Ano ang Markahan ni Cain?

Ano ang Markahan ni Cain?